၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.02
1.06903
1.06827
အမြတ်
1.42 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65433098
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06903
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06827
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.42 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၅၁:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06865
1.06827
အမြတ်
0.33 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65430126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၅၁:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06827
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.33 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06833
1.06827
အမြတ်
0.01 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65430006
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၉:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06833
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06827
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.01 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.06775
1.06827
အမြတ်
-0.57 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65429918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.52 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၅၇:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06827
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.57 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.06924
1.06821
အမြတ်
1.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65428340
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.96 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၁၀:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.02
1.06871
1.06821
အမြတ်
0.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65426599
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၁၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06871
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06821
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.90 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၃၉:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.0683
1.06821
အမြတ်
0.04 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65425836
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၃၉:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0683
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06821
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.04 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၅၄:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06775
1.06821
အမြတ်
-0.51 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65424862
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၅၄:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06775
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.46 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06821
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.51 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၅၂:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06754
1.06821
အမြတ်
-0.72 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65424832
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၅၂:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06754
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06821
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.72 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၄၃:၀၆
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၄၉:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.06801
1.0678
အမြတ်
0.16 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65424692
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၄၃:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06801
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၄၉:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0678
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.16 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၀၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.06931
1.06826
အမြတ်
2.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65424208
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၁၀:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06931
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.00 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၅၀:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.02
1.06884
1.06826
အမြတ်
1.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65422072
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၅၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06884
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.06 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06834
1.06826
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65421421
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၂၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06834
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၂:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06784
1.06826
အမြတ်
-0.47 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65419828
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၂:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06784
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.47 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၅:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.06729
1.06826
အမြတ်
-1.02 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65419514
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06729
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၆:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06826
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-1.02 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၂:၀၃
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.06799
1.06773
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65419367
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၂:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06799
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06773
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၇:၀၁
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.06958
1.06934
အမြတ်
0.19 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65418898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၇:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06958
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.24 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06934
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.19 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၁:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07045
1.06991
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65418640
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၁:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06991
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07017
1.06991
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65418577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07017
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.06991
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၄
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၀၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.07053
1.07031
အမြတ်
0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65418484
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၅:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၉:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07031
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.17 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၄၂:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.02
1.07184
1.07081
အမြတ်
1.96 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65416858
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၄၂:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07184
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07081
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.96 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၆:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07153
1.07081
အမြတ်
0.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65415462
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၆:၀၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07153
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07081
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.67 USD
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၂:၃၇:၁၀
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07054
1.07081
အမြတ်
-0.32 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65412951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၀၂:၃၇:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07054
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07081
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၂၇:၀၂
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07018
1.07081
အမြတ်
-0.67 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65411371
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၃:၂၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07018
လဲလှယ်ခြင်း
0.01 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၀၄:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07081
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.67 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07144
1.07044
အမြတ်
0.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65410056
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07144
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07044
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.95 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၆:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07074
1.07044
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65408628
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၅၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07074
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07044
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07022
1.07044
အမြတ်
-0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65408331
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07022
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၂၂:၂၂:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07044
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.27 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၆:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၅၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.0709
1.0705
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65407255
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၆:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0709
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၉:၀၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.0705
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07145
1.07104
အမြတ်
0.36 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65406557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07145
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07104
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၂၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.0712
1.07104
အမြတ်
0.11 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65406211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၅၅:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07104
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.11 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၈:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၀၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.07163
1.07133
အမြတ်
0.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65405856
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၈:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07163
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၀၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07133
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.25 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၅၈:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07254
1.072
အမြတ်
0.49 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65402637
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၆:၅၈:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07254
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.072
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.49 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၀၄
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07208
1.072
အမြတ်
0.03 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65398980
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07208
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.072
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.03 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၈:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0715
1.072
အမြတ်
-0.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65397425
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၈:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0715
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.072
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.55 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၃၈:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.07269
1.072
အမြတ်
1.28 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65404624
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၇:၃၈:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07269
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၈:၀၆:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.072
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.28 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.07271
1.07183
အမြတ်
1.66 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65396216
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07271
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.76 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07183
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.66 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၅၇:၀၄
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.02
1.07238
1.07183
အမြတ်
1.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65394603
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၅၇:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07238
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07183
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
1.00 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၂၀:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07203
1.07183
အမြတ်
0.15 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65394002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၂:၂၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07203
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07183
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.15 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07158
1.07183
အမြတ်
-0.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65393014
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၄၆:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07158
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07183
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.30 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၀၁
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.0712
1.07183
အမြတ်
-0.68 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65392511
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၂၂:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0712
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၅၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07183
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.68 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၉:၄၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.07194
1.07154
အမြတ်
0.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65392089
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၁:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07194
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၁၉:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07154
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.35 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၅၈:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၄၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07242
1.07211
အမြတ်
0.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65391253
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၅၈:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07242
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07211
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.26 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၀:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၇:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.07289
1.07263
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65390736
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07289
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၄၇:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07263
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.21 USD
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၀၅
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၁၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07343
1.07316
အမြတ်
0.22 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65388580
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၀၆:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07343
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၄၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07316
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.22 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၈:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.0727
1.07373
အမြတ်
-1.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65368280
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၀:၁၈:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0727
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
-1.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07373
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-1.05 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.07495
1.07373
အမြတ်
2.41 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65374238
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၄:၁၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07495
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
2.44 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07373
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
2.41 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၇:၀၂
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.02
1.07419
1.07373
အမြတ်
0.89 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65373169
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၃:၃၇:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07419
လဲလှယ်ခြင်း
0.07 USD
စုစုပေါင်း
0.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
ပြင်ပ
1.07373
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၅၃:၀၃
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07387
1.07373
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65370438
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၅၃:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07387
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07373
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၀၈
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.07352
1.07373
အမြတ်
-0.23 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65369475
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၁၁:၀၆:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07352
လဲလှယ်ခြင်း
0.03 USD
စုစုပေါင်း
-0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၆.၂၀၂၄ ၀၈:၅၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07373
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-0.23 USD
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၄၀:၀၄
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၀:၂၅
ရောင်းချမှု
0.01
1.07316
1.07284
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#65367192
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၄၀:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.07316
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၉.၀၆.၂၀၂၄ ၀၉:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.07284
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
0.27 USD