၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၅:၀၁
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
1.05
1.27018
1.27118
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#71674927
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၅:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၉:၀၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.27118
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၄:၀၉
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၃:၂၉
ရောင်းချမှု
0.9
0.6661
0.66494
အမြတ်
1.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#71577328
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၄:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.6661
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
0.66494
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၀၇
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၃:၁၆
ရောင်းချမှု
0.06
0.90908
0.90725
အမြတ်
0.08 USD
AUDCAD
စာချုပ်
#71585721
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၅၄:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.90908
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၁၃:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.06
ပြင်ပ
0.90725
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.08 USD
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၆
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၅:၁၁
ရောင်းချမှု
0.9
0.61055
0.60942
အမြတ်
1.02 USD
NZDUSD
စာချုပ်
#71672650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၃၀:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.61055
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၅:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
0.60942
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.02 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၇
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၄:၀၄
ရောင်းချမှု
0.9
1.08631
1.08536
အမြတ်
0.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71639684
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၄:၂၅:၅၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08631
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၄:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.08536
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၂
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.9
1.08641
1.0855
အမြတ်
0.82 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71590311
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08641
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.0855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.82 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၂
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
0.75
1.08528
1.0855
အမြတ်
-0.17 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71583300
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၂၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08528
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.17 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.0855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.17 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၃
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ရောင်းချမှု
1.05
1.08746
1.0855
အမြတ်
2.06 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71593635
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08746
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.06 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၃:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.0855
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.06 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၂:၄၅
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၀၃
ရောင်းချမှု
0.9
0.66726
0.6661
အမြတ်
1.04 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#71583903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၃၂:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66726
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၅:၀၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
0.6661
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.04 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၅၅:၁၄
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၅၉:၂၀
ရောင်းချမှု
0.9
0.66739
0.66615
အမြတ်
1.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#71661962
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၅၅:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.66739
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၅.၂၀၂၄ ၀၄:၅၉:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
0.66615
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.12 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၃၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၃၅:၁၂
ဝယ်ယူမှု
100
3137.73
3513.71
အမြတ်
375.98 USD
ETHUSD
စာချုပ်
#70018348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၄:၃၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
3137.73
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
375.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၃၅:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
3513.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
375.98 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၀:၀၂
ဝယ်ယူမှု
5
68446.75
70000
အမြတ်
77.66 USD
BTCUSD
စာချုပ်
#69957101
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၁၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
68446.75
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
77.66 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၃:၀၀:၀၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
70000
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
77.66 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၉:၄၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၄၉
ဝယ်ယူမှု
15
2423.07
2436.5
အမြတ်
201.45 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71654772
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၉:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2423.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
201.45 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၄၇:၄၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15
ပြင်ပ
2436.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
201.45 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၂၈
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၃:၄၇
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.27053
1.27185
အမြတ်
2.38 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#71596552
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၂၃:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.27053
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၀၃:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.27185
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.38 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၉:၀၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၁၀
ဝယ်ယူမှု
1
40032.5
40068.9
အမြတ်
0.36 USD
YM
စာချုပ်
#71642242
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၀၉:၀၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40032.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
40068.9
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.36 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၀၇
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၀၄
ဝယ်ယူမှု
4
40037.2
40068.8
အမြတ်
1.26 USD
YM
စာချုပ်
#71625792
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၄၃:၀၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40037.2
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၇:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
40068.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.26 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၇:၁၆
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၄၄
ဝယ်ယူမှု
1000
178.07
175.34
အမြတ်
-27.30 USD
#TSLA
စာချုပ်
#71590530
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၇:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
178.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-27.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၄၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1000
ပြင်ပ
175.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-27.30 USD
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၃၃:၄၉
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၄၃
ဝယ်ယူမှု
500
169.27
175.34
အမြတ်
30.35 USD
#TSLA
စာချုပ်
#71286925
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၅.၂၀၂၄ ၂၂:၃၃:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
169.27
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
500
ပြင်ပ
175.34
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.35 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၀:၃၅
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၅
ဝယ်ယူမှု
100
267.82
270.15
အမြတ်
2.33 USD
#MCD
စာချုပ်
#69831546
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၂၂:၁၀:၃၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
267.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.33 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
270.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.33 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
3000
268.4
270.15
အမြတ်
52.50 USD
#MCD
စာချုပ်
#69949622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
268.4
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
52.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3000
ပြင်ပ
270.15
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
52.50 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၁၉
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၉
ဝယ်ယူမှု
10000
87.02
88.23
အမြတ်
121.00 USD
#BABA
စာချုပ်
#64907303
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၁၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
121.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10000
ပြင်ပ
88.23
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
121.00 USD
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၈
ဝယ်ယူမှု
10000
87.02
88.22
အမြတ်
120.00 USD
#BABA
စာချုပ်
#64907304
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၈.၀၉.၂၀၂၃ ၁၇:၅၇:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
87.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
120.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10000
ပြင်ပ
88.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
120.00 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၄၅
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၁၆
ရောင်းချမှု
10
2420.24
2417.49
အမြတ်
27.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71648561
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၁၀:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2420.24
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
27.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၆:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2417.49
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
27.50 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၁၇:၂၈
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၀၆
ဝယ်ယူမှု
10
2422.39
2421.22
အမြတ်
-11.70 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71643112
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၁၇:၂၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2422.39
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-11.70 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
10
ပြင်ပ
2421.22
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-11.70 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၄၆:၁၆
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၇
ရောင်းချမှု
5
1.08772
1.08555
အမြတ်
10.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71622229
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၆:၄၆:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.08772
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.08555
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.85 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၃၁:၀၂
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၂၉:၁၈
ရောင်းချမှု
5
1.0865
1.08566
အမြတ်
4.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71613394
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၃၁:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.0865
