حالت آزمایشی
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۷
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۱۲
فروش
5
1.08509
1.08481
سود
‪1.40 USD‬
EURUSD
معامله
#71899052
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08509
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۱۲
حجم معامله
5
خروج
1.08481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.40 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۷
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۰۶
فروش
5
1.08527
1.08481
سود
‪2.30 USD‬
EURUSD
معامله
#71899029
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۵:۳۷
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08527
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۰۶
حجم معامله
5
خروج
1.08481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.30 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۰۰
فروش
5
1.08478
1.08481
سود
‪-0.15 USD‬
EURUSD
معامله
#71895838
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۶:۲۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08478
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۲۰:۰۰
حجم معامله
5
خروج
1.08481
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.15 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۳۶
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۱۹:۴۰
فروش
5
1.08424
1.08479
سود
‪-2.75 USD‬
EURUSD
معامله
#71894784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۹:۳۶
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08424
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۱۹:۴۰
حجم معامله
5
خروج
1.08479
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.75 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۸:۲۸
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۹:۵۴
خرید
10
68267.9
69100.72
سود
‪83.28 USD‬
BTCUSD
معامله
#71835278
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۸:۲۸
نوع
خرید
نقطه ورود
68267.9
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪83.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۹:۵۴
حجم معامله
10
خروج
69100.72
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪83.28 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۸:۵۲
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۱۱
خرید
0.9
0.66177
0.66291
سود
‪1.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#71882540
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۸:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.66177
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۴:۱۱
حجم معامله
0.9
خروج
0.66291
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۳
خرید
0.9
0.6143
0.61157
سود
‪-2.46 USD‬
NZDUSD
معامله
#71873528
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.46 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.9
خروج
0.61157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.46 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۲
خرید
0.45
0.61238
0.61157
سود
‪-0.36 USD‬
NZDUSD
معامله
#71873527
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.61238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.36 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۲
حجم معامله
0.45
خروج
0.61157
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.36 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۱
فروش
3.6
0.60925
0.61166
سود
‪-8.68 USD‬
NZDUSD
معامله
#71873532
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۵
نوع
فروش
نقطه ورود
0.60925
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-8.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۱۱:۲۱
حجم معامله
3.6
خروج
0.61166
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-8.68 USD‬
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۲۳
فروش
13.5
2098.61
2339.63
سود
‪-3 253.77 USD‬
XAUUSD
معامله
#71262276
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۳.۲۰۲۴ ۱۷:۱۴:۴۴
نوع
فروش
نقطه ورود
2098.61
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 253.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۲۳
حجم معامله
13.5
خروج
2339.63
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3 253.77 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۴۶:۳۶
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۴۷
خرید
500
1037.33
1041.24
سود
‪19.55 USD‬
#NVDA
معامله
#71853242
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۴۶:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1037.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪19.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۸:۴۷
حجم معامله
500
خروج
1041.24
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪19.55 USD‬
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۴۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۵۳
خرید
50
0.49292
0.52657
سود
‪168.25 USD‬
XRPUSD
معامله
#70531705
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۱۱:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
0.49292
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪168.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۵۳
حجم معامله
50
خروج
0.52657
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪168.25 USD‬
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۱۷
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۴۶
خرید
7
1.835
2.853
سود
‪712.60 USD‬
XNGUSD
معامله
#69233461
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۰۳.۲۰۲۴ ۱۵:۲۵:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.835
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪712.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۴۶
حجم معامله
7
خروج
2.853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪712.60 USD‬
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۳
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۴۵
خرید
20
1.781
2.853
سود
‪2 144.00 USD‬
XNGUSD
معامله
#69024418
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۰۳.۲۰۲۴ ۱۶:۰۳:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.781
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2 144.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۱:۴۵
حجم معامله
20
خروج
2.853
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2 144.00 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۲:۰۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
خرید
1.35
1.26999
1.27238
سود
‪3.23 USD‬
GBPUSD
معامله
#71848912
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۲:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.26999
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.23 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
حجم معامله
1.35
خروج
1.27238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.23 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۲۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
خرید
1.2
1.27151
1.27238
سود
‪1.04 USD‬
GBPUSD
معامله
#71829531
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.27151
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
حجم معامله
1.2
خروج
1.27238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.04 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۳
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
خرید
1.05
1.27301
1.27238
سود
‪-0.66 USD‬
GBPUSD
معامله
#71829123
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.27301
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.66 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۷:۱۸
