Chế độ demo
BTCUSD
23561.16
Báo giá
42.59%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
1617.41
Báo giá
36.25%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.02945
Báo giá
80.79%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.41230
Báo giá
14.72%
Thay đổi (1m)
AAVUSD
87.4
Báo giá
63.36%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
47.70
Báo giá
28.57%
Thay đổi (1m)
DGEUSD
0.0899
Báo giá
28.25%
Thay đổi (1m)
DGBUSD
0.01082
Báo giá
42.74%
Thay đổi (1m)
MNAUSD
0.7707
Báo giá
152.69%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
94.70
Báo giá
42.60%
Thay đổi (1m)
AVXUSD
20.66
Báo giá
85.29%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
0.38990
Báo giá
57.15%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
1.1014
Báo giá
26.83%
Thay đổi (1m)
SOLUSD
24.61
Báo giá
153.45%
Thay đổi (1m)
ALIUSD
1.82
Báo giá
75.00%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
315.9000
Báo giá
29.95%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.06361
Báo giá
17.08%
Thay đổi (1m)
ALGUSD
0.2626
Báo giá
57.25%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.06865
Báo giá
-4.44%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
136.50
Báo giá
38.16%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
674.00
Báo giá
31.38%
Thay đổi (1m)
REFUSD
0.00334
Báo giá
48.44%
Thay đổi (1m)
SNDUSD
0.7790
Báo giá
90.19%
Thay đổi (1m)
ILVUSD
65.2
Báo giá
68.04%
Thay đổi (1m)
WAVUSD
2.69
Báo giá
96.35%
Thay đổi (1m)
CHZUSD
0.1388
Báo giá
35.68%
Thay đổi (1m)
LNKUSD
7.35
Báo giá
30.09%
Thay đổi (1m)
MTCUSD
1.172
Báo giá
50.26%
Thay đổi (1m)
NULUSD
0.2571
Báo giá
41.50%
Thay đổi (1m)
DOTUSD
6.59
Báo giá
54.69%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
183.40
Báo giá
25.79%
Thay đổi (1m)
MSKUSD
3.157
Báo giá
51.56%
Thay đổi (1m)
THTUSD
1.109
Báo giá
49.06%
Thay đổi (1m)
NEAUSD
2.552
Báo giá
95.71%
Thay đổi (1m)
STXUSD
0.291
Báo giá
38.57%
Thay đổi (1m)
DSHUSD
57.0
Báo giá
33.49%
Thay đổi (1m)
ALPUSD
2.6875
Báo giá
34.09%
Thay đổi (1m)
AXSUSD
11.85
Báo giá
89.60%
Thay đổi (1m)
YFIUSD
7648.00
Báo giá
46.94%
Thay đổi (1m)
ICPUSD
6.12
Báo giá
54.94%
Thay đổi (1m)
KAVUSD
1.025
Báo giá
56.25%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00401
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)
FILUSD
5.37
Báo giá
79.00%
Thay đổi (1m)
YGGUSD
0.306
Báo giá
91.25%
Thay đổi (1m)
COMUSD
56.7
Báo giá
77.74%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00202
Báo giá
-9.82%
Thay đổi (1m)
ATOUSD
13.56
Báo giá
48.68%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
8.44
Báo giá
39.74%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
1.1630
Báo giá
58.45%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00778
Báo giá
-11.79%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
2.705
Báo giá
45.43%
Thay đổi (1m)
SIAUSD
0.00323
Báo giá
46.15%
Thay đổi (1m)
TLMUSD
0.0230
Báo giá
90.08%
Thay đổi (1m)
UNIUSD
6.89
Báo giá
38.08%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.09330
Báo giá
29.76%
Thay đổi (1m)
ANTUSD
2.959
Báo giá
33.41%
Thay đổi (1m)
DATUSD
0.03443
Báo giá
55.09%
Thay đổi (1m)
ENJUSD
0.463
Báo giá
91.32%
Thay đổi (1m)
GLMUSD
0.4714
Báo giá
37.64%
Thay đổi (1m)
ITAUSD
0.2401
Báo giá
41.90%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
1.5030
Báo giá
48.96%
Thay đổi (1m)
SNTUSD
5.875
Báo giá
49.83%
Thay đổi (1m)
STRUSD
0.3903
Báo giá
55.31%
Thay đổi (1m)
SUNUSD
0.00606
Báo giá
19.53%
Thay đổi (1m)
VETUSD
0.02464
Báo giá
57.24%
Thay đổi (1m)