Chế độ demo
24.05.2024 18:16:07
24.05.2024 23:20:12
Bán
5
1.08509
1.08481
Lợi nhuận
1.40 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71899052
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 18:16:07
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08509
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.40 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 23:20:12
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.40 USD
24.05.2024 18:15:37
24.05.2024 23:20:06
Bán
5
1.08527
1.08481
Lợi nhuận
2.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71899029
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 18:15:37
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08527
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 23:20:06
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.30 USD
24.05.2024 17:06:21
24.05.2024 23:20:00
Bán
5
1.08478
1.08481
Lợi nhuận
-0.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71895838
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 17:06:21
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08478
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 23:20:00
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08481
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.15 USD
24.05.2024 16:59:36
24.05.2024 23:19:40
Bán
5
1.08424
1.08479
Lợi nhuận
-2.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71894784
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 16:59:36
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08424
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 23:19:40
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08479
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.75 USD
23.05.2024 17:18:28
24.05.2024 23:09:54
Mua
10
68267.9
69100.72
Lợi nhuận
83.28 USD
BTCUSD
Thỏa thuận
#71835278
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 17:18:28
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
68267.9
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
83.28 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 23:09:54
Khối lượng giao dịch
10
Thoát
69100.72
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
83.28 USD
24.05.2024 13:08:52
24.05.2024 17:54:11
Mua
0.9
0.66177
0.66291
Lợi nhuận
1.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#71882540
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 13:08:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.66177
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 17:54:11
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.66291
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
22.05.2024 05:01:21
24.05.2024 17:11:23
Mua
0.9
0.6143
0.61157
Lợi nhuận
-2.46 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71873528
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:01:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.6143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.46 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 17:11:23
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.61157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-2.46 USD
22.05.2024 13:07:18
24.05.2024 17:11:22
Mua
0.45
0.61238
0.61157
Lợi nhuận
-0.36 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71873527
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 13:07:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.61238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 17:11:22
Khối lượng giao dịch
0.45
Thoát
0.61157
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.36 USD
24.05.2024 09:55:05
24.05.2024 17:11:21
Bán
3.6
0.60925
0.61166
Lợi nhuận
-8.68 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71873532
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 09:55:05
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.60925
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-8.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 17:11:21
Khối lượng giao dịch
3.6
Thoát
0.61166
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-8.68 USD
04.03.2024 17:14:44
24.05.2024 16:49:23
Bán
13.5
2098.61
2339.63
Lợi nhuận
-3 253.77 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#71262276
Ngày và giờ mở cửa
04.03.2024 17:14:44
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2098.61
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3 253.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 16:49:23
Khối lượng giao dịch
13.5
Thoát
2339.63
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3 253.77 USD
23.05.2024 21:46:36
24.05.2024 16:48:47
Mua
500
1037.33
1041.24
Lợi nhuận
19.55 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#71853242
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 21:46:36
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1037.33
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
19.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 16:48:47
Khối lượng giao dịch
500
Thoát
1041.24
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
19.55 USD
30.04.2024 15:11:45
24.05.2024 15:01:53
Mua
50
0.49292
0.52657
Lợi nhuận
168.25 USD
XRPUSD
Thỏa thuận
#70531705
Ngày và giờ mở cửa
30.04.2024 15:11:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.49292
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
168.25 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 15:01:53
Khối lượng giao dịch
50
Thoát
0.52657
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
168.25 USD
25.03.2024 15:25:17
24.05.2024 15:01:46
Mua
7
1.835
2.853
Lợi nhuận
712.60 USD
XNGUSD
Thỏa thuận
#69233461
Ngày và giờ mở cửa
25.03.2024 15:25:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.835
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
712.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 15:01:46
Khối lượng giao dịch
7
Thoát
2.853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
712.60 USD
27.03.2024 16:03:23
24.05.2024 15:01:45
Mua
20
1.781
2.853
Lợi nhuận
2 144.00 USD
XNGUSD
Thỏa thuận
#69024418
Ngày và giờ mở cửa
27.03.2024 16:03:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.781
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2 144.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 15:01:45
Khối lượng giao dịch
20
Thoát
2.853
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2 144.00 USD
23.05.2024 16:45:13
24.05.2024 13:57:18
Mua
1.05
1.27301
1.27238
Lợi nhuận
-0.66 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71829123
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 16:45:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.27301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.66 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:57:18
Khối lượng giao dịch
1.05
Thoát
1.27238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.66 USD
23.05.2024 20:52:00
24.05.2024 13:57:18
Mua
1.35
1.26999
1.27238
Lợi nhuận
3.23 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71848912
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 20:52:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.26999
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:57:18
Khối lượng giao dịch
1.35
Thoát
1.27238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.23 USD
23.05.2024 16:47:20
24.05.2024 13:57:18
Mua
1.2
1.27151
1.27238
Lợi nhuận
1.04 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71829531
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 16:47:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.27151
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:57:18
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
1.27238
