د ډیمو حالت
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۳۵
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۹
خرڅول
0.01
2200.82
2205.02
ګټه
‪-4.25 USD‬
XAUUSD
سودا
#63684059
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۳۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
2200.82
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-4.20 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۱:۲۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
2205.02
د کمیشن لګښتونه
‪-0.05 USD‬
ګټه
‪-4.25 USD‬
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۵۳:۴۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۲۰
کاپی
‪0%‪
‪3.47%‪
ګټه
‪30.60 USD‬
Maximum_Profit
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۱۲.۲۰۲۳ ۰۸:۵۳:۴۰
د ننوتلو ځای
‪0%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۲۰
بهر(وتل)
‪3.47%‪
ګټه
‪30.60 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۲۰
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۱۳
کاپی
‪-0.03%‪
‪-0.03%‪
ګټه
‪0.00 USD‬
Amsterdam
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۲۰
د ننوتلو ځای
‪-0.03%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۱۳
بهر(وتل)
‪-0.03%‪
ګټه
‪0.00 USD‬
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۱۷
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۹:۲۷
کاپی
‪4.83%‪
‪6.45%‪
ګټه
‪7.17 USD‬
TraderMexico
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۸.۲۰۲۲ ۱۰:۵۴:۱۷
د ننوتلو ځای
‪4.83%‪
ډول
کاپی
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۹:۲۷
بهر(وتل)
‪6.45%‪
ګټه
‪7.17 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۸
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.20387
1.203
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916420
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20387
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.203
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.20387
1.203
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916419
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20387
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.203
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.20386
1.203
ګټه
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916418
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20386
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.86 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.203
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۴
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.20386
1.203
ګټه
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916417
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20386
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.86 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.203
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۳
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
خرڅول
0.01
1.20386
1.203
ګټه
‪0.76 USD‬
GBPUSD
سودا
#56916416
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20386
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.86 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۱.۰۳.۲۰۲۳ ۱۲:۳۴:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.203
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.76 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.35751
1.3565
ګټه
‪0.64 USD‬
USDCAD
سودا
#56878185
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35751
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.74 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۵
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.35751
1.3565
ګټه
‪0.64 USD‬
USDCAD
سودا
#56878183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35751
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.74 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.64 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۴
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.35748
1.3565
ګټه
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878182
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35748
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.72 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.62 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۲
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.35748
1.3565
ګټه
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878180
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35748
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.72 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.62 USD‬
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۷
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
خرڅول
0.01
1.35748
1.3565
ګټه
‪0.62 USD‬
USDCAD
سودا
#56878178
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۰۰:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.35748
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.72 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۲.۲۰۲۳ ۱۳:۰۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3565
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.62 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۹
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.19447
1.1936
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852622
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19447
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1936
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۷
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.19448
1.1936
ګټه
‪0.78 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19448
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.88 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1936
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.78 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۴
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.19447
1.1936
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19447
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1936
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۳
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.19447
1.1936
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۳۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19447
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1936
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۰
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
خرڅول
0.01
1.19447
1.1936
ګټه
‪0.77 USD‬
GBPUSD
سودا
#56852623
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۵:۵۹:۴۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.19447
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.87 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۲.۲۰۲۳ ۰۷:۳۳:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.1936
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.77 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۹
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.20572
1.2049
ګټه
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793276
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2049
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۷
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.20572
1.2049
ګټه
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793275
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2049
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۶
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.20572
1.2049
ګټه
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793274
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2049
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۵
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.20572
1.2049
ګټه
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793273
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2049
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.72 USD‬
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۳
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
خرڅول
0.01
1.20572
1.2049
ګټه
‪0.72 USD‬
GBPUSD
سودا
#56793272
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۵۹:۴۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.82 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۳.۰۲.۲۰۲۳ ۱۰:۰۵:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2049
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.72 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۲
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.34574
1.345
ګټه
‪0.45 USD‬
USDCAD
سودا
#56733900
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34574
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.55 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.45 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۰
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.34573
1.345
ګټه
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733899
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۱۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34573
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۹
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.34572
1.345
ګټه
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733898
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۷