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၅:၂၉:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.08566
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
4.20 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၁
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၀၄
ဝယ်ယူမှု
1.05
1.26938
1.27038
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#71631084
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၀:၃၀:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26938
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၁၁:၅၆:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.27038
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၆:၃၃
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၁:၅၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
2420.84
2442.93
အမြတ်
2.21 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71614876
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၆:၃၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2420.84
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၁:၅၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2442.93
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.21 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၂၀
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၁:၅၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
2429.74
2442.8
အမြတ်
1.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#69946197
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၀၅:၂၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2429.74
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၈:၃၁:၅၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2442.8
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.31 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၉:၁၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၁၈:၁၄
ဝယ်ယူမှု
1.8
0.66974
0.67092
အမြတ်
2.12 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#71614893
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၉:၁၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66974
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၁၈:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.67092
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.12 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၂၀:၂၂
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၁၆:၂၉
ဝယ်ယူမှု
1.05
1.26986
1.27086
အမြတ်
1.05 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#71612789
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၂၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.26986
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၁၆:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.27086
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.05 USD
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၃၀:၃၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၀၇:၀၁
ဝယ်ယူမှု
0.75
1.0868
1.0878
အမြတ်
0.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71613348
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၀:၃၀:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.0868
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၇:၀၇:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.0878
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၃၄
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၃၄
ဝယ်ယူမှု
0.1
2417.78
2420.83
အမြတ်
0.31 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71605243
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2417.78
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2420.83
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.31 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၅၈
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၂၉
ဝယ်ယူမှု
4
40020.7
40037.7
အမြတ်
0.68 USD
YM
စာချုပ်
#71540023
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
40020.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.68 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၂၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4
ပြင်ပ
40037.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.68 USD
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၀၅
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၂၄
ဝယ်ယူမှု
1
39977.7
40037.7
အမြတ်
0.60 USD
YM
စာချုပ်
#71545568
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၁၀:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
39977.7
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၀.၀၅.၂၀၂၄ ၀၁:၂၃:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
40037.7
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.60 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၄၄
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၅၇:၁၃
ဝယ်ယူမှု
1.8
0.66855
0.66969
အမြတ်
2.05 USD
AUDUSD
စာချုပ်
#71590865
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.66855
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၅၇:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
0.66969
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.05 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၀၁
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.1
2413.49
2417.79
အမြတ်
0.43 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71600270
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၈:၀၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2413.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.43 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၁:၃၅:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2417.79
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.43 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၂၅
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၃၀
ဝယ်ယူမှု
100
2412.61
2412.71
အမြတ်
10.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71600526
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၂၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2412.61
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၂၀:၂၅:၃၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2412.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၀:၁၆
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၁၂
ဝယ်ယူမှု
100
2412.5
2412.53
အမြတ်
3.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71599904
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၀:၁၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2412.5
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၂၃:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2412.53
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၆:၃၄
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၇:၁၅
ဝယ်ယူမှု
0.1
2408.6
2413.45
အမြတ်
0.49 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71597731
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၆:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2408.6
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.49 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၁၇:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2413.45
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.49 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၉:၁၁
ရောင်းချမှု
0.5
2077.91
2411.41
အမြတ်
-166.75 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71598557
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2077.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-166.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၉:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.5
ပြင်ပ
2411.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-166.75 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၄၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၅၆
ဝယ်ယူမှု
100
2410.57
2411.11
အမြတ်
54.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71599533
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၃:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2410.57
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
54.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၉:၀၈:၅၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2411.11
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
54.00 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၄:၄၈
ရောင်းချမှု
1
2077.91
2408.33
အမြတ်
-330.42 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71263130
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၈:၄၄:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2077.91
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-330.42 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၄:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
2408.33
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-330.42 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၃:၅၈
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၄:၁၅
ဝယ်ယူမှု
100
2408.02
2408.31
အမြတ်
29.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71597581
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၃၃:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2408.02
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
29.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၅၄:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2408.31
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
29.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၅၃
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၁၁:၂၁
ဝယ်ယူမှု
100
2413.38
2413.43
အမြတ်
5.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71594373
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၀၁:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2413.38
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
5.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၈:၁၁:၂၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2413.43
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
5.00 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၅၁
ဝယ်ယူမှု
100
2401.17
2401.17
အမြတ်
0.00 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#71592689
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2401.17
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၅:၅၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
2401.17
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.00 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၃၇
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၁၇
ဝယ်ယူမှု
0.1
2400.49
2412.97
အမြတ်
1.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#69947935
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၂၅:၃၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2400.49
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၅၂:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2412.97
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.25 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၄၃
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၄၆
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.08643
1.08739
အမြတ်
0.86 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71589802
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၃၀:၄၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08643
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၈:၄၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.08739
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.86 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၁:၃၂
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၂:၄၇
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.2677
1.26905
အမြတ်
1.22 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#71587283
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၀၁:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.2677
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၂:၄၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.26905
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.22 USD
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၄:၂၂
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
1.2
1.08423
1.08657
အမြတ်
2.81 USD
EURUSD
စာချုပ်
#71570712
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၂:၂၄:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08423
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
2.81 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၅.၂၀၂၄ ၁၇:၄၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
1.08657
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
2.81 USD