၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၄:၃၉
၂၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၀
ရောင်းချမှု
51
162.07
167.71
အမြတ်
-299.82 USD
#COIN
စာချုပ်
#195506793
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၄:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.57 USD
စုစုပေါင်း
-287.64 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
51
ပြင်ပ
167.71
ကော်မရှင်ခ
-12.75 USD
အမြတ်
-299.82 USD
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၄:၅၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ရောင်းချမှု
100
160.44
163.7
အမြတ်
-351.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195504772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၄:၅၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
160.44
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-326.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
163.7
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
-351.00 USD
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၉:၄၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ရောင်းချမှု
100
162.22
163.7
အမြတ်
-173.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195504356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၉:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
162.22
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-148.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
163.7
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
-173.00 USD
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၆:၁၈
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ရောင်းချမှု
100
163.68
163.7
အမြတ်
-27.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195504157
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၆:၁၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
163.68
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
163.7
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
-27.00 USD
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၄၆:၂၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ရောင်းချမှု
100
164.27
163.7
အမြတ်
32.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195503322
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၄၆:၂၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
164.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
57.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၁၇:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
163.7
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
32.00 USD
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၅၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
1000
72.75
74.21
အမြတ်
1 135.78 USD
#BABA
စာချုပ်
#195232756
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၄.၁၂.၂၀၂၃ ၁၈:၀၆:၅၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
72.75
လဲလှယ်ခြင်း
-74.22 USD
စုစုပေါင်း
1 460.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1000
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-250.00 USD
အမြတ်
1 135.78 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၉:၂၂
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
50
71.46
74.21
အမြတ်
120.69 USD
#BABA
စာချုပ်
#195165731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၉:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.46
လဲလှယ်ခြင်း
-4.31 USD
စုစုပေါင်း
137.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-12.50 USD
အမြတ်
120.69 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၈:၂၅
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
40
71.4
74.21
အမြတ်
98.96 USD
#BABA
စာချုပ်
#195165644
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၅၈:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.4
လဲလှယ်ခြင်း
-3.44 USD
စုစုပေါင်း
112.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
40
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
98.96 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၃:၄၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
101
74.89
74.21
အမြတ်
-100.20 USD
#BABA
စာချုပ်
#195302624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၃:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.89
လဲလှယ်ခြင်း
-6.27 USD
စုစုပေါင်း
-68.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
101
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-25.25 USD
အမြတ်
-100.20 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၃:၁၅
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ဝယ်ယူမှု
101
74.87
74.21
အမြတ်
-98.18 USD
#BABA
စာချုပ်
#195302583
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၃:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.87
လဲလှယ်ခြင်း
-6.27 USD
စုစုပေါင်း
-66.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
101
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-25.25 USD
အမြတ်
-98.18 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၈:၀၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.37
74.21
အမြတ်
49.83 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၈:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.37
လဲလှယ်ခြင်း
-1.97 USD
စုစုပေါင်း
56.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
49.83 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၇:၅၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.36
74.21
အမြတ်
50.03 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085517
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၇:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.36
လဲလှယ်ခြင်း
-1.97 USD
စုစုပေါင်း
57.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
50.03 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၆:၀၄
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
50
71.34
74.21
အမြတ်
126.10 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085460
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၆:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.34
လဲလှယ်ခြင်း
-4.90 USD
စုစုပေါင်း
143.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-12.50 USD
အမြတ်
126.10 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၄:၂၂
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.3
74.21
အမြတ်
51.23 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085386
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၄:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.3
လဲလှယ်ခြင်း
-1.97 USD
စုစုပေါင်း
58.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
51.23 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၁:၄၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
30
71.29
74.21
အမြတ်
77.15 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085269
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၁:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.29
လဲလှယ်ခြင်း
-2.95 USD
စုစုပေါင်း
87.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
30
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-7.50 USD
အမြတ်
77.15 USD
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.27
74.21
အမြတ်
51.83 USD
#BABA
စာချုပ်
#195085190
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၃၉:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.27
လဲလှယ်ခြင်း
-1.97 USD
စုစုပေါင်း
58.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
51.83 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၆:၂၂
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.34
74.21
အမြတ်
50.67 USD
#BABA
စာချုပ်
#195161570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၆:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.34
