Chế độ demo
BTCUSD
27556.76
Báo giá
19.24%
Thay đổi (1m)
ZILUSD
0.02720
Báo giá
-17.00%
Thay đổi (1m)
ETHUSD
1750.89
Báo giá
9.24%
Thay đổi (1m)
AAVUSD
72.3
Báo giá
-10.41%
Thay đổi (1m)
DGBUSD
0.00948
Báo giá
-16.18%
Thay đổi (1m)
NULUSD
0.2696
Báo giá
-5.87%
Thay đổi (1m)
SOLUSD
20.83
Báo giá
-8.60%
Thay đổi (1m)
XRPUSD
0.44890
Báo giá
19.83%
Thay đổi (1m)
ZECUSD
35.70
Báo giá
-20.49%
Thay đổi (1m)
THTUSD
1.006
Báo giá
-13.35%
Thay đổi (1m)
DGEUSD
0.0748
Báo giá
-6.85%
Thay đổi (1m)
LTCUSD
92.95
Báo giá
2.14%
Thay đổi (1m)
YFIUSD
8258.00
Báo giá
-5.05%
Thay đổi (1m)
REFUSD
0.00261
Báo giá
-20.67%
Thay đổi (1m)
STXUSD
0.967
Báo giá
36.78%
Thay đổi (1m)
ADAUSD
0.35810
Báo giá
-1.19%
Thay đổi (1m)
DOTUSD
6.01
Báo giá
-7.96%
Thay đổi (1m)
ETHBTC
0.06352
Báo giá
-8.42%
Thay đổi (1m)
LNKUSD
7.09
Báo giá
-7.20%
Thay đổi (1m)
OMGUSD
1.8710
Báo giá
11.37%
Thay đổi (1m)
UNIUSD
5.81
Báo giá
-10.89%
Thay đổi (1m)
AVXUSD
16.77
Báo giá
-7.76%
Thay đổi (1m)
BCHUSD
126.40
Báo giá
-3.95%
Thay đổi (1m)
NEOUSD
12.18
Báo giá
6.47%
Thay đổi (1m)
ICPUSD
4.94
Báo giá
-20.06%
Thay đổi (1m)
WAVUSD
2.13
Báo giá
-16.14%
Thay đổi (1m)
EOSUSD
1.1394
Báo giá
2.80%
Thay đổi (1m)
AXSUSD
8.39
Báo giá
-14.74%
Thay đổi (1m)
TRXUSD
0.06397
Báo giá
-5.15%
Thay đổi (1m)
XMRUSD
162.30
Báo giá
8.42%
Thay đổi (1m)
ENJUSD
0.386
Báo giá
-22.33%
Thay đổi (1m)
NEAUSD
1.949
Báo giá
-14.37%
Thay đổi (1m)
MNAUSD
0.5906
Báo giá
-9.80%
Thay đổi (1m)
KAVUSD
0.878
Báo giá
0.92%
Thay đổi (1m)
YGGUSD
0.253
Báo giá
-20.69%
Thay đổi (1m)
DSHUSD
59.7
Báo giá
-13.10%
Thay đổi (1m)
MSKUSD
5.548
Báo giá
54.50%
Thay đổi (1m)
ATOUSD
11.18
Báo giá
-14.00%
Thay đổi (1m)
FILUSD
5.52
Báo giá
-17.37%
Thay đổi (1m)
CHZUSD
0.1196
Báo giá
-10.75%
Thay đổi (1m)
MTCUSD
1.092
Báo giá
-13.13%
Thay đổi (1m)
SNDUSD
0.6365
Báo giá
-10.35%
Thay đổi (1m)
ALGUSD
0.2098
Báo giá
-16.98%
Thay đổi (1m)
ITAUSD
0.2046
Báo giá
-17.86%
Thay đổi (1m)
LTCBTC
0.00337
Báo giá
-14.25%
Thay đổi (1m)
SNTUSD
4.370
Báo giá
-18.56%
Thay đổi (1m)
MKRUSD
666.00
Báo giá
-5.40%
Thay đổi (1m)
VETUSD
0.02287
Báo giá
-16.87%
Thay đổi (1m)
ZECBTC
0.00129
Báo giá
-33.51%
Thay đổi (1m)
BNBUSD
323.7000
Báo giá
7.47%
Thay đổi (1m)
ANTUSD
2.389
Báo giá
-16.00%
Thay đổi (1m)
ILVUSD
59.9
Báo giá
-18.28%
Thay đổi (1m)
COMUSD
42.2
Báo giá
-15.26%
Thay đổi (1m)
GLMUSD
0.3742
Báo giá
-17.16%
Thay đổi (1m)
XLMUSD
0.09060
Báo giá
2.14%
Thay đổi (1m)
ALPUSD
2.2207
Báo giá
-26.92%
Thay đổi (1m)
XMRBTC
0.00588
Báo giá
-9.12%
Thay đổi (1m)
XTZUSD
1.1180
Báo giá
-9.11%
Thay đổi (1m)
ALIUSD
1.48
Báo giá
-20.43%
Thay đổi (1m)
DATUSD
0.03616
Báo giá
-12.64%
Thay đổi (1m)
MBTUSD
27.56
Báo giá
19.26%
Thay đổi (1m)
QTMUSD
3.120
Báo giá
-0.70%
Thay đổi (1m)
SIAUSD
0.00399
Báo giá
-3.39%
Thay đổi (1m)
STRUSD
0.3547
Báo giá
-19.66%
Thay đổi (1m)
SUNUSD
0.00646
Báo giá
-2.27%
Thay đổi (1m)
TLMUSD
0.0190
Báo giá
-18.80%
Thay đổi (1m)
USDMBT
0.03628400
Báo giá
0.00%
Thay đổi (1m)