حالت آزمایشی
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۳۹:۱۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۳۵
فروش
150
372.28
372.92
سود
‪-94.10 USD‬
#MSFT
معامله
#193948114
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۳۹:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
372.28
بهره
‪39.40 USD‬
مجموع
‪-96.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۳۵
حجم معامله
150
خروج
372.92
هزینه های کمیسیون
‪-37.50 USD‬
سود
‪-94.10 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۲:۱۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۲:۵۴
خرید
1000
32.99
30.93
سود
‪-2 524.33 USD‬
#BAYN
معامله
#194031700
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۰:۲۲:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
32.99
بهره
‪-40.55 USD‬
مجموع
‪-2 233.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۲:۵۴
حجم معامله
1000
خروج
30.93
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-2 524.33 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۶:۰۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۵۹
خرید
500
240.06
233.04
سود
‪-3 655.02 USD‬
#TSLA
معامله
#194424242
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۶:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
240.06
بهره
‪-20.02 USD‬
مجموع
‪-3 510.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۵۰:۵۹
حجم معامله
500
خروج
233.04
هزینه های کمیسیون
‪-125.00 USD‬
سود
‪-3 655.02 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۴۶
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۷:۳۱
خرید
1000
74.79
72.72
سود
‪-2 344.92 USD‬
#BABA
معامله
#194338549
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۵:۴۶
نوع
خرید
نقطه ورود
74.79
بهره
‪-24.92 USD‬
مجموع
‪-2 070.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۷:۳۱
حجم معامله
1000
خروج
72.72
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-2 344.92 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۶:۰۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۷:۰۵
خرید
1000
74.96
72.62
سود
‪-2 614.92 USD‬
#BABA
معامله
#194338572
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۶:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
74.96
بهره
‪-24.92 USD‬
مجموع
‪-2 340.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۷:۰۵
حجم معامله
1000
خروج
72.62
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-2 614.92 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۲:۵۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۵۷
خرید
1000
75.01
72.54
سود
‪-2 744.92 USD‬
#BABA
معامله
#194340363
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۲:۵۱
نوع
خرید
نقطه ورود
75.01
بهره
‪-24.92 USD‬
مجموع
‪-2 470.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۵۷
حجم معامله
1000
خروج
72.54
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-2 744.92 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۷:۰۵
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۳۷
خرید
1000
239.22
233.45
سود
‪-6 060.03 USD‬
#TSLA
معامله
#194432688
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۵۷:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
239.22
بهره
‪-40.03 USD‬
مجموع
‪-5 770.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۳۷
حجم معامله
1000
خروج
233.45
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-6 060.03 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۴:۴۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۲۴
خرید
10000
74.8
72.16
سود
‪-29 149.20 USD‬
#BABA
معامله
#194337020
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۳۴:۴۳
نوع
خرید
نقطه ورود
74.8
بهره
‪-249.20 USD‬
مجموع
‪-26 400.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۴۲:۲۴
حجم معامله
10000
خروج
72.16
هزینه های کمیسیون
‪-2 500.00 USD‬
سود
‪-29 149.20 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۳۵
خرید
10000
7.06
6.89
سود
‪-4 236.07 USD‬
#NIO
معامله
#194232240
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۹
نوع
خرید
نقطه ورود
7.06
بهره
‪-36.07 USD‬
مجموع
‪-1 700.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۹:۳۵
حجم معامله
10000
خروج
6.89
هزینه های کمیسیون
‪-2 500.00 USD‬
سود
‪-4 236.07 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۸:۱۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۳۸
خرید
5000
57.65
57.58
سود
‪-1 648.04 USD‬
#PYPL
معامله
#194419976
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۸:۱۱
نوع
خرید
نقطه ورود
57.65
بهره
‪-48.04 USD‬
مجموع
‪-350.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۷:۳۸
حجم معامله
5000
خروج
57.58
هزینه های کمیسیون
‪-1 250.00 USD‬
سود