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 USD
စုစုပေါင်း
57.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
50.67 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၆:၀၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.32
74.21
အမြတ်
51.07 USD
#BABA
စာချုပ်
#195161531
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၆:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.32
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 USD
စုစုပေါင်း
57.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
51.07 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၅:၄၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
71.3
74.21
အမြတ်
51.47 USD
#BABA
စာချုပ်
#195161519
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၅:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.3
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 USD
စုစုပေါင်း
58.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
51.47 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၀၄
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
200
71.28
74.21
အမြတ်
518.78 USD
#BABA
စာချုပ်
#195161332
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၂:၀၃:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.28
လဲလှယ်ခြင်း
-17.22 USD
စုစုပေါင်း
586.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
518.78 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၄၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
20
70.97
74.21
အမြတ်
58.07 USD
#BABA
စာချုပ်
#195160532
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၅၅:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
70.97
လဲလှယ်ခြင်း
-1.73 USD
စုစုပေါင်း
64.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-5.00 USD
အမြတ်
58.07 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
400
70.94
74.21
အမြတ်
1 173.56 USD
#BABA
စာချုပ်
#195134338
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
70.94
လဲလှယ်ခြင်း
-34.44 USD
စုစုပေါင်း
1 308.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
400
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-100.00 USD
အမြတ်
1 173.56 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၅၅
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ဝယ်ယူမှု
500
71.17
74.21
အမြတ်
1 351.93 USD
#BABA
စာချုပ်
#195134165
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၅၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
71.17
လဲလှယ်ခြင်း
-43.07 USD
စုစုပေါင်း
1 520.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၉:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
ပြင်ပ
74.21
ကော်မရှင်ခ
-125.00 USD
အမြတ်
1 351.93 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၁၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
100
74.01
74.32
အမြတ်
3.51 USD
#BABA
စာချုပ်
#195359207
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၆:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.01
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
31.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
3.51 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၂၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
200
73.98
74.32
အမြတ်
13.03 USD
#BABA
စာချုပ်
#195358810
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၂:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.98
လဲလှယ်ခြင်း
-4.97 USD
စုစုပေါင်း
68.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
13.03 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၁၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
200
73.94
74.32
အမြတ်
21.03 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356626
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.94
လဲလှယ်ခြင်း
-4.97 USD
စုစုပေါင်း
76.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
21.03 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၂
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
200
73.71
74.32
အမြတ်
67.03 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356607
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.71
လဲလှယ်ခြင်း
-4.97 USD
စုစုပေါင်း
122.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
67.03 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၂၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ဝယ်ယူမှု
50
73.65
74.32
အမြတ်
19.75 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.65
လဲလှယ်ခြင်း
-1.25 USD
စုစုပေါင်း
33.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-12.50 USD
အမြတ်
19.75 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၂၈
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၆
ဝယ်ယူမှု
50
73.77
74.32
အမြတ်
13.75 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356451
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၆:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.77
လဲလှယ်ခြင်း
-1.25 USD
စုစုပေါင်း
27.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၂:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
74.32
ကော်မရှင်ခ
-12.50 USD
အမြတ်
13.75 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၉:၂၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၅၀
ဝယ်ယူမှု
400
74.31
74.47
အမြတ်
-45.94 USD
#BABA
စာချုပ်
#195368059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၉:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.31
လဲလှယ်ခြင်း
-9.94 USD
စုစုပေါင်း
64.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
400
ပြင်ပ
74.47
ကော်မရှင်ခ
-100.00 USD
အမြတ်
-45.94 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၁၈:၅၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၁:၀၂
ဝယ်ယူမှု
500
75.48
74.8
အမြတ်
-471.28 USD
#BABA
စာချုပ်
#195437498
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၁၈:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.48
လဲလှယ်ခြင်း
-6.28 USD
စုစုပေါင်း
-340.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၁:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-125.00 USD
အမြတ်
-471.28 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၁၁:၅၆
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၅၁
ဝယ်ယူမှု
500
75.49
74.8
အမြတ်
-476.28 USD
#BABA
စာချုပ်
#195437180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၁၁:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
75.49
လဲလှယ်ခြင်း
-6.28 USD
စုစုပေါင်း
-345.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-125.00 USD
အမြတ်
-476.28 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၁၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၄၀
ရောင်းချမှု
200
153.93
165.64
အမြတ်
-2 389.76 USD
#COIN
စာချုပ်
#195419769
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
153.93
လဲလှယ်ခြင်း
2.24 USD
စုစုပေါင်း
-2 342.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
165.64
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
-2 389.76 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၁၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၂၀
ရောင်းချမှု
500
154.61
165.64
အမြတ်
-5 634.41 USD
#COIN
စာချုပ်
#195419465
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.61
လဲလှယ်ခြင်း
5.59 USD
စုစုပေါင်း
-5 515.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၄၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
ပြင်ပ
165.64
ကော်မရှင်ခ
-125.00 USD
အမြတ်
-5 634.41 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၂:၀၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၃၂
ရောင်းချမှု
100
157.03
165.64
အမြတ်
-884.88 USD
#COIN
စာချုပ်
#195438245
