Демо горим
19.04.2024 05:05:00
19.04.2024 18:53:21
Авах
0.13
1.23976
1.24018
Ашиг
0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558784489
Нээх огноо цаг
19.04.2024 05:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.23976
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 18:53:21
Арилжааны хэмжээ
0.13
Гарах
1.24018
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
19.04.2024 14:15:01
19.04.2024 17:56:39
Авах
0.09
1.2431
1.24352
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558825645
Нээх огноо цаг
19.04.2024 14:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2431
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 17:56:39
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24352
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
19.04.2024 03:20:00
19.04.2024 10:05:24
Авах
0.09
1.24287
1.24326
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558763619
Нээх огноо цаг
19.04.2024 03:20:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24287
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 10:05:24
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24326
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
17.04.2024 17:00:00
18.04.2024 06:13:14
Авах
0.11
1.24612
1.24654
Ашиг
0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558684593
Нээх огноо цаг
17.04.2024 17:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24612
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 06:13:14
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.24654
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
17.04.2024 19:05:00
17.04.2024 20:13:48
Авах
0.09
1.24296
1.24337
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558692522
Нээх огноо цаг
17.04.2024 19:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24296
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 20:13:48
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
17.04.2024 09:05:00
17.04.2024 19:02:27
Авах
0.09
1.24298
1.24341
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558659627
Нээх огноо цаг
17.04.2024 09:05:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24298
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 19:02:27
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24341
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
17.04.2024 13:40:02
17.04.2024 16:51:25
Авах
0.11
1.2461
1.2465
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558675256
Нээх огноо цаг
17.04.2024 13:40:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2461
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 16:51:25
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.2465
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
17.04.2024 10:20:01
17.04.2024 12:01:20
Авах
0.11
1.2461
1.24651
Ашиг
0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558665578
Нээх огноо цаг
17.04.2024 10:20:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2461
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 12:01:20
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.24651
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
16.04.2024 16:00:01
17.04.2024 09:41:40
Авах
0.11
1.24611
1.24646
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558620106
Нээх огноо цаг
16.04.2024 16:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24611
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 09:41:40
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.24646
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
17.04.2024 06:50:00
17.04.2024 09:01:20
Авах
0.09
1.24308
1.24347
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558655386
Нээх огноо цаг
17.04.2024 06:50:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24308
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 09:01:20
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24347
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 22:35:00
17.04.2024 06:20:12
Авах
0.09
1.24297
1.24336
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558643522
Нээх огноо цаг
16.04.2024 22:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24297
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 06:20:12
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24336
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 21:25:01
16.04.2024 22:33:11
Авах
0.09
1.24291
1.24331
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558641882
Нээх огноо цаг
16.04.2024 21:25:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24291
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 22:33:11
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24331
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:20:29
Авах
0.09
1.24259
1.243
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558637462
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24259
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 21:20:29
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.243
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 19:05:01
16.04.2024 19:56:09
Авах
0.09
1.24298
1.24338
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558634787
Нээх огноо цаг
16.04.2024 19:05:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24298
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 19:56:09
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24338
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 18:40:04
16.04.2024 18:58:19
Авах
0.09
1.24311
1.24351
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558633640
Нээх огноо цаг
16.04.2024 18:40:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24311
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 18:58:19
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24351
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
16.04.2024 09:05:02
16.04.2024 18:30:30
Авах
0.09
1.24284
1.24325
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558597752
Нээх огноо цаг
16.04.2024 09:05:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24284
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 18:30:30
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24325
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
15.04.2024 17:05:01
16.04.2024 15:42:01
Авах
0.11
1.24615
1.24656
Ашиг
0.05 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558553211
Нээх огноо цаг
15.04.2024 17:05:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24615
Солих
0.00 USD
Нийт
0.05 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:42:01
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.24656
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.05 USD
