၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1820.48
1818.48
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552055459
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1818.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1820.48
1818.48
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552055458
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1818.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1820.48
1818.48
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552055457
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.48
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၆:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1818.48
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.03
1820.06
1818.07
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552053527
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1818.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
1820.06
1818.07
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552053524
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1818.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ရောင်းချမှု
0.05
1820.06
1818.07
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552053530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1820.06
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၃:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1818.07
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၁:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1822.81
1819.43
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552036110
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၁:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.81
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1819.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၄
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၀၉
ရောင်းချမှု
0.05
1817.91
1819.42
အမြတ်
-0.08 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552032751
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၅၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1819.42
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၄:၁၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1826.72
1821.13
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552043841
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၄:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1821.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၄:၁၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1826.72
1821.15
အမြတ်
0.28 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552043839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၄:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.72
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.28 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.05
1817.96
1821.13
အမြတ်
-0.16 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552032577
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.16 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.16 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ရောင်းချမှု
0.03
1817.96
1821.13
အမြတ်
-0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552032565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1817.96
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၆:၄၇:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1821.13
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.10 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၂၇
ဝယ်ယူမှု
0.13
1.21149
1.21253
အမြတ်
0.14 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1551965799
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၂၁:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.21149
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.13
ပြင်ပ
1.21253
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
1.04705
1.04916
အမြတ်
0.21 USD
EURUSD
စာချုပ်
#1551974918
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၃:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.04705
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1.04916
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၉
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၁၈
ဝယ်ယူမှု
0.16
1.20941
1.21251
အမြတ်
0.50 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1551968802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၂.၁၀.၂၀၂၃ ၂၃:၀၀:၀၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20941
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.16
ပြင်ပ
1.21251
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.50 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၁၄
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.20745
1.21255
အမြတ်
1.07 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1552019251
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၂၁:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20745
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.21255
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.07 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၀၉
ဝယ်ယူမှု
1
1818.45
1822.37
အမြတ်
3.92 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552032564
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1818.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1822.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၁
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၀၅
ဝယ်ယူမှု
1
1818.45
1822.4
အမြတ်
3.95 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552032586
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1818.45
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၁၂:၄၂:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1822.4
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.95 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1821.62
1819.37
အမြတ်
0.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552025909
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1821.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1819.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.03
1821.62
1819.37
အမြတ်
0.07 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552025903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1821.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1819.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ရောင်းချမှု
0.05
1821.62
1819.44
အမြတ်
0.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552025899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1821.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1819.44
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.03
1823.92
1821.73
အမြတ်
0.07 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552015059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.07 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1821.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.07 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1823.92
1821.73
အမြတ်
0.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552015058
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ရောင်းချမှု
0.05
1823.92
1821.73
အမြတ်
0.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552015057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၀.၂၀၂၃ ၀၄:၃၅:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.73
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၇
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၀၇:၄၀
ဝယ်ယူမှု
0.21
1.20751
1.20763
အမြတ်
0.03 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#1551979913
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.20751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.03 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၉:၀၇:၄၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.21
ပြင်ပ
1.20763
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.03 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၃၉
ဝယ်ယူမှု
1
1823.36
1823.53
အမြတ်
0.17 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551971976
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1823.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.17 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၃၇
ဝယ်ယူမှု
1
1823.36
1823.54
အမြတ်
0.18 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551971979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1823.36
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.18 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၃၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.54
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၃၀:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၆
ဝယ်ယူမှု
1
1822.74
1823.3
အမြတ်
0.56 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551972537
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၂:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1822.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.56 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.3
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.56 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1
1817.59
1823.22
အမြတ်
5.63 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.63 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၃
ဝယ်ယူမှု
1
1817.59
1823.21
အမြတ်
5.62 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.62 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.62 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၁
ဝယ်ယူမှု
1
1817.59
1823.22
အမြတ်
5.63 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1817.59
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.63 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၃:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
1823.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.63 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1826.25
1824.24
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552012466
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1824.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.03
1826.25
1824.24
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552012470
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1824.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ရောင်းချမှု
0.05
1826.25
1824.24
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552012468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၀၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.25
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၈:၃၂:၄၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1824.24
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
1831.71
1827.41
အမြတ်
0.22 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552011499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1831.71
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1827.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.22 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၃
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၁
ရောင်းချမှု
0.05
1825.6
1827.32
အမြတ်
-0.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552009922
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1825.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၁:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1827.32
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1831.66
1827.95
အမြတ်
0.11 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552011502
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1831.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.11 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1827.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.11 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1831.66
1827.95
အမြတ်
0.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552011500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၄၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1831.66
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1827.95
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.19 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.03
1826.1
1828.05
အမြတ်
-0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552009849
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1828.05
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ရောင်းချမှု
0.05
1826.1
1827.87
အမြတ်
-0.09 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552009822
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၃၀:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1826.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၅၀:၅၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1827.87
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.09 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၂၂
ရောင်းချမှု
0.03
1823.82
1821.81
အမြတ်
0.06 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552007597
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၂၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1821.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.06 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1823.91
1821.93
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552007595
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၁၃
ရောင်းချမှု
0.05
1823.91
1821.93
အမြတ်
0.10 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1552007591
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1823.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၁၅:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1821.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.10 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၂
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၇
ရောင်းချမှု
0.05
1816.87
1823.29
အမြတ်
-0.32 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979534
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1816.87
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.32 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1823.29
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.32 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၇
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1816.79
1823.06
အမြတ်
-0.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979902
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1816.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1823.06
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.31 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.03
1816.94
1823.21
အမြတ်
-0.19 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551979499
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၅:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1816.94
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.19 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1823.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.19 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၁:၃၀:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.1
1828.57
1823.77
အမြတ်
0.48 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551993101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၁:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1828.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.48 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
1823.77
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.48 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1822.78
1823.21
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551987570
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1823.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၁
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.03
1822.78
1823.49
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551987565
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.03
ပြင်ပ
1823.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၀
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ရောင်းချမှု
0.05
1822.78
1823.21
အမြတ်
-0.02 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#1551987541
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၀၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1822.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၁၀.၂၀၂၃ ၁၇:၀၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1823.21
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.02 USD