19.04.2024 05:05:00
19.04.2024 18:53:21
ซื้อ
0.13
1.23976
1.24018
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1558784489
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 05:05:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.23976
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 18:53:21
ปริมาณเทรด
0.13
ออก
1.24018
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
19.04.2024 14:15:01
19.04.2024 17:56:39
ซื้อ
0.09
1.2431
1.24352
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558825645
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 14:15:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2431
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 17:56:39
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
19.04.2024 03:20:00
19.04.2024 10:05:24
ซื้อ
0.09
1.24287
1.24326
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558763619
วันและเวลาเปิดทำการ
19.04.2024 03:20:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24287
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
19.04.2024 10:05:24
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24326
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.04.2024 17:00:00
18.04.2024 06:13:14
ซื้อ
0.11
1.24612
1.24654
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1558684593
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 17:00:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24612
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.04.2024 06:13:14
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.24654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
17.04.2024 19:05:00
17.04.2024 20:13:48
ซื้อ
0.09
1.24296
1.24337
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558692522
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 19:05:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24296
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 20:13:48
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24337
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.04.2024 09:05:00
17.04.2024 19:02:27
ซื้อ
0.09
1.24298
1.24341
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558659627
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 09:05:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 19:02:27
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24341
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.04.2024 13:40:02
17.04.2024 16:51:25
ซื้อ
0.11
1.2461
1.2465
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558675256
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 13:40:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 16:51:25
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.2465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.04.2024 10:20:01
17.04.2024 12:01:20
ซื้อ
0.11
1.2461
1.24651
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1558665578
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 10:20:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2461
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 12:01:20
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.24651
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
16.04.2024 16:00:01
17.04.2024 09:41:40
ซื้อ
0.11
1.24611
1.24646
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558620106
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 16:00:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24611
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 09:41:40
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.24646
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
17.04.2024 06:50:00
17.04.2024 09:01:20
ซื้อ
0.09
1.24308
1.24347
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558655386
วันและเวลาเปิดทำการ
17.04.2024 06:50:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 09:01:20
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24347
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 22:35:00
17.04.2024 06:20:12
ซื้อ
0.09
1.24297
1.24336
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558643522
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 22:35:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24297
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.04.2024 06:20:12
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24336
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 21:25:01
16.04.2024 22:33:11
ซื้อ
0.09
1.24291
1.24331
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558641882
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 21:25:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24291
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 22:33:11
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24331
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:20:29
ซื้อ
0.09
1.24259
1.243
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558637462
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 20:30:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 21:20:29
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.243
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 19:05:01
16.04.2024 19:56:09
ซื้อ
0.09
1.24298
1.24338
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558634787
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 19:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 19:56:09
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 18:40:04
16.04.2024 18:58:19
ซื้อ
0.09
1.24311
1.24351
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558633640
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 18:40:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24311
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:58:19
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24351
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
16.04.2024 09:05:02
16.04.2024 18:30:30
ซื้อ
0.09
1.24284
1.24325
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558597752
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 09:05:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24284
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 18:30:30
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24325
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
15.04.2024 17:05:01
16.04.2024 15:42:01
ซื้อ
0.11
1.24615
1.24656
กำไร
0.05 USD
GBPUSD
ดีล
#1558553211
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 17:05:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24615
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 15:42:01
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.24656
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.05 USD
16.04.2024 04:20:04
16.04.2024 09:02:42
ซื้อ