‪-1 648.04 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۵:۰۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۴۱
خرید
2.5
0.57856
0.5791
سود
‪114.44 USD‬
AUDCHF
معامله
#194436261
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۵:۰۷
نوع
خرید
نقطه ورود
0.57856
بهره
‪10.35 USD‬
مجموع
‪154.09 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۴۱
حجم معامله
2.5
خروج
0.5791
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪114.44 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۴:۲۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۳۴
فروش
2.5
169.295
169.162
سود
‪161.61 USD‬
CHFJPY
معامله
#194436249
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۴:۲۷
نوع
فروش
نقطه ورود
169.295
بهره
‪-12.74 USD‬
مجموع
‪224.35 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۳۱:۳۴
حجم معامله
2.5
خروج
169.162
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪161.61 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۲:۲۶:۵۴
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۵۸
خرید
5
2.812
2.731
سود
‪-7 461.31 USD‬
XNGUSD
معامله
#194301862
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۲:۲۶:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
2.812
بهره
‪-3 311.31 USD‬
مجموع
‪-4 050.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۵۸
حجم معامله
5
خروج
2.731
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪-7 461.31 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۴:۰۲
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۴۵
خرید
2.5
0.64542
0.64805
سود
‪711.86 USD‬
CADCHF
معامله
#194436240
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۴:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
0.64542
بهره
‪11.43 USD‬
مجموع
‪750.43 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۵:۴۵
حجم معامله
2.5
خروج
0.64805
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪711.86 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۱۷
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۵۳
خرید
100
80.361
80.526
سود
‪125.90 USD‬
UKBRENT
معامله
#194436147
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۱۷
نوع
خرید
نقطه ورود
80.361
بهره
‪10.90 USD‬
مجموع
‪165.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۵۳
حجم معامله
100
خروج
80.526
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪125.90 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۱۳
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۴۸
خرید
100
80.361
80.545
سود
‪144.90 USD‬
UKBRENT
معامله
#194436145
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۱۳
نوع
خرید
نقطه ورود
80.361
بهره
‪10.90 USD‬
مجموع
‪184.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۴۸
حجم معامله
100
خروج
80.545
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪144.90 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۰۹
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۴۱
خرید
100
80.344
80.546
سود
‪162.90 USD‬
UKBRENT
معامله
#194436141
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۰۹
نوع
خرید
نقطه ورود
80.344
بهره
‪10.90 USD‬
مجموع
‪202.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۶:۲۰:۴۱
حجم معامله
100
خروج
80.546
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪162.90 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۰۵
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۱۶:۰۳
خرید
100
80.34
80.033
سود
‪-346.10 USD‬
UKBRENT
معامله
#194436139
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۰۸:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
80.34
بهره
‪10.90 USD‬
مجموع
‪-307.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۵:۱۶:۰۳
حجم معامله
100
خروج
80.033
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪-346.10 USD‬
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۸:۴۸
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۱:۰۵
خرید
100
7056.1
7086
سود
‪1 477.91 USD‬
ASX200
معامله
#194442541
تاریخ و زمان باز شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۰۸:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
7056.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 977.91 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۱۰:۳۱:۰۵
حجم معامله
100
خروج
7086
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪1 477.91 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۹:۲۲
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۸:۰۱
فروش
25
35915
35948.2
سود
‪-1 040.45 USD‬
YM
معامله
#194436331
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۹:۲۲
نوع
فروش
نقطه ورود
35915
بهره
‪-85.45 USD‬
مجموع
‪-830.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۸:۰۱
حجم معامله
25
خروج
35948.2
هزینه های کمیسیون
