Демо горим
17.05.2024 13:54:04
20.05.2024 13:58:24
Зарах
0.01
1.08357
1.08715
Ашиг
-3.62 USD
EURUSD
Гэрээ
#64722350
Нээх огноо цаг
17.05.2024 13:54:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08357
Солих
0.01 USD
Нийт
-3.58 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:24
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08715
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-3.62 USD
17.05.2024 15:10:02
20.05.2024 13:58:19
Зарах
0.01
1.08425
1.08709
Ашиг
-2.88 USD
EURUSD
Гэрээ
#64723816
Нээх огноо цаг
17.05.2024 15:10:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08425
Солих
0.01 USD
Нийт
-2.84 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:19
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08709
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-2.88 USD
17.05.2024 16:36:02
20.05.2024 13:58:15
Зарах
0.01
1.08522
1.08714
Ашиг
-1.96 USD
EURUSD
Гэрээ
#64726699
Нээх огноо цаг
17.05.2024 16:36:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08522
Солих
0.01 USD
Нийт
-1.92 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:15
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08714
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-1.96 USD
17.05.2024 18:11:03
20.05.2024 13:58:10
Зарах
0.02
1.0872
1.08707
Ашиг
0.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#64730577
Нээх огноо цаг
17.05.2024 18:11:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0872
Солих
0.02 USD
Нийт
0.26 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08707
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.18 USD
17.05.2024 22:03:09
20.05.2024 13:58:05
Зарах
0.02
1.08729
1.08711
Ашиг
0.28 USD
EURUSD
Гэрээ
#64734363
Нээх огноо цаг
17.05.2024 22:03:09
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08729
Солих
0.02 USD
Нийт
0.36 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:05
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08711
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.28 USD
20.05.2024 07:26:03
20.05.2024 13:58:00
Зарах
0.02
1.08798
1.08712
Ашиг
1.62 USD
EURUSD
Гэрээ
#64741705
Нээх огноо цаг
20.05.2024 07:26:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08798
Солих
0.00 USD
Нийт
1.72 USD
Хаах огноо цаг
20.05.2024 13:58:00
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.08712
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
1.62 USD
17.05.2024 11:34:04
17.05.2024 13:53:11
Зарах
0.01
1.08432
1.08392
Ашиг
0.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#64719923
Нээх огноо цаг
17.05.2024 11:34:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08432
Солих
0.00 USD
Нийт
0.40 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 13:53:11
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08392
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.35 USD
17.05.2024 11:18:05
17.05.2024 11:33:32
Зарах
0.01
1.08497
1.08455
Ашиг
0.37 USD
EURUSD
Гэрээ
#64719612
Нээх огноо цаг
17.05.2024 11:18:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08497
Солих
0.00 USD
Нийт
0.42 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:33:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08455
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.37 USD
17.05.2024 11:14:03
17.05.2024 11:33:32
Зарах
0.01
1.08465
1.08455
Ашиг
0.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#64719522
Нээх огноо цаг
17.05.2024 11:14:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08465
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:33:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08455
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.05 USD
17.05.2024 11:06:02
17.05.2024 11:12:32
Зарах
0.01
1.08537
1.08509
Ашиг
0.23 USD
EURUSD
Гэрээ
#64719314
Нээх огноо цаг
17.05.2024 11:06:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08537
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:12:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08509
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.23 USD
17.05.2024 09:24:03
17.05.2024 11:04:46
Зарах
0.01
1.08639
1.08562
Ашиг
0.72 USD
EURUSD
Гэрээ
#64717500
Нээх огноо цаг
17.05.2024 09:24:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08639
Солих
0.00 USD
Нийт
0.77 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:04:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.72 USD
17.05.2024 06:33:05
17.05.2024 11:04:46
Зарах
0.01
1.08596
1.08562
Ашиг
0.29 USD
EURUSD
Гэрээ
#64715789
Нээх огноо цаг
17.05.2024 06:33:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08596
Солих
0.00 USD
Нийт
0.34 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:04:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.29 USD