16.04.2024 04:20:04
16.04.2024 09:02:42
Авах
0.09
1.24285
1.24325
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558586228
Нээх огноо цаг
16.04.2024 04:20:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24285
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 09:02:42
Арилжааны хэмжээ
0.09
Гарах
1.24325
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
12.04.2024 17:48:00
16.04.2024 04:07:03
Авах
0.34
1.24308
1.24348
Ашиг
0.14 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558477970
Нээх огноо цаг
12.04.2024 17:48:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24308
Солих
0.00 USD
Нийт
0.14 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 04:07:03
Арилжааны хэмжээ
0.34
Гарах
1.24348
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.14 USD
15.04.2024 15:35:00
15.04.2024 17:06:55
Авах
0.11
1.24551
1.24591
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558544118
Нээх огноо цаг
15.04.2024 15:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24551
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 17:06:55
Арилжааны хэмжээ
0.11
Гарах
1.24591
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
12.04.2024 15:44:00
15.04.2024 09:20:06
Авах
0.23
1.24611
1.24652
Ашиг
0.09 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558463264
Нээх огноо цаг
12.04.2024 15:44:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24611
Солих
0.00 USD
Нийт
0.09 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 09:20:06
Арилжааны хэмжээ
0.23
Гарах
1.24652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.09 USD
10.04.2024 09:23:03
15.04.2024 01:17:18
Зарах
0.03
1.26811
1.2455
Ашиг
0.68 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558293448
Нээх огноо цаг
10.04.2024 09:23:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26811
Солих
0.00 USD
Нийт
0.68 USD
Хаах огноо цаг
15.04.2024 01:17:18
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.2455
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.68 USD
12.04.2024 17:23:00
12.04.2024 17:34:00
Авах
0.34
1.24298
1.24338
Ашиг
0.14 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558475669
Нээх огноо цаг
12.04.2024 17:23:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24298
Солих
0.00 USD
Нийт
0.14 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 17:34:00
Арилжааны хэмжээ
0.34
Гарах
1.24338
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.14 USD
12.04.2024 12:28:00
12.04.2024 13:03:21
Авах
0.15
1.24902
1.24943
Ашиг
0.06 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558449424
Нээх огноо цаг
12.04.2024 12:28:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.24902
Солих
0.00 USD
Нийт
0.06 USD
Хаах огноо цаг
12.04.2024 13:03:21
Арилжааны хэмжээ
0.15
Гарах
1.24943
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.06 USD
11.04.2024 22:00:00
11.04.2024 23:00:37
Авах
0.07
1.25534
1.25574
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558417574
Нээх огноо цаг
11.04.2024 22:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25534
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 23:00:37
Арилжааны хэмжээ
0.07
Гарах
1.25574
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
11.04.2024 16:57:00
11.04.2024 21:51:13
Авах
0.07
1.25514
1.25554
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558395791
Нээх огноо цаг
11.04.2024 16:57:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25514
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 21:51:13
Арилжааны хэмжээ
0.07
Гарах
1.25554
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
11.04.2024 17:41:00
11.04.2024 18:44:40
Авах
0.1
1.25206
1.25246
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558402080
Нээх огноо цаг
11.04.2024 17:41:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25206
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 18:44:40
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.25246
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
11.04.2024 11:50:00
11.04.2024 15:32:38
Авах
0.07
1.25529
1.2557
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558375770
Нээх огноо цаг
11.04.2024 11:50:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25529
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 15:32:38
Арилжааны хэмжээ
0.07
Гарах
1.2557
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
10.04.2024 18:11:00
11.04.2024 11:46:35
Авах
0.07
1.25527
1.25569
Ашиг
0.03 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558337551
Нээх огноо цаг
10.04.2024 18:11:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25527
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
11.04.2024 11:46:35
Арилжааны хэмжээ
0.07
Гарах
1.25569
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
10.04.2024 19:30:00
10.04.2024 20:04:41
Авах
0.1
1.25224
1.25265
Ашиг
0.04 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558344907
Нээх огноо цаг
10.04.2024 19:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.25224
Солих
0.00 USD
Нийт
0.04 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 20:04:41
Арилжааны хэмжээ
0.1
Гарах
1.25265
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.04 USD
10.04.2024 15:38:00
10.04.2024 15:54:30
Авах
0.03
1.26155
1.26195
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558310746
Нээх огноо цаг
10.04.2024 15:38:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26155
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:54:30
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.26195
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
09.04.2024 10:19:00
10.04.2024 15:30:34
Зарах
0.02
1.26508
1.26468
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558242955
Нээх огноо цаг
09.04.2024 10:19:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26508
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
10.04.2024 15:30:34
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26468
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
09.04.2024 13:02:04
09.04.2024 18:44:37
Зарах
0.03
1.26808
1.26768
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558251164
Нээх огноо цаг
09.04.2024 13:02:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26808
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
09.04.2024 18:44:37
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.26768
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
09.04.2024 09:25:03
09.04.2024 10:18:24
Зарах
0.02
1.26558
1.26518
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558241138
Нээх огноо цаг
09.04.2024 09:25:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26558
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