‪-125.00 USD‬
سود
‪-1 040.45 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۸:۰۱
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۷:۵۳
فروش
25
35917.7
35947.4
سود
‪-952.95 USD‬
YM
معامله
#194436313
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۲۳:۱۸:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
35917.7
بهره
‪-85.45 USD‬
مجموع
‪-742.50 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۰۱.۱۲.۲۰۲۳ ۰۲:۲۷:۵۳
حجم معامله
25
خروج
35947.4
هزینه های کمیسیون
‪-125.00 USD‬
سود
‪-952.95 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۸:۰۱
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۵۸
خرید
100
80.157
81.368
سود
‪1 161.00 USD‬
UKBRENT
معامله
#194425549
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۸:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
80.157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 211.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۵۸
حجم معامله
100
خروج
81.368
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪1 161.00 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۴۱
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۵۴
خرید
100
80.111
81.398
سود
‪1 237.00 USD‬
UKBRENT
معامله
#194425534
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
80.111
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 287.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۵۴
حجم معامله
100
خروج
81.398
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪1 237.00 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۵۴
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۴۷
خرید
100
80.152
81.408
سود
‪1 206.00 USD‬
UKBRENT
معامله
#194425541
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۵۴
نوع
خرید
نقطه ورود
80.152
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 256.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۴۷
حجم معامله
100
خروج
81.408
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪1 206.00 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۴۹
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۴۲
خرید
100
80.157
81.437
سود
‪1 230.00 USD‬
UKBRENT
معامله
#194425539
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۷:۴۹
نوع
خرید
نقطه ورود
80.157
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1 280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۴۰:۴۲
حجم معامله
100
خروج
81.437
هزینه های کمیسیون
‪-50.00 USD‬
سود
‪1 230.00 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۵۷
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۰۶
فروش
2500
119.08
119.09
سود
‪-584.73 USD‬
#COIN
معامله
#194419639
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
119.08
بهره
‪65.27 USD‬
مجموع
‪-25.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۰:۰۶
حجم معامله
2500
خروج
119.09
هزینه های کمیسیون
‪-625.00 USD‬
سود
‪-584.73 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۵۷
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۷:۰۶
فروش
2500
119.08
122.04
سود
‪-7 959.73 USD‬
#COIN
معامله
#194163979
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۴۳:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
119.08
بهره
‪65.27 USD‬
مجموع
‪-7 400.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۵۷:۰۶
حجم معامله
2500
خروج
122.04
هزینه های کمیسیون
‪-625.00 USD‬
سود
‪-7 959.73 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۳۶
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۲:۴۶
خرید
2000
241
240.84
سود
‪-820.00 USD‬
#TSLA
معامله
#194409056
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
241
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-320.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۴۲:۴۶
حجم معامله
2000
خروج
240.84
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-820.00 USD‬
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۴۹
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۰۰
فروش
50
35595.1
35630
سود
‪-1 995.00 USD‬
YM
معامله
#194402816
تاریخ و زمان باز شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۰۷:۴۹
نوع
فروش
نقطه ورود
35595.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1 745.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۳۰.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۰۰
حجم معامله
50
خروج
35630
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪-1 995.00 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۲:۰۰
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۴:۰۷
فروش
5
168.533
168.451
سود
‪178.12 USD‬
CHFJPY
معامله
#194320113
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۲:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
