၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၀၂:၄၉
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၃
ဝယ်ယူမှု
50
2359.07
2359.28
အမြတ်
10.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70002211
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၀၂:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2359.07
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
10.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၃:၅၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
2359.28
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
10.50 USD
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၂၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၀:၂၅
ဝယ်ယူမှု
0.9
1.08537
1.06773
အမြတ်
-15.88 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69765735
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၉.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၁၅:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.08537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၀:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.06773
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.88 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၀:၂၄
ဝယ်ယူမှု
4.8
1.06334
1.06777
အမြတ်
21.26 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70004571
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၅:၀၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06334
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.26 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၁:၅၀:၂၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.8
ပြင်ပ
1.06777
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.26 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၂၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
100
207.42
246.57
အမြတ်
391.50 USD
COFFEE
စာချုပ်
#69627476
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
207.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
391.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
100
ပြင်ပ
246.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
391.50 USD
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၁၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၃
ဝယ်ယူမှု
1
207.42
246.57
အမြတ်
3.92 USD
COFFEE
စာချုပ်
#69627471
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၁:၁၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
207.42
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.92 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၀:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1
ပြင်ပ
246.57
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.92 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၅၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၄၈
ဝယ်ယူမှု
50
2372.1
2372.27
အမြတ်
8.50 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70069259
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၇:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2372.1
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
8.50 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၄၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
50
ပြင်ပ
2372.27
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
8.50 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၆:၃၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၇:၃၂
ဝယ်ယူမှု
2
2385.3
2385.37
အမြတ်
0.14 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70137759
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၆:၃၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2385.3
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.14 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၇:၃၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
2
ပြင်ပ
2385.37
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.14 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၅၄
ဝယ်ယူမှု
15
2383.37
2385.41
အမြတ်
30.60 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70126276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၀:၃၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2383.37
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
30.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၈:၁၅:၅၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
15
ပြင်ပ
2385.41
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
30.60 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၂:၅၀
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၅၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
2391.19
2394.04
အမြတ်
0.29 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70132824
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၂:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2391.19
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.29 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၄၄:၅၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2394.04
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.29 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၈:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.1
2389.79
2391.01
အမြတ်
0.12 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70129929
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၁:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2389.79
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၈:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2391.01
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၂၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၉
ဝယ်ယူမှု
0.1
2386.47
2390.5
အမြတ်
0.40 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70129342
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၂၀:၂၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2386.47
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၃၀:၃၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2390.5
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.40 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၉
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၂၈
ဝယ်ယူမှု
0.1
2382.92
2386.81
အမြတ်
0.39 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70126543
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၆:၂၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2382.92
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.39 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၀၉:၂၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.1
ပြင်ပ
2386.81
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.39 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၅၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၇:၅၇
ရောင်းချမှု
4.5
1.24653
1.24515
အမြတ်
6.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70121816
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၅၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24653
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.21 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၇:၅၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
4.5
ပြင်ပ
1.24515
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.21 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၀၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ရောင်းချမှု
1.2
1.24573
1.24483
အမြတ်
1.08 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70110126
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၃၅:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.2
ပြင်ပ
1.24483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.08 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၀:၀၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ရောင်းချမှု
1.05
1.24379
1.24483
အမြတ်
-1.09 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70108805
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၁၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.24379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.09 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.05
ပြင်ပ
1.24483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.09 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၀၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ရောင်းချမှု
1.35
1.2475
1.24483
အမြတ်
3.60 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70111485
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၅၅:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2475
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.60 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၂၄:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.35
ပြင်ပ
1.24483
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.60 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၀၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၆:၀၇
ရောင်းချမှု
0.75
1.06464
1.06364
အမြတ်
0.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70117389
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၁:၄၅:၀၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06464
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၆:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.06364
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
5
1.06794
1.06476
အမြတ်
-15.90 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69915453
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၈:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06794
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-15.90 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-15.90 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၄:၀၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၂၀
ဝယ်ယူမှု
5
1.07128
1.06473
အမြတ်
-32.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69908469
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၅၄:၀၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.07128
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-32.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၂၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06473
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-32.75 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၇
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.068
1.06476
အမြတ်
-16.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69915468
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၄၉:၁၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.068
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-16.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-16.20 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၁:၃၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.06723
1.06476
အမြတ်
-12.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69919634
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၀၁:၃၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06723
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-12.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-12.35 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၁၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
5
1.06741
1.06476
အမြတ်
-13.25 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69919903
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၁၀:၁၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06741
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-13.25 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-13.25 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၆
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၇
ဝယ်ယူမှု
5
1.06613
1.06476
အမြတ်
-6.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69921688
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.85 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၆
ဝယ်ယူမှု
5
1.06613
1.06476
အမြတ်
-6.85 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69921691
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၂:၃၆:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06613
