17.05.2024 13:54:04
20.05.2024 13:58:24
ขาย
0.01
1.08357
1.08715
กำไร
-3.62 USD
EURUSD
ดีล
#64722350
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 13:54:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08357
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-3.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08715
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-3.62 USD
17.05.2024 15:10:02
20.05.2024 13:58:19
ขาย
0.01
1.08425
1.08709
กำไร
-2.88 USD
EURUSD
ดีล
#64723816
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 15:10:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08425
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-2.84 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08709
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-2.88 USD
17.05.2024 16:36:02
20.05.2024 13:58:15
ขาย
0.01
1.08522
1.08714
กำไร
-1.96 USD
EURUSD
ดีล
#64726699
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 16:36:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08522
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-1.92 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:15
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08714
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-1.96 USD
17.05.2024 18:11:03
20.05.2024 13:58:10
ขาย
0.02
1.0872
1.08707
กำไร
0.18 USD
EURUSD
ดีล
#64730577
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 18:11:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0872
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08707
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.18 USD
17.05.2024 22:03:09
20.05.2024 13:58:05
ขาย
0.02
1.08729
1.08711
กำไร
0.28 USD
EURUSD
ดีล
#64734363
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 22:03:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08729
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.36 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:05
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08711
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.28 USD
20.05.2024 07:26:03
20.05.2024 13:58:00
ขาย
0.02
1.08798
1.08712
กำไร
1.62 USD
EURUSD
ดีล
#64741705
วันและเวลาเปิดทำการ
20.05.2024 07:26:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08798
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
20.05.2024 13:58:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.08712
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.62 USD
17.05.2024 11:34:04
17.05.2024 13:53:11
ขาย
0.01
1.08432
1.08392
กำไร
0.35 USD
EURUSD
ดีล
#64719923
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 11:34:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08432
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 13:53:11
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08392
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.35 USD
17.05.2024 11:18:05
17.05.2024 11:33:32
ขาย
0.01
1.08497
1.08455
กำไร
0.37 USD
EURUSD
ดีล
#64719612
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 11:18:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08497
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:33:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.37 USD
17.05.2024 11:14:03
17.05.2024 11:33:32
ขาย
0.01
1.08465
1.08455
กำไร
0.05 USD
EURUSD
ดีล
#64719522
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 11:14:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08465
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:33:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.05 USD
17.05.2024 11:06:02
17.05.2024 11:12:32
ขาย
0.01
1.08537
1.08509
กำไร
0.23 USD
EURUSD
ดีล
#64719314
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 11:06:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08537
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:12:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08509
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.23 USD
17.05.2024 09:24:03
17.05.2024 11:04:46
ขาย
0.01
1.08639
1.08562
กำไร
0.72 USD
EURUSD
ดีล
#64717500
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 09:24:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:04:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.72 USD
17.05.2024 06:33:05
17.05.2024 11:04:46
ขาย
0.01
1.08596
1.08562
กำไร
0.29 USD
EURUSD
ดีล
#64715789
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 06:33:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08596
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:04:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.29 USD
17.05.2024 05:29:15
17.05.2024 11:04:46
ขาย
0.01
1.0856
1.08562
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#64715008
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 05:29:15
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0856
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 11:04:46
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08562
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-0.07 USD
17.05.2024 03:29:04
17.05.2024 04:25:03
ขาย
0.01
1.08613
1.08571
กำไร
0.37 USD
EURUSD
ดีล
#64713611
วันและเวลาเปิดทำการ
17.05.2024 03:29:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08613
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 04:25:03
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08571
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.37 USD
16.05.2024 19:02:03
17.05.2024 03:16:06
ขาย
0.01
1.0872
1.08622
กำไร
0.94 USD
EURUSD
ดีล
#64710087
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 19:02:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0872
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
0.98 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 03:16:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.94 USD
16.05.2024 18:15:06
17.05.2024 03:16:06
ขาย
0.01
1.08677
1.08622
กำไร
0.51 USD
EURUSD
ดีล
#64708917
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 18:15:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08677
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
0.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 03:16:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.51 USD
16.05.2024 16:39:04
17.05.2024 03:16:06
ขาย
0.01
1.08571
1.08622
กำไร
-0.55 USD
EURUSD
ดีล
#64705899
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 16:39:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08571
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-0.51 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.05.2024 03:16:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08622