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.34572
1.345
ګټه
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733897
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۶
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
خرڅول
0.01
1.34572
1.345
ګټه
‪0.44 USD‬
USDCAD
سودا
#56733896
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۶:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.34572
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.54 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۲.۲۰۲۳ ۱۱:۴۷:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.44 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۷
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۴
خرڅول
0.01
1.2018
1.20176
ګټه
‪-0.06 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658442
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.2018
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۴
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20176
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪-0.06 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۵
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۳
خرڅول
0.01
1.20179
1.20157
ګټه
‪0.12 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658441
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20179
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.22 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20157
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.12 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۸
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۲
خرڅول
0.01
1.20182
1.20155
ګټه
‪0.17 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658443
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۸
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20182
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۲
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20155
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.17 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۱۱
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
خرڅول
0.01
1.20181
1.2015
ګټه
‪0.21 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658445
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20181
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2015
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.21 USD‬
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۹
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
خرڅول
0.01
1.20182
1.20151
ګټه
‪0.21 USD‬
GBPUSD
سودا
#56658444
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۳:۰۰:۰۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20182
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۲.۲۰۲۳ ۱۵:۳۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.20151
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.21 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۳
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۱۰
خرڅول
0.01
1.33924
1.33887
ګټه
‪0.18 USD‬
USDCAD
سودا
#56430057
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۰۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33924
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.28 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33887
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.18 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۲
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۹
خرڅول
0.01
1.33932
1.33887
ګټه
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430062
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33932
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۹
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33887
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۹
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
خرڅول
0.01
1.33932
1.33886
ګټه
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430069
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۹
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33932
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33886
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۶
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
خرڅول
0.01
1.33932
1.33887
ګټه
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430065
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۲۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33932
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۷
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33887
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۱
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۶
خرڅول
0.01
1.33932
1.33886
ګټه
‪0.24 USD‬
USDCAD
سودا
#56430070
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۰۰:۳۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.33932
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۸.۰۲.۲۰۲۳ ۰۸:۴۵:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.33886
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۶
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.20537
1.2044
ګټه
‪0.87 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341620
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20537
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.87 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۵
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.20539
1.2044
ګټه
‪0.89 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341619
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۵
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20539
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.99 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.89 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۳
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.20537
1.2044
ګټه
‪0.87 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341618
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۳
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20537
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.87 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۱
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.20538
1.2044
ګټه
‪0.88 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341617
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۱۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20538
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.98 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.88 USD‬
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۰۷
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
خرڅول
0.01
1.20538
1.2044
ګټه
‪0.88 USD‬
GBPUSD
سودا
#56341615
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۲۹:۰۷
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.20538
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.98 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۶.۰۲.۲۰۲۳ ۰۱:۳۹:۳۶
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.2044
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.88 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۵۰
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.3326
1.3335
ګټه
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291953
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۵۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3335
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۹
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.3326
1.3335
ګټه
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291952
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۹
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3335
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۷
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.3326
1.3335
ګټه
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291951
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3335
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۶
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.3326
1.3335
ګټه
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291949
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3335
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۵
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
خریداری کول
0.01
1.3326
1.3335
ګټه
‪0.57 USD‬
USDCAD
سودا
#56291948
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۲:۵۹:۴۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.3326
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.67 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۲.۲۰۲۳ ۰۴:۱۴:۲۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.3335
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪0.57 USD‬
۲۷.۰۱.۲۰۲۳ ۰۲:۳۶:۵۸
۳۰.۰۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۳
خریداری کول
0.01
1.24172
1.23941
ګټه
‪-2.41 USD‬
GBPUSD
سودا
#56047002
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۷.۰۱.۲۰۲۳ ۰۲:۳۶:۵۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.24172
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-2.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۳۰.۰۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۵:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.01
بهر(وتل)
1.23941
د کمیشن لګښتونه
‪-0.10 USD‬
ګټه
‪-2.41 USD‬