0.09
1.24285
1.24325
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558586228
วันและเวลาเปิดทำการ
16.04.2024 04:20:04
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24285
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 09:02:42
ปริมาณเทรด
0.09
ออก
1.24325
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
12.04.2024 17:48:00
16.04.2024 04:07:03
ซื้อ
0.34
1.24308
1.24348
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#1558477970
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 17:48:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24308
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
16.04.2024 04:07:03
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.24348
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
15.04.2024 15:35:00
15.04.2024 17:06:55
ซื้อ
0.11
1.24551
1.24591
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558544118
วันและเวลาเปิดทำการ
15.04.2024 15:35:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24551
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 17:06:55
ปริมาณเทรด
0.11
ออก
1.24591
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
12.04.2024 15:44:00
15.04.2024 09:20:06
ซื้อ
0.23
1.24611
1.24652
กำไร
0.09 USD
GBPUSD
ดีล
#1558463264
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 15:44:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24611
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 09:20:06
ปริมาณเทรด
0.23
ออก
1.24652
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.09 USD
10.04.2024 09:23:03
15.04.2024 01:17:18
ขาย
0.03
1.26811
1.2455
กำไร
0.68 USD
GBPUSD
ดีล
#1558293448
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 09:23:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26811
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
15.04.2024 01:17:18
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.2455
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.68 USD
12.04.2024 17:23:00
12.04.2024 17:34:00
ซื้อ
0.34
1.24298
1.24338
กำไร
0.14 USD
GBPUSD
ดีล
#1558475669
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 17:23:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24298
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 17:34:00
ปริมาณเทรด
0.34
ออก
1.24338
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.14 USD
12.04.2024 12:28:00
12.04.2024 13:03:21
ซื้อ
0.15
1.24902
1.24943
กำไร
0.06 USD
GBPUSD
ดีล
#1558449424
วันและเวลาเปิดทำการ
12.04.2024 12:28:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.24902
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.04.2024 13:03:21
ปริมาณเทรด
0.15
ออก
1.24943
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.06 USD
11.04.2024 22:00:00
11.04.2024 23:00:37
ซื้อ
0.07
1.25534
1.25574
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1558417574
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 22:00:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25534
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 23:00:37
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.25574
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
11.04.2024 16:57:00
11.04.2024 21:51:13
ซื้อ
0.07
1.25514
1.25554
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1558395791
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 16:57:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25514
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 21:51:13
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.25554
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
11.04.2024 17:41:00
11.04.2024 18:44:40
ซื้อ
0.1
1.25206
1.25246
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558402080
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 17:41:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25206
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 18:44:40
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.25246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
11.04.2024 11:50:00
11.04.2024 15:32:38
ซื้อ
0.07
1.25529
1.2557
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1558375770
วันและเวลาเปิดทำการ
11.04.2024 11:50:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25529
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 15:32:38
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.2557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
10.04.2024 18:11:00
11.04.2024 11:46:35
ซื้อ
0.07
1.25527
1.25569
กำไร
0.03 USD
GBPUSD
ดีล
#1558337551
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 18:11:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25527
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.04.2024 11:46:35
ปริมาณเทรด
0.07
ออก
1.25569
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.03 USD
10.04.2024 19:30:00
10.04.2024 20:04:41
ซื้อ
0.1
1.25224
1.25265
กำไร
0.04 USD
GBPUSD
ดีล
#1558344907
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 19:30:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.25224
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 20:04:41
ปริมาณเทรด
0.1
ออก
1.25265
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.04 USD
10.04.2024 15:38:00
10.04.2024 15:54:30
ซื้อ
0.03
1.26155
1.26195
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558310746
วันและเวลาเปิดทำการ
10.04.2024 15:38:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26155
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:54:30
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.26195
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.04.2024 10:19:00
10.04.2024 15:30:34
ขาย
0.02
1.26508
1.26468
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558242955
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 10:19:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26508
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
10.04.2024 15:30:34
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26468
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.04.2024 13:02:04
09.04.2024 18:44:37
ขาย
0.03
1.26808
1.26768
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558251164
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 13:02:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26808
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2024 18:44:37
ปริมาณเทรด
0.03
ออก
1.26768
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.04.2024 09:25:03
09.04.2024 10:18:24
ขาย
0.02
1.26558
1.26518
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558241138
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 09:25:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26558
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2024 10:18:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26518