09.04.2024 10:18:24
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26518
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
09.04.2024 09:09:01
09.04.2024 09:24:13
Зарах
0.02
1.26619
1.26579
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558240662
Нээх огноо цаг
09.04.2024 09:09:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26619
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
09.04.2024 09:24:13
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26579
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 20:28:01
09.04.2024 09:08:19
Авах
0.02
1.26597
1.26637
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558224991
Нээх огноо цаг
08.04.2024 20:28:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26597
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
09.04.2024 09:08:19
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26637
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 18:34:02
08.04.2024 20:27:57
Авах
0.02
1.26548
1.26585
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558222224
Нээх огноо цаг
08.04.2024 18:34:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26548
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 20:27:57
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26585
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 17:46:01
08.04.2024 18:33:17
Авах
0.02
1.265
1.2654
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558219867
Нээх огноо цаг
08.04.2024 17:46:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.265
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 18:33:17
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.2654
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 17:27:00
08.04.2024 17:45:13
Авах
0.02
1.26443
1.26481
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558218819
Нээх огноо цаг
08.04.2024 17:27:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26443
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 17:45:13
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26481
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 17:08:01
08.04.2024 17:26:57
Авах
0.02
1.2639
1.26429
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558217742
Нээх огноо цаг
08.04.2024 17:08:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.2639
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 17:26:57
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26429
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 16:35:00
08.04.2024 17:20:59
Зарах
0.02
1.26447
1.2641
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558212850
Нээх огноо цаг
08.04.2024 16:35:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.26447
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 17:20:59
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.2641
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 16:32:01
08.04.2024 16:35:00
Авах
0.02
1.26406
1.26446
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558212557
Нээх огноо цаг
08.04.2024 16:32:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26406
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 16:35:00
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26446
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 13:34:01
08.04.2024 16:31:16
Авах
0.02
1.26359
1.26399
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558203414
Нээх огноо цаг
08.04.2024 13:34:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26359
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 16:31:16
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26399
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 09:32:00
08.04.2024 13:33:39
Авах
0.02
1.26314
1.26352
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558194587
Нээх огноо цаг
08.04.2024 09:32:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26314
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 13:33:39
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26352
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
08.04.2024 09:28:56
08.04.2024 09:31:27
Авах
0.02
1.26266
1.26305
Ашиг
0.01 USD
GBPUSD
Гэрээ
#1558194476
Нээх огноо цаг
08.04.2024 09:28:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.26266
Солих
0.00 USD
Нийт
0.01 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 09:31:27
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.26305
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.01 USD
23.02.2024 10:32:00
08.04.2024 05:36:53
Зарах
4
2020.32
2341.24
Ашиг
-1 283.68 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1556567815
Нээх огноо цаг
23.02.2024 10:32:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2020.32
Солих
0.00 USD
Нийт
-1 283.68 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 05:36:53
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
2341.24
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1 283.68 USD
01.03.2024 04:42:01
08.04.2024 05:36:53
Зарах
4
2045.79
2341.24
Ашиг
-1 181.80 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1556813954
Нээх огноо цаг
01.03.2024 04:42:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2045.79
Солих
0.00 USD
Нийт
-1 181.80 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 05:36:53
Арилжааны хэмжээ
4
Гарах
2341.24
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1 181.80 USD
03.04.2024 19:23:00
08.04.2024 05:36:53
Зарах
3
2289.58
2341.24
Ашиг
-154.98 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1558048593
Нээх огноо цаг
03.04.2024 19:23:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2289.58
Солих
0.00 USD
Нийт
-154.98 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 05:36:53
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
2341.24
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-154.98 USD
01.04.2024 17:44:00
08.04.2024 05:36:53
Зарах
3
2230.49
2341.24
Ашиг
-332.25 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1557939586
Нээх огноо цаг
01.04.2024 17:44:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2230.49
Солих
0.00 USD
Нийт
-332.25 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 05:36:53
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
2341.24
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-332.25 USD
03.04.2024 19:12:00
08.04.2024 05:36:53
Зарах
3
2283.72
2341.24
Ашиг
-172.56 USD
XAUUSD
Гэрээ
#1558047871
Нээх огноо цаг
03.04.2024 19:12:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
2283.72
Солих
0.00 USD
Нийт
-172.56 USD
Хаах огноо цаг
08.04.2024 05:36:53
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
2341.24
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-172.56 USD