حجم معامله
1.05
خروج
1.27238
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.66 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۶:۳۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
خرید
1.35
1.08113
1.0839
سود
‪3.74 USD‬
EURUSD
معامله
#71849183
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۶:۳۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08113
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
حجم معامله
1.35
خروج
1.0839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.74 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۱۴
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
خرید
1.2
1.08216
1.0839
سود
‪2.09 USD‬
EURUSD
معامله
#71844825
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۵۰:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08216
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
حجم معامله
1.2
خروج
1.0839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.09 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۴۵
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
خرید
1.05
1.08322
1.0839
سود
‪0.71 USD‬
EURUSD
معامله
#71835645
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۱:۴۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08322
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.71 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
حجم معامله
1.05
خروج
1.0839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.71 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۰۹
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
خرید
0.9
1.08422
1.0839
سود
‪-0.29 USD‬
EURUSD
معامله
#71829344
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۰۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08422
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.9
خروج
1.0839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۳
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
خرید
0.75
1.08524
1.0839
سود
‪-1.01 USD‬
EURUSD
معامله
#71829124
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08524
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۷:۱۹
حجم معامله
0.75
خروج
1.0839
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.01 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۱۸:۵۴
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۲۱
خرید
5
1.08087
1.08228
سود
‪7.05 USD‬
EURUSD
معامله
#71869240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۱۸:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08087
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪7.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۵۰:۲۱
حجم معامله
5
خروج
1.08228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪7.05 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۴
خرید
0.9
0.6143
0.60925
سود
‪-4.55 USD‬
NZDUSD
معامله
#71731407
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۲۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.6143
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-4.55 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۴
حجم معامله
0.9
خروج
0.60925
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-4.55 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۳
خرید
0.45
0.61238
0.60929
سود
‪-1.39 USD‬
NZDUSD
معامله
#71751431
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۰۷:۱۸
نوع
خرید
نقطه ورود
0.61238
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.39 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۵۵:۰۳
حجم معامله
0.45
خروج
0.60929
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.39 USD‬
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۲
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
فروش
0.9
1.26917
1.26803
سود
‪1.03 USD‬
GBPUSD
معامله
#71868349
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.26917
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.26803
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۲۷:۴۰
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۰۴:۰۸
خرید
0.9
0.91435
0.91542
سود
‪1.05 USD‬
USDCHF
معامله
#71799877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۲۷:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
0.91435
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۰۴:۰۸
حجم معامله
0.9
خروج
0.91542
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۳
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۲:۰۱
فروش
0.9
0.66176
0.66064
سود
‪1.01 USD‬
AUDUSD
معامله
#71795395
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۰۰:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
0.66176
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.01 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۲:۰۱
حجم معامله
0.9
خروج
0.66064
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.01 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۳۷
فروش
0.9
1.08214
1.08114
سود
‪0.90 USD‬
EURUSD
معامله
#71784111
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۲۱:۵۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1.08214
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۵:۳۷
حجم معامله
0.9
خروج
1.08114
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.90 USD‬
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۴۹
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۴:۱۲
فروش
1
1988.29
2347.97
سود
‪-359.68 USD‬
XAUUSD
معامله
#71268043
تاریخ و زمان باز شدن
۱۴.۰۲.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۴۹
نوع
فروش
نقطه ورود
1988.29
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-359.68 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۴:۱۲
حجم معامله
1
خروج
2347.97
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-359.68 USD‬
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۷
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۴:۰۰
فروش
0.5
2077.91
2347.39
سود
‪-134.74 USD‬
XAUUSD
معامله
#71599811
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۰۳.۲۰۲۴ ۱۸:۴۴:۴۷
نوع
فروش
نقطه ورود
2077.91
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-134.74 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۰۴:۰۰
حجم معامله
0.5
خروج
2347.39
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-134.74 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۵۲
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۳۸
خرید
110
950.48
1031.43
سود
‪89.05 USD‬
#NVDA
معامله
#71775233
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۱۴:۵۲
نوع
خرید
نقطه ورود
950.48
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪89.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۳۸
حجم معامله
110
خروج
1031.43
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪89.05 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۸
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۳۷
خرید
1100
431.93
430.16
سود
‪-19.47 USD‬
#MSFT
معامله
#71775749
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
431.93
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-19.47 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۱:۳۷
حجم معامله
1100
خروج
430.16
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-19.47 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۵:۰۲
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۶
فروش
0.75
1.0851
1.0841
سود
‪0.75 USD‬
EURUSD
معامله
#71821422