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-6.85 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-6.85 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၂:၅၆
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၅
ဝယ်ယူမှု
5
1.06504
1.06476
အမြတ်
-1.40 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69927391
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၂:၅၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06504
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.40 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.40 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၃၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၄
ဝယ်ယူမှု
5
1.06498
1.06476
အမြတ်
-1.10 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69927404
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၀၃:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06498
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-1.10 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-1.10 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၅၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
5
1.06397
1.06476
အမြတ်
3.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69932839
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.95 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၃
ဝယ်ယူမှု
5
1.06397
1.06476
အမြတ်
3.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69932831
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၅:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06397
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.95 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၂
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06244
1.06475
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69942414
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
5
1.06244
1.06475
အမြတ်
11.55 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69942497
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.55 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၁
ဝယ်ယူမှု
0.05
1.06244
1.06475
အမြတ်
0.12 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69942418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၀၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06244
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.12 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.05
ပြင်ပ
1.06475
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၀
ဝယ်ယူမှု
5
1.06249
1.06476
အမြတ်
11.35 USD
EURUSD
စာချုပ်
#69942500
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၂.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၂၁:၅၃
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06249
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
11.35 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06476
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
11.35 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၄၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၉
ဝယ်ယူမှု
5
1.06345
1.06484
အမြတ်
6.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70004074
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၃၁:၄၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06345
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
6.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
6.95 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၂၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.06204
1.06484
အမြတ်
14.00 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70083206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၆:၂၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06204
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.00 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.00 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၈
ဝယ်ယူမှု
5
1.06118
1.06484
အမြတ်
18.30 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70045928
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၃၄:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06118
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.30 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.30 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၃၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၇
ဝယ်ယူမှု
5
1.062
1.06484
အမြတ်
14.20 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70083247
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၃၇:၃၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.062
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
14.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
14.20 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၄၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၆
ဝယ်ယူမှု
5
1.06043
1.06484
အမြတ်
22.05 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70086641
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၄၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06043
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
22.05 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
22.05 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၄၈
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၅
ဝယ်ယူမှု
5
1.06045
1.06484
အမြတ်
21.95 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70086646
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၄၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06045
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.95 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.95 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၅၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၄
ဝယ်ယူမှု
5
1.06048
1.06484
အမြတ်
21.80 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70086652
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၃၂:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.06048
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
21.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၁၀:၀၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
5
ပြင်ပ
1.06484
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
21.80 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၀၃
ဝယ်ယူမှု
7.5
1.24396
1.24647
အမြတ်
18.83 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70048198
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၂၄:၅၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24396
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
18.83 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၃:၃၃:၀၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
7.5
ပြင်ပ
1.24647
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
18.83 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၁၀
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၈:၁၆
ရောင်းချမှု
0.04
0.81652
0.81568
အမြတ်
0.02 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#70110863
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
0.81652
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.02 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၅၈:၁၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.81568
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.02 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၂၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၃:၀၁
ဝယ်ယူမှု
3
138.64
139.76
အမြတ်
3.36 USD
SOLUSD
စာချုပ်
#70026979
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၂၀:၅၀:၂၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
138.64
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
3.36 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၁၀:၂၃:၀၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
3
ပြင်ပ
139.76
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
3.36 USD
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
1.8
1.25664
1.24697
အမြတ်
-17.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#69809356
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၀.၀၄.၂၀၂၄ ၁၇:၀၀:၀၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.25664
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-17.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
1.8
ပြင်ပ
1.24697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-17.41 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၁၂
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၂၅
ဝယ်ယူမှု
6.45
1.24303
1.24697
အမြတ်
25.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#70082046
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၉:၀၅:၁၂
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24303
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
25.41 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၂၅
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
6.45
ပြင်ပ
1.24697
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
25.41 USD
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၁၈:၃၄
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.81919
0.81652
အမြတ်
-0.08 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#69975987
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၅.၀၄.၂၀၂၄ ၀၀:၁၈:၃၄
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.81919
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-0.08 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.81652
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
-0.08 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၇:၀၅
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၀၉
ဝယ်ယူမှု
0.04
0.8112
0.81652
အမြတ်
0.15 USD
NZDCAD
စာချုပ်
#70045655
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၀၆:၁၇:၀၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
0.8112
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.15 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၉:၄၉:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.04
ပြင်ပ
0.81652
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.15 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၅၁
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၁၀
ဝယ်ယူမှု
20
2376.62
2376.71
အမြတ်
1.80 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#70071888
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၄၅:၅၁
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
2376.62
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.80 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၃၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
20
ပြင်ပ
2376.71
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.80 USD
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၂၀:၁၃
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၁၆:၅၀
ရောင်းချမှု
0.75
1.06306
1.06206
အမြတ်
0.75 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70102284
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၅:၂၀:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06306
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.75 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၇.၀၄.၂၀၂၄ ၀၈:၁၆:၅၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.06206
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.75 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.9
1.06496
1.06343
အမြတ်
1.38 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70067206
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၅:၄၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06496
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
1.38 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.9
ပြင်ပ
1.06343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
1.38 USD
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၀၁
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၃:၀၈
ရောင်းချမှု
0.75
1.06379
1.06343
အမြတ်
0.27 USD
EURUSD
စာချုပ်
#70063650
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၄:၅၀:၀၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.06379
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၄.၂၀၂၄ ၁၆:၁၃:၀၈
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.75
ပြင်ပ
1.06343
ကော်မရှင်ခ
0.00 USD
အမြတ်
0.27 USD