17.05.2024 05:29:15
17.05.2024 11:04:46
Зарах
0.01
1.0856
1.08562
Ашиг
-0.07 USD
EURUSD
Гэрээ
#64715008
Нээх огноо цаг
17.05.2024 05:29:15
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0856
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 11:04:46
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-0.07 USD
17.05.2024 03:29:04
17.05.2024 04:25:03
Зарах
0.01
1.08613
1.08571
Ашиг
0.37 USD
EURUSD
Гэрээ
#64713611
Нээх огноо цаг
17.05.2024 03:29:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08613
Солих
0.00 USD
Нийт
0.42 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 04:25:03
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08571
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.37 USD
16.05.2024 19:02:03
17.05.2024 03:16:06
Зарах
0.01
1.0872
1.08622
Ашиг
0.94 USD
EURUSD
Гэрээ
#64710087
Нээх огноо цаг
16.05.2024 19:02:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0872
Солих
0.01 USD
Нийт
0.98 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 03:16:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08622
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.94 USD
16.05.2024 18:15:06
17.05.2024 03:16:06
Зарах
0.01
1.08677
1.08622
Ашиг
0.51 USD
EURUSD
Гэрээ
#64708917
Нээх огноо цаг
16.05.2024 18:15:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08677
Солих
0.01 USD
Нийт
0.55 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 03:16:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08622
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.51 USD
16.05.2024 16:39:04
17.05.2024 03:16:06
Зарах
0.01
1.08571
1.08622
Ашиг
-0.55 USD
EURUSD
Гэрээ
#64705899
Нээх огноо цаг
16.05.2024 16:39:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08571
Солих
0.01 USD
Нийт
-0.51 USD
Хаах огноо цаг
17.05.2024 03:16:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08622
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-0.55 USD
16.05.2024 15:59:03
16.05.2024 16:11:24
Зарах
0.01
1.08624
1.08596
Ашиг
0.23 USD
EURUSD
Гэрээ
#64704067
Нээх огноо цаг
16.05.2024 15:59:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08624
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
16.05.2024 16:11:24
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08596
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.23 USD
13.05.2024 12:17:03
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.02
1.07856
1.07845
Ашиг
0.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#64621971
Нээх огноо цаг
13.05.2024 12:17:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07856
Солих
0.02 USD
Нийт
0.22 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.14 USD
10.05.2024 19:58:02
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.01
1.07738
1.07845
Ашиг
-1.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#64611407
Нээх огноо цаг
10.05.2024 19:58:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07738
Солих
0.02 USD
Нийт
-1.07 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-1.10 USD
10.05.2024 18:35:02
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.01
1.07688
1.07845
Ашиг
-1.60 USD
EURUSD
Гэрээ
#64610260
Нээх огноо цаг
10.05.2024 18:35:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07688
Солих
0.02 USD
Нийт
-1.57 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-1.60 USD
10.05.2024 17:30:02
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.01
1.07619
1.07845
Ашиг
-2.29 USD
EURUSD
Гэрээ
#64607978
Нээх огноо цаг
10.05.2024 17:30:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07619
Солих
0.02 USD
Нийт
-2.26 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-2.29 USD
13.05.2024 16:38:05
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.03
1.08046
1.07845
Ашиг
5.91 USD
EURUSD
Гэрээ
#64628095
Нээх огноо цаг
13.05.2024 16:38:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08046
Солих
0.03 USD
Нийт
6.03 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
5.91 USD
13.05.2024 15:40:04
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.02
1.0796
1.07845
Ашиг
2.22 USD
EURUSD
Гэрээ
#64626309
Нээх огноо цаг
13.05.2024 15:40:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0796
Солих
0.02 USD
Нийт
2.30 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
2.22 USD
13.05.2024 14:57:03
14.05.2024 04:37:56
Зарах
0.02
1.07882
1.07845
Ашиг
0.66 USD
EURUSD
Гэрээ
#64624951
Нээх огноо цаг
13.05.2024 14:57:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07882
Солих
0.02 USD
Нийт
0.74 USD
Хаах огноо цаг
14.05.2024 04:37:56
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07845
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.66 USD
10.05.2024 17:21:03