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
09.04.2024 09:09:01
09.04.2024 09:24:13
ขาย
0.02
1.26619
1.26579
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558240662
วันและเวลาเปิดทำการ
09.04.2024 09:09:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26619
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2024 09:24:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26579
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 20:28:01
09.04.2024 09:08:19
ซื้อ
0.02
1.26597
1.26637
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558224991
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 20:28:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26597
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
09.04.2024 09:08:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26637
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 18:34:02
08.04.2024 20:27:57
ซื้อ
0.02
1.26548
1.26585
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558222224
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 18:34:02
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26548
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 20:27:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26585
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 17:46:01
08.04.2024 18:33:17
ซื้อ
0.02
1.265
1.2654
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558219867
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 17:46:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.265
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 18:33:17
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.2654
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 17:27:00
08.04.2024 17:45:13
ซื้อ
0.02
1.26443
1.26481
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558218819
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 17:27:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26443
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 17:45:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26481
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 17:08:01
08.04.2024 17:26:57
ซื้อ
0.02
1.2639
1.26429
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558217742
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 17:08:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.2639
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 17:26:57
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26429
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 16:35:00
08.04.2024 17:20:59
ขาย
0.02
1.26447
1.2641
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558212850
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 16:35:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26447
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 17:20:59
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.2641
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 16:32:01
08.04.2024 16:35:00
ซื้อ
0.02
1.26406
1.26446
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558212557
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 16:32:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26406
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 16:35:00
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 13:34:01
08.04.2024 16:31:16
ซื้อ
0.02
1.26359
1.26399
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558203414
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 13:34:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26359
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 16:31:16
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26399
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 09:32:00
08.04.2024 13:33:39
ซื้อ
0.02
1.26314
1.26352
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558194587
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 09:32:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26314
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 13:33:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26352
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
08.04.2024 09:28:56
08.04.2024 09:31:27
ซื้อ
0.02
1.26266
1.26305
กำไร
0.01 USD
GBPUSD
ดีล
#1558194476
วันและเวลาเปิดทำการ
08.04.2024 09:28:56
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.26266
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.01 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 09:31:27
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.26305
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.01 USD
01.03.2024 17:16:00
08.04.2024 05:36:53
ขาย
4
2059.33
2341.24
กำไร
-1 127.64 USD
XAUUSD
ดีล
#1556851807
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2024 17:16:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2059.33
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 127.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 05:36:53
ปริมาณเทรด
4
ออก
2341.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 127.64 USD
01.04.2024 13:55:08
08.04.2024 05:36:53
ขาย
7
2246.82
2341.24
กำไร
-660.94 USD
XAUUSD
ดีล
#1557922529
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2024 13:55:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2246.82
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-660.94 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 05:36:53
ปริมาณเทรด
7
ออก
2341.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-660.94 USD
01.03.2024 12:35:00
08.04.2024 05:36:53
ขาย
4
2052.02
2341.24
กำไร
-1 156.88 USD
XAUUSD
ดีล
#1556832782
วันและเวลาเปิดทำการ
01.03.2024 12:35:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2052.02
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1 156.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 05:36:53
ปริมาณเทรด
4
ออก
2341.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-1 156.88 USD
28.03.2024 16:58:00
08.04.2024 05:36:53
ขาย
3
2214.62
2341.24
กำไร
-379.86 USD
XAUUSD
ดีล
#1557861072
วันและเวลาเปิดทำการ
28.03.2024 16:58:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2214.62
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-379.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 05:36:53
ปริมาณเทรด
3
ออก
2341.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-379.86 USD
01.04.2024 18:15:00
08.04.2024 05:36:53
ขาย
3
2235.77
2341.24
กำไร
-316.41 USD
XAUUSD
ดีล
#1557942253
วันและเวลาเปิดทำการ
01.04.2024 18:15:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
2235.77
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-316.41 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.04.2024 05:36:53
ปริมาณเทรด
3
ออก
2341.24
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-316.41 USD