168.533
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪278.12 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۰۴:۰۷
حجم معامله
5
خروج
168.451
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪178.12 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۸:۴۰
فروش
2000
126.96
127.67
سود
‪-1 902.19 USD‬
#COIN
معامله
#194251291
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۵۳:۳۴
نوع
فروش
نقطه ورود
126.96
بهره
‪17.81 USD‬
مجموع
‪-1 420.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۸:۴۰
حجم معامله
2000
خروج
127.67
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-1 902.19 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۱:۵۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۳:۲۸
فروش
2000
128.63
128.81
سود
‪-842.19 USD‬
#COIN
معامله
#194265108
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۱:۵۴
نوع
فروش
نقطه ورود
128.63
بهره
‪17.81 USD‬
مجموع
‪-360.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۲۳:۲۸
حجم معامله
2000
خروج
128.81
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-842.19 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۴:۴۰
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۳۹
خرید
100
17560.3
17021.1
سود
‪-7 454.41 USD‬
HK50
معامله
#194105169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۴:۴۰
نوع
خرید
نقطه ورود
17560.3
بهره
‪-46.01 USD‬
مجموع
‪-6 908.40 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۳۹
حجم معامله
100
خروج
17021.1
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-7 454.41 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۰۱
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۱۳
خرید
100
17198.5
17029.2
سود
‪-2 669.17 USD‬
HK50
معامله
#194274641
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۵۴:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
17198.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 169.17 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۱۲:۱۳
حجم معامله
100
خروج
17029.2
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-2 669.17 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۶
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۷:۰۱
خرید
10000
75.31
74.98
سود
‪-5 800.00 USD‬
#BABA
معامله
#194322681
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۳۶
نوع
خرید
نقطه ورود
75.31
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3 300.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۸:۰۷:۰۱
حجم معامله
10000
خروج
74.98
هزینه های کمیسیون
‪-2 500.00 USD‬
سود
‪-5 800.00 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۳:۰۳
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۳:۵۱
خرید
2000
47.95
48.35
سود
‪171.71 USD‬
#CSCO
معامله
#193877498
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۳:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
47.95
بهره
‪-128.29 USD‬
مجموع
‪800.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۳۳:۵۱
حجم معامله
2000
خروج
48.35
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪171.71 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۵
خرید
3000
55.88
58.92
سود
‪8 144.89 USD‬
#PYPL
معامله
#193859733
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۵۸:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
55.88
بهره
‪-225.11 USD‬
مجموع
‪9 120.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۵
حجم معامله
3000
خروج
58.92
هزینه های کمیسیون
‪-750.00 USD‬
سود
‪8 144.89 USD‬
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۷:۳۵
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۰
خرید
2001
56.96
58.94
سود
‪3 236.02 USD‬
#PYPL
معامله
#193709283
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۲۷:۳۵
نوع
خرید
نقطه ورود
56.96
بهره
‪-225.71 USD‬
مجموع
‪3 961.98 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۷:۰۶:۳۰
حجم معامله
2001
خروج
58.94
هزینه های کمیسیون
‪-500.25 USD‬
سود
‪3 236.02 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۵۹
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
6000
75.98
75.01
سود
‪-7 396.76 USD‬
#BABA
معامله
#194230516
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۶:۵۹
نوع
خرید
نقطه ورود
75.98
بهره
‪-76.76 USD‬
مجموع
‪-5 820.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
6000
خروج
75.01
هزینه های کمیسیون
‪-1 500.00 USD‬
سود
‪-7 396.76 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۴۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
6000
75.87
75.01
سود
‪-6 736.76 USD‬
#BABA
معامله
#194230101
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۴۴
نوع
خرید
نقطه ورود
75.87
بهره
‪-76.76 USD‬
مجموع
‪-5 160.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