10.05.2024 17:29:13
Зарах
0.01
1.07663
1.07635
Ашиг
0.23 USD
EURUSD
Гэрээ
#64607551
Нээх огноо цаг
10.05.2024 17:21:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07663
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:29:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07635
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.23 USD
10.05.2024 17:01:02
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.04
1.07849
1.07682
Ашиг
6.48 USD
EURUSD
Гэрээ
#64606861
Нээх огноо цаг
10.05.2024 17:01:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07849
Солих
0.00 USD
Нийт
6.68 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
6.48 USD
10.05.2024 02:17:33
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.04
1.07839
1.07682
Ашиг
6.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#64593796
Нээх огноо цаг
10.05.2024 02:17:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07839
Солих
0.00 USD
Нийт
6.28 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
6.08 USD
09.05.2024 22:13:02
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.04
1.07809
1.07682
Ашиг
4.92 USD
EURUSD
Гэрээ
#64591715
Нээх огноо цаг
09.05.2024 22:13:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07809
Солих
0.04 USD
Нийт
5.08 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
4.92 USD
09.05.2024 18:19:03
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.03
1.07765
1.07682
Ашиг
2.37 USD
EURUSD
Гэрээ
#64586969
Нээх огноо цаг
09.05.2024 18:19:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07765
Солих
0.03 USD
Нийт
2.49 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.37 USD
09.05.2024 17:46:05
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.02
1.0773
1.07682
Ашиг
0.88 USD
EURUSD
Гэрээ
#64585117
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:46:05
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0773
Солих
0.02 USD
Нийт
0.96 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
0.88 USD
09.05.2024 17:16:04
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.02
1.07676
1.07682
Ашиг
-0.20 USD
EURUSD
Гэрээ
#64583113
Нээх огноо цаг
09.05.2024 17:16:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07676
Солих
0.02 USD
Нийт
-0.12 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
-0.20 USD
09.05.2024 15:57:04
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.02
1.0755
1.07682
Ашиг
-2.72 USD
EURUSD
Гэрээ
#64576779
Нээх огноо цаг
09.05.2024 15:57:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0755
Солих
0.02 USD
Нийт
-2.64 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
-2.72 USD
09.05.2024 15:18:03
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.01
1.07299
1.07682
Ашиг
-3.87 USD
EURUSD
Гэрээ
#64574093
Нээх огноо цаг
09.05.2024 15:18:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07299
Солих
0.01 USD
Нийт
-3.83 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-3.87 USD
09.05.2024 14:57:03
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.01
1.07282
1.07682
Ашиг
-4.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#64573512
Нээх огноо цаг
09.05.2024 14:57:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07282
Солих
0.01 USD
Нийт
-4.00 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-4.04 USD
09.05.2024 14:35:04
10.05.2024 17:19:32
Зарах
0.01
1.07241
1.07682
Ашиг
-4.45 USD
EURUSD
Гэрээ
#64572750
Нээх огноо цаг
09.05.2024 14:35:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07241
Солих
0.01 USD
Нийт
-4.41 USD
Хаах огноо цаг
10.05.2024 17:19:32
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07682
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-4.45 USD
09.05.2024 11:30:03
09.05.2024 14:07:48
Зарах
0.01
1.07268
1.07275
Ашиг
-0.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#64568731
Нээх огноо цаг
09.05.2024 11:30:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07268
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.07 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 14:07:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07275
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-0.12 USD
09.05.2024 13:22:03
09.05.2024 14:07:48
Зарах
0.01
1.0735
1.07275
Ашиг
0.70 USD
EURUSD
Гэрээ
#64570778
Нээх огноо цаг
09.05.2024 13:22:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0735
Солих
0.00 USD
Нийт
0.75 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 14:07:48
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07275
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.70 USD
09.05.2024 10:41:03
09.05.2024 10:46:35
Зарах
0.01
1.07337
1.07297
Ашиг
0.35 USD
EURUSD
Гэрээ
#64567535
Нээх огноо цаг
09.05.2024 10:41:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07337