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۵:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0851
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.75 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۶
حجم معامله
0.75
خروج
1.0841
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.75 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۵:۰۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۴۱
فروش
1.05
1.27414
1.27314
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#71821414
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۰۵:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.27414
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۴۱
حجم معامله
1.05
خروج
1.27314
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۱۵
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۶
خرید
5
1.08607
1.08464
سود
‪-7.15 USD‬
EURUSD
معامله
#71705415
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۴:۱۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08607
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-7.15 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۶
حجم معامله
5
خروج
1.08464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-7.15 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۳
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۵
خرید
5
1.08526
1.08464
سود
‪-3.10 USD‬
EURUSD
معامله
#71708012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۵۶:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08526
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۵
حجم معامله
5
خروج
1.08464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.10 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۱:۲۳
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۵
خرید
5
1.0865
1.08464
سود
‪-9.30 USD‬
EURUSD
معامله
#71695685
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۲۱:۲۳
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0865
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-9.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۵
حجم معامله
5
خروج
1.08464
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-9.30 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۶
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۱
خرید
5
1.08463
1.08463
سود
‪0.00 USD‬
EURUSD
معامله
#71748468
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۳:۱۶
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08463
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۱
حجم معامله
5
خروج
1.08463
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۱۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۰
خرید
5
1.08279
1.08459
سود
‪9.00 USD‬
EURUSD
معامله
#71757025
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۴:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08279
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪9.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۰
حجم معامله
5
خروج
1.08459
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪9.00 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۸
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۰
خرید
5
1.08362
1.0846
سود
‪4.90 USD‬
EURUSD
معامله
#71754429
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۰۸:۰۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08362
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪4.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۵۰
حجم معامله
5
خروج
1.0846
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪4.90 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۱۷
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۴۹
خرید
5
1.08192
1.08459
سود
‪13.35 USD‬
EURUSD
معامله
#71788478
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08192
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۴۹
حجم معامله
5
خروج
1.08459
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.35 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۳۸
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۴۸
خرید
5
1.08189
1.08465
سود
‪13.80 USD‬
EURUSD
معامله
#71788483
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۶:۳۸
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪13.80 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۳۳:۴۸
حجم معامله
5
خروج
1.08465
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪13.80 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۳:۰۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۵۲
خرید
0.9
0.663
0.66414
سود
‪1.03 USD‬
AUDUSD
معامله
#71800050
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۳:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
0.663
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۱۳:۵۲
حجم معامله
0.9
خروج
0.66414
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.03 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۵
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۴
خرید
1.35
1.08205
1.08472
سود
‪3.60 USD‬
EURUSD
معامله
#71785563
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۲۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08205
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪3.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۴
حجم معامله
1.35
خروج
1.08472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪3.60 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۲۰
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
خرید
1.2
1.08302
1.08472
سود
‪2.04 USD‬
EURUSD
معامله
#71756217
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۳۸:۲۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08302
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
حجم معامله
1.2
خروج
1.08472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.04 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
خرید
0.9
1.08496
1.08472
سود
‪-0.22 USD‬
EURUSD
معامله
#71703827
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08496
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.22 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.9
خروج
1.08472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.22 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
خرید
0.75
1.08598
1.08472
سود
‪-0.95 USD‬
EURUSD
معامله
#71698877
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08598
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.95 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
حجم معامله
0.75
خروج
1.08472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.95 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۰۹
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
خرید
1.05
1.08399
1.08472
سود
‪0.77 USD‬
EURUSD
معامله
#71752867
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۳:۰۹
نوع
خرید
نقطه ورود
1.08399
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.77 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۶:۳۳
حجم معامله
1.05
خروج
1.08472
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.77 USD‬
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۴
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۰
خرید
1.05
1.27128
1.27228
سود
‪1.05 USD‬
GBPUSD
معامله
#71813548
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.27128
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.05 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۵۵:۵۰
حجم معامله
1.05
خروج
1.27228
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.05 USD‬