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-0.55 USD
16.05.2024 15:59:03
16.05.2024 16:11:24
ขาย
0.01
1.08624
1.08596
กำไร
0.23 USD
EURUSD
ดีล
#64704067
วันและเวลาเปิดทำการ
16.05.2024 15:59:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08624
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.05.2024 16:11:24
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08596
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.23 USD
10.05.2024 18:35:02
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.01
1.07688
1.07845
กำไร
-1.60 USD
EURUSD
ดีล
#64610260
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 18:35:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07688
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-1.60 USD
10.05.2024 17:30:02
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.01
1.07619
1.07845
กำไร
-2.29 USD
EURUSD
ดีล
#64607978
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 17:30:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07619
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-2.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-2.29 USD
13.05.2024 16:38:05
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.03
1.08046
1.07845
กำไร
5.91 USD
EURUSD
ดีล
#64628095
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 16:38:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08046
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
6.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.15 USD
กำไร
5.91 USD
13.05.2024 15:40:04
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.02
1.0796
1.07845
กำไร
2.22 USD
EURUSD
ดีล
#64626309
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 15:40:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0796
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
2.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
2.22 USD
13.05.2024 14:57:03
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.02
1.07882
1.07845
กำไร
0.66 USD
EURUSD
ดีล
#64624951
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 14:57:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07882
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.66 USD
13.05.2024 12:17:03
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.02
1.07856
1.07845
กำไร
0.14 USD
EURUSD
ดีล
#64621971
วันและเวลาเปิดทำการ
13.05.2024 12:17:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07856
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.14 USD
10.05.2024 19:58:02
14.05.2024 04:37:56
ขาย
0.01
1.07738
1.07845
กำไร
-1.10 USD
EURUSD
ดีล
#64611407
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 19:58:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07738
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-1.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.05.2024 04:37:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07845
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-1.10 USD
10.05.2024 17:21:03
10.05.2024 17:29:13
ขาย
0.01
1.07663
1.07635
กำไร
0.23 USD
EURUSD
ดีล
#64607551
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 17:21:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07663
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:29:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07635
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.23 USD
10.05.2024 17:01:02
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.04
1.07849
1.07682
กำไร
6.48 USD
EURUSD
ดีล
#64606861
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 17:01:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07849
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.48 USD
10.05.2024 02:17:33
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.04
1.07839
1.07682
กำไร
6.08 USD
EURUSD
ดีล
#64593796
วันและเวลาเปิดทำการ
10.05.2024 02:17:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07839
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
6.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
6.08 USD
09.05.2024 22:13:02
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.04
1.07809
1.07682
กำไร
4.92 USD
EURUSD
ดีล
#64591715
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 22:13:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07809
สวอป (Swap)
0.04 USD
ทั้งหมด
5.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.04
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.20 USD
กำไร
4.92 USD
09.05.2024 18:19:03
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.03
1.07765
1.07682
กำไร
2.37 USD
EURUSD
ดีล
#64586969
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 18:19:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07765
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
2.49 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.15 USD
กำไร
2.37 USD
09.05.2024 17:46:05
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.02
1.0773
1.07682
กำไร
0.88 USD
EURUSD
ดีล
#64585117
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:46:05
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0773
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
0.96 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
0.88 USD
09.05.2024 17:16:04
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.02
1.07676
1.07682
กำไร
-0.20 USD
EURUSD
ดีล
#64583113
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 17:16:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07676
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-0.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-0.20 USD
09.05.2024 15:57:04
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.02
1.0755
1.07682
กำไร
-2.72 USD
EURUSD
ดีล
#64576779
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:57:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0755
สวอป (Swap)
0.02 USD
ทั้งหมด
-2.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
-2.72 USD
09.05.2024 15:18:03
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.01
1.07299
1.07682
กำไร
-3.87 USD
EURUSD
ดีล
#64574093
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 15:18:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07299
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-3.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-3.87 USD
09.05.2024 14:57:03
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.01
1.07282
1.07682
กำไร
-4.04 USD
EURUSD
ดีล
#64573512