Солих
0.00 USD
Нийт
0.40 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 10:46:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07297
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.35 USD
09.05.2024 09:41:03
09.05.2024 09:57:37
Зарах
0.01
1.07389
1.07361
Ашиг
0.23 USD
EURUSD
Гэрээ
#64566216
Нээх огноо цаг
09.05.2024 09:41:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07389
Солих
0.00 USD
Нийт
0.28 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 09:57:37
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07361
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.23 USD
09.05.2024 02:07:11
09.05.2024 09:18:26
Зарах
0.01
1.07485
1.07411
Ашиг
0.69 USD
EURUSD
Гэрээ
#64562465
Нээх огноо цаг
09.05.2024 02:07:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07485
Солих
0.00 USD
Нийт
0.74 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 09:18:26
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07411
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.69 USD
08.05.2024 21:57:03
09.05.2024 09:18:26
Зарах
0.01
1.07444
1.07411
Ашиг
0.31 USD
EURUSD
Гэрээ
#64560810
Нээх огноо цаг
08.05.2024 21:57:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07444
Солих
0.03 USD
Нийт
0.33 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 09:18:26
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07411
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.31 USD
08.05.2024 20:36:02
09.05.2024 09:18:26
Зарах
0.01
1.07406
1.07411
Ашиг
-0.07 USD
EURUSD
Гэрээ
#64560105
Нээх огноо цаг
08.05.2024 20:36:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07406
Солих
0.03 USD
Нийт
-0.05 USD
Хаах огноо цаг
09.05.2024 09:18:26
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07411
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-0.07 USD
08.05.2024 19:05:04
08.05.2024 20:35:45
Зарах
0.02
1.07535
1.07431
Ашиг
1.98 USD
EURUSD
Гэрээ
#64557967
Нээх огноо цаг
08.05.2024 19:05:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07535
Солих
0.00 USD
Нийт
2.08 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 20:35:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07431
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
1.98 USD
08.05.2024 13:11:04
08.05.2024 15:26:10
Зарах
0.02
1.07489
1.07407
Ашиг
1.54 USD
EURUSD
Гэрээ
#64543729
Нээх огноо цаг
08.05.2024 13:11:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07489
Солих
0.00 USD
Нийт
1.64 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 15:26:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.07407
Шимтгэл
-0.10 USD
Ашиг
1.54 USD
08.05.2024 12:26:03
08.05.2024 15:26:10
Зарах
0.01
1.07454
1.07407
Ашиг
0.42 USD
EURUSD
Гэрээ
#64542795
Нээх огноо цаг
08.05.2024 12:26:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07454
Солих
0.00 USD
Нийт
0.47 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 15:26:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07407
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.42 USD
08.05.2024 11:52:03
08.05.2024 15:26:10
Зарах
0.01
1.07422
1.07407
Ашиг
0.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#64542123
Нээх огноо цаг
08.05.2024 11:52:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07422
Солих
0.00 USD
Нийт
0.15 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 15:26:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07407
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.10 USD
08.05.2024 11:02:03
08.05.2024 15:26:10
Зарах
0.01
1.07351
1.07407
Ашиг
-0.61 USD
EURUSD
Гэрээ
#64541035
Нээх огноо цаг
08.05.2024 11:02:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07351
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.56 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 15:26:10
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07407
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
-0.61 USD
08.05.2024 10:43:06
08.05.2024 11:01:07
Зарах
0.01
1.07418
1.07365
Ашиг
0.48 USD
EURUSD
Гэрээ
#64540344
Нээх огноо цаг
08.05.2024 10:43:06
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07418
Солих
0.00 USD
Нийт
0.53 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 11:01:07
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07365
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.48 USD
08.05.2024 10:28:02
08.05.2024 11:01:07
Зарах
0.01
1.07394
1.07365
Ашиг
0.24 USD
EURUSD
Гэрээ
#64539927
Нээх огноо цаг
08.05.2024 10:28:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07394
Солих
0.00 USD
Нийт
0.29 USD
Хаах огноо цаг
08.05.2024 11:01:07
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07365
Шимтгэл
-0.05 USD
Ашиг
0.24 USD