၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၃၅
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
2200.82
2205.02
အမြတ်
-4.25 USD
XAUUSD
စာချုပ်
#63684059
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၁:၀၄:၃၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
2200.82
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-4.20 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၃.၂၀၂၄ ၁၁:၂၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
2205.02
ကော်မရှင်ခ
-0.05 USD
အမြတ်
-4.25 USD
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၅၃:၄၀
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၁:၂၀
ကူးယူခြင်း
0%
3.47%
အမြတ်
30.60 USD
Maximum_Profit
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၃.၁၂.၂၀၂၃ ၀၈:၅၃:၄၀
အဝင်အမှတ်
0%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၁:၂၀
ပြင်ပ
3.47%
အမြတ်
30.60 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၂၀
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၁:၁၃
ကူးယူခြင်း
-0.03%
-0.03%
အမြတ်
0.00 USD
Amsterdam
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၄ ၁၉:၂၅:၂၀
အဝင်အမှတ်
-0.03%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၄ ၀၉:၃၁:၁၃
ပြင်ပ
-0.03%
အမြတ်
0.00 USD
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၁၇
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၂၉:၂၇
ကူးယူခြင်း
4.83%
6.45%
အမြတ်
7.17 USD
TraderMexico
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၄.၀၈.၂၀၂၂ ၁၀:၅၄:၁၇
အဝင်အမှတ်
4.83%
အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၄.၁၂.၂၀၂၃ ၀၂:၂၉:၂၇
ပြင်ပ
6.45%
အမြတ်
7.17 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၈
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20387
1.203
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56916420
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.203
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၇
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20387
1.203
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56916419
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20387
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.203
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၆
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20386
1.203
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56916418
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.203
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၄
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20386
1.203
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56916417
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.203
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၃
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20386
1.203
အမြတ်
0.76 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56916416
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20386
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.86 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၁.၀၃.၂၀၂၃ ၁၂:၃၄:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.203
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.76 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35751
1.3565
အမြတ်
0.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56878185
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၅
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35751
1.3565
အမြတ်
0.64 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56878183
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35751
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.74 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.64 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၄
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35748
1.3565
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56878182
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၂
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35748
1.3565
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56878180
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၀၇
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.35748
1.3565
အမြတ်
0.62 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56878178
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.35748
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.72 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၈.၀၂.၂၀၂၃ ၁၃:၀၁:၄၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3565
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.62 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၄
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19447
1.1936
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56852619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၄
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1936
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၃
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19447
1.1936
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56852617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1936
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၀
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19447
1.1936
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56852623
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၄၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1936
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၉
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19447
1.1936
အမြတ်
0.77 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56852622
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19447
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.87 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1936
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.77 USD
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၇
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.19448
1.1936
အမြတ်
0.78 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56852620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၅:၅၉:၃၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.19448
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.88 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၂.၂၀၂၃ ၀၇:၃၃:၃၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.1936
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.78 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၉
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.2049
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56793276
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2049
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၇
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.2049
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56793275
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2049
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၆
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.2049
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56793274
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2049
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၅
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.2049
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56793273
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2049
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၃
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.20572
1.2049
အမြတ်
0.72 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56793272
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၅၉:၄၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.82 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၃.၀၂.၂၀၂၃ ၁၀:၀၅:၂၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2049
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.72 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၁၂
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.34574
1.345
အမြတ်
0.45 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56733900
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၁၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34574
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.55 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.45 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၁၀
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.34573
1.345
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56733899
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၁၀
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34573
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၉
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.34572
1.345
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56733898
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၇
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.34572
1.345
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56733897
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၆
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.34572
1.345
အမြတ်
0.44 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56733896
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၀၆:၀၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.34572
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.54 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၁.၀၂.၂၀၂၃ ၁၁:၄၇:၃၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.345
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.44 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၇
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၄
ရောင်းချမှု
0.01
1.2018
1.20176
အမြတ်
-0.06 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56658442
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.2018
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.04 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၄
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20176
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-0.06 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၅
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၃
ရောင်းချမှု
0.01
1.20179
1.20157
အမြတ်
0.12 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56658441
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20179
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.22 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20157
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.12 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၈
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၂
ရောင်းချမှု
0.01
1.20182
1.20155
အမြတ်
0.17 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56658443
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၈
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.27 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၂
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20155
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.17 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၁၁
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20181
1.2015
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56658445
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20181
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2015
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၉
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၁
ရောင်းချမှု
0.01
1.20182
1.20151
အမြတ်
0.21 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56658444
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၃:၀၀:၀၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20182
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၀၂.၂၀၂၃ ၁၅:၃၂:၁၁
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.20151
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.21 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၀၃
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၁၀
ရောင်းချမှု
0.01
1.33924
1.33887
အမြတ်
0.18 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56430057
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၀၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33924
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.28 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၁၀
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.18 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၂
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၉
ရောင်းချမှု
0.01
1.33932
1.33887
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56430062
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၂
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၉
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၉
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.33932
1.33886
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56430069
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၉
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33886
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၆
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၇
ရောင်းချမှု
0.01
1.33932
1.33887
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56430065
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၂၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၇
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33887
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၃၁
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.33932
1.33886
အမြတ်
0.24 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56430070
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၀၀:၃၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.33932
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.34 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၈.၀၂.၂၀၂၃ ၀၈:၄၅:၀၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.33886
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.24 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၆
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20537
1.2044
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56341620
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၆
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၅
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20539
1.2044
အမြတ်
0.89 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56341619
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၅
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20539
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.99 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.89 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၃
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20537
1.2044
အမြတ်
0.87 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56341618
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၃
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20537
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.97 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.87 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၁
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20538
1.2044
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56341617
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၁၁
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၀၇
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ရောင်းချမှု
0.01
1.20538
1.2044
အမြတ်
0.88 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56341615
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၂၉:၀၇
အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဝင်အမှတ်
1.20538
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.98 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၆.၀၂.၂၀၂၃ ၀၁:၃၉:၃၆
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.2044
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.88 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၅၀
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3326
1.3335
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56291953
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၅၀
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3335
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၉
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3326
1.3335
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56291952
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၉
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3335
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၇
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3326
1.3335
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56291951
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၇
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3335
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၆
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3326
1.3335
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56291949
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၆
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3335
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၅
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.3326
1.3335
အမြတ်
0.57 USD
USDCAD
စာချုပ်
#56291948
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၂:၅၉:၄၅
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.3326
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
0.67 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၀၃.၀၂.၂၀၂၃ ၀၄:၁၄:၂၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.3335
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
0.57 USD
၂၇.၀၁.၂၀၂၃ ၀၂:၃၆:၅၈
၃၀.၀၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၃
ဝယ်ယူမှု
0.01
1.24172
1.23941
အမြတ်
-2.41 USD
GBPUSD
စာချုပ်
#56047002
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၇.၀၁.၂၀၂၃ ၀၂:၃၆:၅၈
အမျိုးအစား
ဝယ်ယူမှု
အဝင်အမှတ်
1.24172
လဲလှယ်ခြင်း
0.00 USD
စုစုပေါင်း
-2.31 USD
ပိတ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၃၀.၀၁.၂၀၂၃ ၀၉:၁၅:၃၃
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
ပြင်ပ
1.23941
ကော်မရှင်ခ
-0.10 USD
အမြတ်
-2.41 USD