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.04 USD
23.05.2024 16:45:13
24.05.2024 13:37:19
Mua
0.75
1.08524
1.0839
Lợi nhuận
-1.01 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71829124
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 16:45:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08524
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:37:19
Khối lượng giao dịch
0.75
Thoát
1.0839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.01 USD
23.05.2024 20:56:31
24.05.2024 13:37:19
Mua
1.35
1.08113
1.0839
Lợi nhuận
3.74 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71849183
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 20:56:31
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08113
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:37:19
Khối lượng giao dịch
1.35
Thoát
1.0839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.74 USD
23.05.2024 19:50:14
24.05.2024 13:37:19
Mua
1.2
1.08216
1.0839
Lợi nhuận
2.09 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71844825
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 19:50:14
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08216
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:37:19
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
1.0839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.09 USD
23.05.2024 17:21:45
24.05.2024 13:37:19
Mua
1.05
1.08322
1.0839
Lợi nhuận
0.71 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71835645
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 17:21:45
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08322
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.71 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:37:19
Khối lượng giao dịch
1.05
Thoát
1.0839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.71 USD
23.05.2024 16:46:09
24.05.2024 13:37:19
Mua
0.9
1.08422
1.0839
Lợi nhuận
-0.29 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71829344
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 16:46:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08422
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 13:37:19
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.0839
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.29 USD
24.05.2024 06:18:54
24.05.2024 10:50:21
Mua
5
1.08087
1.08228
Lợi nhuận
7.05 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71869240
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 06:18:54
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08087
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
7.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 10:50:21
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08228
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
7.05 USD
22.05.2024 05:01:21
24.05.2024 09:55:04
Mua
0.9
0.6143
0.60925
Lợi nhuận
-4.55 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71731407
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 05:01:21
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.6143
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-4.55 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 09:55:04
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.60925
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-4.55 USD
22.05.2024 13:07:18
24.05.2024 09:55:03
Mua
0.45
0.61238
0.60929
Lợi nhuận
-1.39 USD
NZDUSD
Thỏa thuận
#71751431
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 13:07:18
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.61238
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-1.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 09:55:03
Khối lượng giao dịch
0.45
Thoát
0.60929
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-1.39 USD
24.05.2024 05:15:02
24.05.2024 09:00:03
Bán
0.9
1.26917
1.26803
Lợi nhuận
1.03 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71868349
Ngày và giờ mở cửa
24.05.2024 05:15:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.26917
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 09:00:03
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.26803
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
23.05.2024 06:27:40
24.05.2024 07:04:08
Mua
0.9
0.91435
0.91542
Lợi nhuận
1.05 USD
USDCHF
Thỏa thuận
#71799877
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 06:27:40
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.91435
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.05.2024 07:04:08
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.91542
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
23.05.2024 03:00:03
23.05.2024 20:52:01
Bán
0.9
0.66176
0.66064
Lợi nhuận
1.01 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#71795395
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 03:00:03
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.66176
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 20:52:01
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.66064
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.01 USD
22.05.2024 21:21:59
23.05.2024 20:45:37
Bán
0.9
1.08214
1.08114
Lợi nhuận
0.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71784111
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 21:21:59
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08214
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 20:45:37
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.08114
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.90 USD
14.02.2024 17:04:49
23.05.2024 18:04:12
Bán
1
1988.29
2347.97
Lợi nhuận
-359.68 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#71268043
Ngày và giờ mở cửa
14.02.2024 17:04:49
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1988.29
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-359.68 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 18:04:12
Khối lượng giao dịch
1
Thoát
2347.97
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-359.68 USD
01.03.2024 18:44:47
23.05.2024 18:04:00
Bán
0.5
2077.91
2347.39
Lợi nhuận
-134.74 USD
XAUUSD
Thỏa thuận
#71599811
Ngày và giờ mở cửa
01.03.2024 18:44:47
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
2077.91
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-134.74 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 18:04:00
Khối lượng giao dịch
0.5
Thoát
2347.39
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-134.74 USD
22.05.2024 18:14:52
23.05.2024 16:51:38
Mua
110
950.48
1031.43
Lợi nhuận
89.05 USD
#NVDA
Thỏa thuận
#71775233
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 18:14:52
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
950.48
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
89.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 16:51:38
Khối lượng giao dịch
110
Thoát
1031.43
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
89.05 USD
22.05.2024 18:25:08
23.05.2024 16:51:37
Mua
1100
431.93
430.16
Lợi nhuận
-19.47 USD
#MSFT
Thỏa thuận
#71775749
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 18:25:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
431.93
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-19.47 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 16:51:37
Khối lượng giao dịch
1100
Thoát
430.16
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-19.47 USD
23.05.2024 15:05:02
23.05.2024 16:45:06
Bán
0.75
1.0851
1.0841
Lợi nhuận
0.75 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71821422
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 15:05:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.0851
