حالت آزمایشی
ZILUSD
0.02584
قیمت
‪-19.38%‪
Changing (1m)
BTCUSD
27070.00
قیمت
‪15.77%‪
Changing (1m)
ETHUSD
1717.54
قیمت
‪5.55%‪
Changing (1m)
AAVUSD
69.4
قیمت
‪-13.57%‪
Changing (1m)
DGBUSD
0.00930
قیمت
‪-18.35%‪
Changing (1m)
NULUSD
0.2602
قیمت
‪-8.28%‪
Changing (1m)
XRPUSD
0.47750
قیمت
‪25.79%‪
Changing (1m)
ZECUSD
36.20
قیمت
‪-17.35%‪
Changing (1m)
DGEUSD
0.0725
قیمت
‪-10.60%‪
Changing (1m)
SOLUSD
19.79
قیمت
‪-12.78%‪
Changing (1m)
STXUSD
0.890
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
ADAUSD
0.34670
قیمت
‪-4.57%‪
Changing (1m)
LTCUSD
87.89
قیمت
‪-5.99%‪
Changing (1m)
YFIUSD
8076.00
قیمت
‪-12.90%‪
Changing (1m)
REFUSD
0.00244
قیمت
‪-25.61%‪
Changing (1m)
SNTUSD
4.060
قیمت
‪-22.87%‪
Changing (1m)
ETHBTC
0.06344
قیمت
‪-8.68%‪
Changing (1m)
TRXUSD
0.06396
قیمت
‪-7.12%‪
Changing (1m)
AVXUSD
16.44
قیمت
‪-8.31%‪
Changing (1m)
KAVUSD
0.831
قیمت
‪-2.81%‪
Changing (1m)
OMGUSD
1.8400
قیمت
‪4.25%‪
Changing (1m)
CHZUSD
0.1125
قیمت
‪-15.60%‪
Changing (1m)
EOSUSD
1.0924
قیمت
‪-1.97%‪
Changing (1m)
WAVUSD
2.03
قیمت
‪-21.01%‪
Changing (1m)
ICPUSD
4.72
قیمت
‪-22.75%‪
Changing (1m)
XMRUSD
150.20
قیمت
‪0.67%‪
Changing (1m)
BNBUSD
310.7000
قیمت
‪2.04%‪
Changing (1m)
NEOUSD
12.56
قیمت
‪-4.12%‪
Changing (1m)
SNDUSD
0.5949
قیمت
‪-15.78%‪
Changing (1m)
UNIUSD
5.62
قیمت
‪-12.32%‪
Changing (1m)
MSKUSD
5.680
قیمت
‪51.59%‪
Changing (1m)
NEAUSD
1.827
قیمت
‪-21.89%‪
Changing (1m)
DSHUSD
55.7
قیمت
‪-24.22%‪
Changing (1m)
BCHUSD
120.90
قیمت
‪-9.84%‪
Changing (1m)
DOTUSD
5.85
قیمت
‪-10.69%‪
Changing (1m)
FILUSD
5.34
قیمت
‪-21.35%‪
Changing (1m)
LNKUSD
6.83
قیمت
‪-5.66%‪
Changing (1m)
MTCUSD
1.042
قیمت
‪-15.35%‪
Changing (1m)
LTCBTC
0.00324
قیمت
‪-18.80%‪
Changing (1m)
MNAUSD
0.5573
قیمت
‪-13.61%‪
Changing (1m)
ALIUSD
1.44
قیمت
‪-24.61%‪
Changing (1m)
ATOUSD
10.80
قیمت
‪-15.09%‪
Changing (1m)
AXSUSD
7.99
قیمت
‪-19.46%‪
Changing (1m)
ALPUSD
2.0784
قیمت
‪-37.12%‪
Changing (1m)
YGGUSD
0.246
قیمت
‪-21.15%‪
Changing (1m)
ILVUSD
56.1
قیمت
‪-23.88%‪
Changing (1m)
ZECBTC
0.00133
قیمت
‪-28.88%‪
Changing (1m)
COMUSD
40.9
قیمت
‪-18.85%‪
Changing (1m)
GLMUSD
0.3611
قیمت
‪-18.45%‪
Changing (1m)
XLMUSD
0.09200
قیمت
‪4.19%‪
Changing (1m)
ANTUSD
2.199
قیمت
‪-17.39%‪
Changing (1m)
XMRBTC
0.00555
قیمت
‪-12.46%‪
Changing (1m)
XTZUSD
1.0720
قیمت
‪-9.08%‪
Changing (1m)
ALGUSD
0.1985
قیمت
‪-21.32%‪
Changing (1m)
ITAUSD
0.1990
قیمت
‪-18.71%‪
Changing (1m)
MKRUSD
678.00
قیمت
‪-13.19%‪
Changing (1m)
QTMUSD
3.025
قیمت
‪-12.19%‪
Changing (1m)
THTUSD
0.968
قیمت
‪-17.41%‪
Changing (1m)
DATUSD
0.03560
قیمت
‪-13.99%‪
Changing (1m)
ENJUSD
0.364
قیمت
‪-23.69%‪
Changing (1m)
MBTUSD
27.07
قیمت
‪15.34%‪
Changing (1m)
SIAUSD
0.00370
قیمت
‪-14.55%‪
Changing (1m)
STRUSD
0.3330
قیمت
‪-23.40%‪
Changing (1m)
SUNUSD
0.00610
قیمت
‪-11.85%‪
Changing (1m)
TLMUSD
0.0180
قیمت
‪-21.05%‪
Changing (1m)
USDMBT
0.03694100
قیمت
‪0.00%‪
Changing (1m)
VETUSD
0.02190
قیمت
‪-21.36%‪
Changing (1m)