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၄၂:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.03
လဲလှယ်ခြင်း
1.12 USD
စုစုပေါင်း
-861.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
165.64
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
-884.88 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၁:၁၁
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
501
74.65
74.8
အမြတ်
-81.22 USD
#BABA
စာချုပ်
#195302432
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၁:၁၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.65
လဲလှယ်ခြင်း
-31.12 USD
စုစုပေါင်း
75.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
501
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-125.25 USD
အမြတ်
-81.22 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၄၂
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၁၄
ဝယ်ယူမှု
100
73.73
74.8
အမြတ်
79.51 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356579
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၄၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.73
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
107.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
79.51 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၅၀
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
100
73.77
74.8
အမြတ်
75.51 USD
#BABA
စာချုပ်
#195356594
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
73.77
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
103.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
75.51 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၈:၀၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၀၃
ဝယ်ယူမှု
100
74.12
74.8
အမြတ်
40.51 USD
#BABA
စာချုပ်
#195359397
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၀၈:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.12
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
68.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၉:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
40.51 USD
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၁၂:၂၃
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၉
ဝယ်ယူမှု
100
74.06
74.8
အမြတ်
46.51 USD
#BABA
စာချုပ်
#195367382
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၁၂:၂၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.06
လဲလှယ်ခြင်း
-2.49 USD
စုစုပေါင်း
74.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
46.51 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၂:၃၉
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၄
ဝယ်ယူမှု
101
74.73
74.8
အမြတ်
-24.45 USD
#BABA
စာချုပ်
#195302538
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၂၂:၃၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
74.73
လဲလှယ်ခြင်း
-6.27 USD
စုစုပေါင်း
7.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
101
ပြင်ပ
74.8
ကော်မရှင်ခ
-25.25 USD
အမြတ်
-24.45 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၂၇:၃၄
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၉
ရောင်းချမှု
51
157.75
165.64
အမြတ်
-414.57 USD
#COIN
စာချုပ်
#195439375
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၂၇:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
157.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.57 USD
စုစုပေါင်း
-402.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၈:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
51
ပြင်ပ
165.64
ကော်မရှင်ခ
-12.75 USD
အမြတ်
-414.57 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၀၁
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၂၅
ရောင်းချမှု
1
166.883
166.164
အမြတ်
475.59 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#195436116
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၄၃:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
166.883
လဲလှယ်ခြင်း
-5.25 USD
စုစုပေါင်း
500.84 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၁၂.၂၀၂၃ ၁၅:၁၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
166.164
ကော်မရှင်ခ
-20.00 USD
အမြတ်
475.59 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၃၃:၄၉
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၈:၃၉
ရောင်းချမှု
0.5
166.877
167.187
အမြတ်
-117.71 USD
CHFJPY
စာချုပ်
#195435870
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၃၃:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
166.877
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-107.71 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၁:၃၈:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
167.187
ကော်မရှင်ခ
-10.00 USD
အမြတ်
-117.71 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၈
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၃:၅၁
ရောင်းချမှု
200
154.85
155.91
အမြတ်
-262.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195419604
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.85
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-212.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၃:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
200
ပြင်ပ
155.91
ကော်မရှင်ခ
-50.00 USD
အမြတ်
-262.00 USD
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၀
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၃:၃၈
ရောင်းချမှု
100
154.63
155.66
အမြတ်
-128.00 USD
#COIN
စာချုပ်
#195419592
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
154.63
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-103.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၁၂.၂၀၂၃ ၂၀:၀၃:၃၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
155.66
ကော်မရှင်ခ
-25.00 USD
အမြတ်
-128.00 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၅:၄၄
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၀၆
ဝယ်ယူမှု
1501
26.65
26.96
အမြတ်
70.12 USD
#PFE
စာချုပ်
#195356326
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၅:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.65
လဲလှယ်ခြင်း
-19.94 USD
စုစုပေါင်း
465.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၇:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1501
ပြင်ပ
26.96
ကော်မရှင်ခ
-375.25 USD
အမြတ်
70.12 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၃:၀၂
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၄၁
ဝယ်ယူမှု
251
133.25
134.64
အမြတ်
269.36 USD
#GOOG
စာချုပ်
#195356364
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၃:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.25
လဲလှယ်ခြင်း
-16.78 USD
စုစုပေါင်း
348.89 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၄၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
251
ပြင်ပ
134.64
ကော်မရှင်ခ
-62.75 USD
အမြတ်
269.36 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၃:၀၂
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၂
ဝယ်ယူမှု
250
133.25
134.62
အမြတ်
263.29 USD
#GOOG
စာချုပ်
#195300368
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၉:၂၃:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
133.25
လဲလှယ်ခြင်း
-16.71 USD
စုစုပေါင်း
342.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
250
ပြင်ပ
134.62
ကော်မရှင်ခ
-62.50 USD
အမြတ်
263.29 USD
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၅:၄၄
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1500
26.65
27.08
အမြတ်
250.07 USD
#PFE
စာချုပ်
#195293608
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၁၂.၂၀၂၃ ၁၇:၂၅:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
26.65
လဲလှယ်ခြင်း
-19.93 USD
စုစုပေါင်း
645.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၁၂.၂၀၂၃ ၁၆:၃၅:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1500
ပြင်ပ
27.08
ကော်မရှင်ခ
-375.00 USD
အမြတ်
250.07 USD