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.75 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 16:45:06
Khối lượng giao dịch
0.75
Thoát
1.0841
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.75 USD
23.05.2024 15:05:01
23.05.2024 15:44:41
Bán
1.05
1.27414
1.27314
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71821414
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 15:05:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.27414
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 15:44:41
Khối lượng giao dịch
1.05
Thoát
1.27314
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD
21.05.2024 16:24:15
23.05.2024 13:33:56
Mua
5
1.08607
1.08464
Lợi nhuận
-7.15 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71705415
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 16:24:15
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08607
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:56
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08464
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-7.15 USD
21.05.2024 14:21:23
23.05.2024 13:33:55
Mua
5
1.0865
1.08464
Lợi nhuận
-9.30 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71695685
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 14:21:23
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.0865
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-9.30 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:55
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08464
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-9.30 USD
21.05.2024 16:56:13
23.05.2024 13:33:55
Mua
5
1.08526
1.08464
Lợi nhuận
-3.10 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71708012
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 16:56:13
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08526
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-3.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:55
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08464
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-3.10 USD
22.05.2024 12:13:16
23.05.2024 13:33:51
Mua
5
1.08463
1.08463
Lợi nhuận
0.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71748468
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 12:13:16
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08463
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:51
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08463
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.00 USD
22.05.2024 14:44:11
23.05.2024 13:33:50
Mua
5
1.08279
1.08459
Lợi nhuận
9.00 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71757025
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 14:44:11
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08279
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
9.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:50
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08459
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
9.00 USD
22.05.2024 14:08:08
23.05.2024 13:33:50
Mua
5
1.08362
1.0846
Lợi nhuận
4.90 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71754429
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 14:08:08
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08362
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.90 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:50
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.0846
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
4.90 USD
22.05.2024 22:26:17
23.05.2024 13:33:49
Mua
5
1.08192
1.08459
Lợi nhuận
13.35 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71788478
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 22:26:17
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08192
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.35 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:49
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08459
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.35 USD
22.05.2024 22:26:38
23.05.2024 13:33:48
Mua
5
1.08189
1.08465
Lợi nhuận
13.80 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71788483
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 22:26:38
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08189
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
13.80 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:33:48
Khối lượng giao dịch
5
Thoát
1.08465
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
13.80 USD
23.05.2024 06:43:01
23.05.2024 13:13:52
Mua
0.9
0.663
0.66414
Lợi nhuận
1.03 USD
AUDUSD
Thỏa thuận
#71800050
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 06:43:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.663
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.03 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 13:13:52
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
0.66414
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.03 USD
22.05.2024 21:35:25
23.05.2024 12:56:34
Mua
1.35
1.08205
1.08472
Lợi nhuận
3.60 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71785563
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 21:35:25
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08205
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.60 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:56:34
Khối lượng giao dịch
1.35
Thoát
1.08472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
3.60 USD
22.05.2024 14:38:20
23.05.2024 12:56:33
Mua
1.2
1.08302
1.08472
Lợi nhuận
2.04 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71756217
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 14:38:20
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08302
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.04 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:56:33
Khối lượng giao dịch
1.2
Thoát
1.08472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
2.04 USD
21.05.2024 16:05:00
23.05.2024 12:56:33
Mua
0.9
1.08496
1.08472
Lợi nhuận
-0.22 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71703827
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 16:05:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08496
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.22 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:56:33
Khối lượng giao dịch
0.9
Thoát
1.08472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.22 USD
21.05.2024 15:30:01
23.05.2024 12:56:33
Mua
0.75
1.08598
1.08472
Lợi nhuận
-0.95 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71698877
Ngày và giờ mở cửa
21.05.2024 15:30:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08598
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-0.95 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:56:33
Khối lượng giao dịch
0.75
Thoát
1.08472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
-0.95 USD
22.05.2024 13:53:09
23.05.2024 12:56:33
Mua
1.05
1.08399
1.08472
Lợi nhuận
0.77 USD
EURUSD
Thỏa thuận
#71752867
Ngày và giờ mở cửa
22.05.2024 13:53:09
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
0.77 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:56:33
Khối lượng giao dịch
1.05
Thoát
1.08472
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
0.77 USD
23.05.2024 12:15:04
23.05.2024 12:55:50
Mua
1.05
1.27128
1.27228
Lợi nhuận
1.05 USD
GBPUSD
Thỏa thuận
#71813548
Ngày và giờ mở cửa
23.05.2024 12:15:04
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.27128
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.05 USD
Ngày và giờ đóng cửa
23.05.2024 12:55:50
Khối lượng giao dịch
1.05
Thoát
1.27228
Phí hoa hồng
0.00 USD
Lợi nhuận
1.05 USD