Chế độ demo
BTCUSD
28412.54
Báo giá
22.92%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.02988
Báo giá
-3.61%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
1825.89
Báo giá
14.06%
Thay đổi (1m)
AAVUSD
74.2
Báo giá
-3.64%
Thay đổi (1m)
DGBUSD
0.00966
Báo giá
-11.78%
Thay đổi (1m)
NULUSD
0.2772
Báo giá
4.13%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
37.90
Báo giá
-11.66%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.51120
Báo giá
36.07%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
93.72
Báo giá
0.40%
Thay đổi (1m)
DGEUSD
0.0766
Báo giá
-4.37%
Thay đổi (1m)
STXUSD
0.894
Báo giá
3.59%
Thay đổi (1m)
DOTUSD
6.27
Báo giá
-0.48%
Thay đổi (1m)
YGGUSD
0.259
Báo giá
-14.24%
Thay đổi (1m)
FILUSD
5.65
Báo giá
-12.27%
Thay đổi (1m)
CHZUSD
0.1202
Báo giá
-7.75%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
0.39080
Báo giá
11.75%
Thay đổi (1m)
YFIUSD
8762.00
Báo giá
-3.03%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
314.6000
Báo giá
4.69%
Thay đổi (1m)
REFUSD
0.00274
Báo giá
-14.38%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
124.30
Báo giá
-5.04%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.06425
Báo giá
-7.23%
Thay đổi (1m)
SOLUSD
21.03
Báo giá
-3.75%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
156.30
Báo giá
4.13%
Thay đổi (1m)
ICPUSD
5.15
Báo giá
-10.90%
Thay đổi (1m)
SIAUSD
0.00418
Báo giá
-5.86%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.06704
Báo giá
-2.23%
Thay đổi (1m)
MTCUSD
1.108
Báo giá
-6.81%
Thay đổi (1m)
WAVUSD
2.12
Báo giá
-14.17%
Thay đổi (1m)
SNDUSD
0.6255
Báo giá
-7.74%
Thay đổi (1m)
AVXUSD
17.67
Báo giá
3.76%
Thay đổi (1m)
DSHUSD
58.7
Báo giá
-17.67%
Thay đổi (1m)
KAVUSD
0.872
Báo giá
1.99%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
12.35
Báo giá
2.24%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
1.5610
Báo giá
-6.58%
Thay đổi (1m)
UNIUSD
6.14
Báo giá
-4.06%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
1.1954
Báo giá
4.09%
Thay đổi (1m)
NEAUSD
1.980
Báo giá
-11.05%
Thay đổi (1m)
ATOUSD
11.14
Báo giá
-8.46%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.10850
Báo giá
26.16%
Thay đổi (1m)
TLMUSD
0.0201
Báo giá
-7.37%
Thay đổi (1m)
LNKUSD
7.51
Báo giá
4.45%
Thay đổi (1m)
ILVUSD
59.6
Báo giá
-21.16%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
689.00
Báo giá
-11.33%
Thay đổi (1m)
MSKUSD
6.038
Báo giá
61.88%
Thay đổi (1m)
ALIUSD
1.56
Báo giá
-13.81%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00329
Báo giá
-18.36%
Thay đổi (1m)
SUNUSD
0.00653
Báo giá
-2.25%
Thay đổi (1m)
MNAUSD
0.5886
Báo giá
-5.46%
Thay đổi (1m)
THTUSD
1.066
Báo giá
-5.66%
Thay đổi (1m)
ALGUSD
0.2209
Báo giá
-9.24%
Thay đổi (1m)
AXSUSD
8.36
Báo giá
-12.73%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00550
Báo giá
-15.12%
Thay đổi (1m)
VETUSD
0.02323
Báo giá
-13.51%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00133
Báo giá
-28.11%
Thay đổi (1m)
ALPUSD
2.2646
Báo giá
-25.13%
Thay đổi (1m)
COMUSD
43.1
Báo giá
-11.13%
Thay đổi (1m)
ITAUSD
0.2207
Báo giá
-7.11%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
3.107
Báo giá
-4.16%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
1.1170
Báo giá
-1.50%
Thay đổi (1m)
ENJUSD
0.407
Báo giá
-10.75%
Thay đổi (1m)
SNTUSD
4.388
Báo giá
-10.23%
Thay đổi (1m)
ANTUSD
2.519
Báo giá
-5.37%
Thay đổi (1m)
DATUSD
0.03856
Báo giá
-5.23%
Thay đổi (1m)
GLMUSD
0.3799
Báo giá
-10.19%
Thay đổi (1m)
MBTUSD
28.41
Báo giá
22.93%
Thay đổi (1m)
STRUSD
0.4053
Báo giá
-4.66%
Thay đổi (1m)
USDMBT
0.03519900
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)