6000
خروج
75.01
هزینه های کمیسیون
‪-1 500.00 USD‬
سود
‪-6 736.76 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۱۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
6000
75.78
75.01
سود
‪-6 196.76 USD‬
#BABA
معامله
#194230009
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۵:۱۴
نوع
خرید
نقطه ورود
75.78
بهره
‪-76.76 USD‬
مجموع
‪-4 620.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
6000
خروج
75.01
هزینه های کمیسیون
‪-1 500.00 USD‬
سود
‪-6 196.76 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
خرید
6000
75.63
75.01
سود
‪-5 296.76 USD‬
#BABA
معامله
#194229925
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۴:۴۴
نوع
خرید
نقطه ورود
75.63
بهره
‪-76.76 USD‬
مجموع
‪-3 720.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۳۵:۰۱
حجم معامله
6000
خروج
75.01
هزینه های کمیسیون
‪-1 500.00 USD‬
سود
‪-5 296.76 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۱:۴۸
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۱
خرید
100
7008.8
7066.5
سود
‪3 223.72 USD‬
ASX200
معامله
#194104950
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۱۱:۴۸
نوع
خرید
نقطه ورود
7008.8
بهره
‪-91.52 USD‬
مجموع
‪3 815.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۱۴:۰۱
حجم معامله
100
خروج
7066.5
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪3 223.72 USD‬
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۹:۴۱
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۰۳:۵۳
خرید
5
2.792
2.735
سود
‪-2 950.00 USD‬
XNGUSD
معامله
#194267567
تاریخ و زمان باز شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۱:۰۹:۴۱
نوع
خرید
نقطه ورود
2.792
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2 850.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۹.۱۱.۲۰۲۳ ۰۹:۰۳:۵۳
حجم معامله
5
خروج
2.735
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪-2 950.00 USD‬
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۳:۵۷
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۵:۵۰
فروش
3
167.869
167.904
سود
‪-237.50 USD‬
CHFJPY
معامله
#193877570
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۱۳:۵۷
نوع
فروش
نقطه ورود
167.869
بهره
‪-106.30 USD‬
مجموع
‪-71.20 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۲:۵۵:۵۰
حجم معامله
3
خروج
167.904
هزینه های کمیسیون
‪-60.00 USD‬
سود
‪-237.50 USD‬
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۲۹:۱۰
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۳۰:۱۵
فروش
2000
128.17
128.31
سود
‪-780.00 USD‬
#COIN
معامله
#194255169
تاریخ و زمان باز شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۲۹:۱۰
نوع
فروش
نقطه ورود
128.17
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-280.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۱:۳۰:۱۵
حجم معامله
2000
خروج
128.31
هزینه های کمیسیون
‪-500.00 USD‬
سود
‪-780.00 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۷:۲۷
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۱۳
خرید
1000
145.33
146.16
سود
‪483.45 USD‬
#CVX
معامله
#194073598
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۱۷:۲۷
نوع
خرید
نقطه ورود
145.33
بهره
‪-96.55 USD‬
مجموع
‪830.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۲۰:۰۰:۱۳
حجم معامله
1000
خروج
146.16
هزینه های کمیسیون
‪-250.00 USD‬
سود
‪483.45 USD‬
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۳:۱۱
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۳۰
فروش
5
169.334
168.16
سود
‪3 827.10 USD‬
CHFJPY
معامله
#194060590
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۱۱.۲۰۲۳ ۱۶:۴۳:۱۱
نوع
فروش
نقطه ورود
169.334
بهره
‪-50.68 USD‬
مجموع
‪3 977.78 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۷:۳۰
حجم معامله
5
خروج
168.16
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪3 827.10 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۳۶:۲۴
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۴۵
فروش
2
169.141
168.171
سود
‪1 264.48 USD‬
CHFJPY
معامله
#194092012
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۰۳:۳۶:۲۴
نوع
فروش
نقطه ورود
169.141
بهره
‪-10.16 USD‬
مجموع
‪1 314.64 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۴۵
حجم معامله
2
خروج
168.171
هزینه های کمیسیون
‪-40.00 USD‬
سود
‪1 264.48 USD‬
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۰۹:۰۳
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۳۸
فروش
5
168.904
168.165
سود
‪2 378.64 USD‬
CHFJPY
معامله
#194132155
تاریخ و زمان باز شدن
۲۷.۱۱.۲۰۲۳ ۱۵:۰۹:۰۳
نوع
فروش
نقطه ورود
168.904
بهره
‪-25.40 USD‬
مجموع
‪2 504.04 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۸.۱۱.۲۰۲۳ ۱۹:۵۶:۳۸
حجم معامله
5
خروج
168.165
هزینه های کمیسیون
‪-100.00 USD‬
سود
‪2 378.64 USD‬