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 14:57:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07282
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-4.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-4.04 USD
09.05.2024 14:35:04
10.05.2024 17:19:32
ขาย
0.01
1.07241
1.07682
กำไร
-4.45 USD
EURUSD
ดีล
#64572750
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 14:35:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07241
สวอป (Swap)
0.01 USD
ทั้งหมด
-4.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.05.2024 17:19:32
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07682
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-4.45 USD
09.05.2024 13:22:03
09.05.2024 14:07:48
ขาย
0.01
1.0735
1.07275
กำไร
0.70 USD
EURUSD
ดีล
#64570778
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 13:22:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0735
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.75 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 14:07:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.70 USD
09.05.2024 11:30:03
09.05.2024 14:07:48
ขาย
0.01
1.07268
1.07275
กำไร
-0.12 USD
EURUSD
ดีล
#64568731
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 11:30:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07268
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.07 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 14:07:48
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07275
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-0.12 USD
09.05.2024 10:41:03
09.05.2024 10:46:35
ขาย
0.01
1.07337
1.07297
กำไร
0.35 USD
EURUSD
ดีล
#64567535
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 10:41:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07337
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.40 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 10:46:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07297
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.35 USD
09.05.2024 09:41:03
09.05.2024 09:57:37
ขาย
0.01
1.07389
1.07361
กำไร
0.23 USD
EURUSD
ดีล
#64566216
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 09:41:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07389
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 09:57:37
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07361
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.23 USD
09.05.2024 02:07:11
09.05.2024 09:18:26
ขาย
0.01
1.07485
1.07411
กำไร
0.69 USD
EURUSD
ดีล
#64562465
วันและเวลาเปิดทำการ
09.05.2024 02:07:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.74 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 09:18:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.69 USD
08.05.2024 21:57:03
09.05.2024 09:18:26
ขาย
0.01
1.07444
1.07411
กำไร
0.31 USD
EURUSD
ดีล
#64560810
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 21:57:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07444
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
0.33 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 09:18:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.31 USD
08.05.2024 20:36:02
09.05.2024 09:18:26
ขาย
0.01
1.07406
1.07411
กำไร
-0.07 USD
EURUSD
ดีล
#64560105
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 20:36:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07406
สวอป (Swap)
0.03 USD
ทั้งหมด
-0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.05.2024 09:18:26
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07411
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-0.07 USD
08.05.2024 19:05:04
08.05.2024 20:35:45
ขาย
0.02
1.07535
1.07431
กำไร
1.98 USD
EURUSD
ดีล
#64557967
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 19:05:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07535
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 20:35:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07431
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.98 USD
08.05.2024 13:11:04
08.05.2024 15:26:10
ขาย
0.02
1.07489
1.07407
กำไร
1.54 USD
EURUSD
ดีล
#64543729
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 13:11:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07489
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 15:26:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.07407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.10 USD
กำไร
1.54 USD
08.05.2024 12:26:03
08.05.2024 15:26:10
ขาย
0.01
1.07454
1.07407
กำไร
0.42 USD
EURUSD
ดีล
#64542795
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 12:26:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07454
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.47 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 15:26:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.42 USD
08.05.2024 11:52:03
08.05.2024 15:26:10
ขาย
0.01
1.07422
1.07407
กำไร
0.10 USD
EURUSD
ดีล
#64542123
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 11:52:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07422
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.15 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 15:26:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.10 USD
08.05.2024 11:02:03
08.05.2024 15:26:10
ขาย
0.01
1.07351
1.07407
กำไร
-0.61 USD
EURUSD
ดีล
#64541035
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 11:02:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07351
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-0.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 15:26:10
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07407
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
-0.61 USD
08.05.2024 10:43:06
08.05.2024 11:01:07
ขาย
0.01
1.07418
1.07365
กำไร
0.48 USD
EURUSD
ดีล
#64540344
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 10:43:06
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07418
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.53 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 11:01:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.48 USD
08.05.2024 10:28:02
08.05.2024 11:01:07
ขาย
0.01
1.07394
1.07365
กำไร
0.24 USD
EURUSD
ดีล
#64539927
วันและเวลาเปิดทำการ
08.05.2024 10:28:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.07394
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.29 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.05.2024 11:01:07
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07365
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.05 USD
กำไร
0.24 USD