@BelieveToMI

Jinlong Li

2193.73 %
အမြတ်အစွန်း
ကော်မရှင်ခ 9%

* Our team is comprised of technology professionals, financial planners and analysts who deliver consistent returns.

* Profit 300% per year

*SET COPY TYPE TO IN PROPORTION TO MY FUND
*LOW RISK and LOW DRAWDOWN
*DO NOT SET STOP LOSS! Copy to the amount of your loss limit
* Minimum amount 400$ to copy

Telegram: BelieveToMi
MyFx: https://www.myfxbook.com/members/10arakan/believetomi/10007261

အကျဉ်းချုပ်

တရုတ်
နိုင်ငံ
၇၂၇ ရက်
အဆင့်တွင်
~38 000 USD
ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုများ
~750 000 USD
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများ
250
ကူးယူကုန်သွယ်သူများ လူဦးရေ
7 စွန့်စားမှု
93.17%
ဇွန် ၂၀၂၃
-12.33%
ဇူလိုင် ၂၀၂၃
29.9%
သြဂုတ် ၂၀၂၃
13.57%
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
25.02%
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
56.87%
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃
-0.88%
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃
5.7%
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄
29.04%
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄
-32.57%
မတ် ၂၀၂၄
-48.08%
ဧပြီ ၂၀၂၄
171.74%
မေ ၂၀၂၄
စွန့်စားမှု5
ဇွန် ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု6
ဇူလိုင် ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု5
သြဂုတ် ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု6
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု9
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု5
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု8
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃
စွန့်စားမှု3
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄
စွန့်စားမှု3
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄
စွန့်စားမှု5
မတ် ၂၀၂၄
စွန့်စားမှု7
ဧပြီ ၂၀၂၄
စွန့်စားမှု8
မေ ၂၀၂၄
155
ဇွန် ၂၀၂၃
182
ဇူလိုင် ၂၀၂၃
182
သြဂုတ် ၂၀၂၃
191
စက်တင်ဘာ ၂၀၂၃
190
အောက်တိုဘာ ၂၀၂၃
217
နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၃
237
ဒီဇင်ဘာ ၂၀၂၃
259
ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၄
274
ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၂၄
267
မတ် ၂၀၂၄
262
ဧပြီ ၂၀၂၄
251
မေ ၂၀၂၄

ကျော်ကြားသော ကိရိယာများ

XAUUSD
Gold vs US Dollar
10605
ကုန်သွယ်မှုများ
82%
အမြတ်ရသော
EURUSD
Euro vs US Dollar
4109
ကုန်သွယ်မှုများ
74.2%
အမြတ်ရသော
GBPUSD
British Pound vs US Dollar
2933
ကုန်သွယ်မှုများ
76.5%
အမြတ်ရသော
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
1170
ကုန်သွယ်မှုများ
76.8%
အမြတ်ရသော
USDCHF
US Dollar vs Swiss Franc
1037
ကုန်သွယ်မှုများ
77.1%
အမြတ်ရသော
USDJPY
US Dollar vs Japanese Yen
990
ကုန်သွယ်မှုများ
73.3%
အမြတ်ရသော
NZDUSD
New Zealand Dollar vs US Dollar
685
ကုန်သွယ်မှုများ
80.3%
အမြတ်ရသော
USDCAD
US Dollar vs Canadian Dollar
418
ကုန်သွယ်မှုများ
67.5%
အမြတ်ရသော
YM
DJIA index of the American stock exchange
329
ကုန်သွယ်မှုများ
98.5%
အမြတ်ရသော
AUDCAD
Australian Dollar vs Canadian Dollar
267
ကုန်သွယ်မှုများ
71.2%
အမြတ်ရသော

Portfolio စုဖွဲ့စည်းမှု

23758
ကုန်သွယ်ရေး၊ စုစုပေါင်း
52%
ငွေကြေးအမျိုးအစားများ
45.4%
ကုန်စည်ပစ္စည်းများ
1.5%
စတော့ရှယ်ယာ အညွှန်းကိန်းများ
0.8%
ခရစ်ပတိုငွေကြေးများ
0.2%
NASDAQ အစုရှယ်ယာများ
0.1%
NYSE အစုရှယ်ယာများ