Chế độ demo
22.07.2024 08:00:00
22.07.2024 09:41:38
Mua
0.04
0.82301
0.82409
Lợi nhuận
2.94 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65943814
Ngày và giờ mở cửa
22.07.2024 08:00:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82301
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.14 USD
Ngày và giờ đóng cửa
22.07.2024 09:41:38
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.82409
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.94 USD
16.07.2024 11:45:01
17.07.2024 20:16:17
Mua
0.03
0.92203
0.92095
Lợi nhuận
-2.54 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65861776
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2024 11:45:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.92203
Phí qua đêm
-0.03 USD
Tổng cộng
-2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2024 20:16:17
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92095
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-2.54 USD
17.07.2024 12:00:01
17.07.2024 17:05:02
Bán
0.04
0.83224
0.83116
Lợi nhuận
2.96 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65887795
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 12:00:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83224
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2024 17:05:02
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83116
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.96 USD
17.07.2024 03:45:00
17.07.2024 05:01:10
Mua
0.03
1.10765
1.10874
Lợi nhuận
1.84 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65878980
Ngày và giờ mở cửa
17.07.2024 03:45:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.10765
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2024 05:01:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.10874
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
16.07.2024 03:45:00
17.07.2024 03:33:15
Mua
0.04
0.82995
0.83103
Lợi nhuận
2.98 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65855610
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2024 03:45:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.82995
Phí qua đêm
0.02 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
17.07.2024 03:33:15
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83103
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.98 USD
16.07.2024 08:15:03
16.07.2024 10:20:03
Mua
0.03
0.92247
0.92355
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65858027
Ngày và giờ mở cửa
16.07.2024 08:15:03
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.92247
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2024 10:20:03
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92355
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
12.07.2024 15:45:00
16.07.2024 08:00:56
Bán
0.03
0.92357
0.92247
Lợi nhuận
2.18 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65823479
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 15:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.92357
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
2.41 USD
Ngày và giờ đóng cửa
16.07.2024 08:00:56
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92247
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.18 USD
15.07.2024 15:30:00
15.07.2024 16:14:31
Mua
0.04
0.83038
0.83146
Lợi nhuận
2.96 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65844922
Ngày và giờ mở cửa
15.07.2024 15:30:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83038
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.16 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2024 16:14:31
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83146
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.96 USD
12.07.2024 14:30:01
15.07.2024 14:37:50
Bán
0.04
0.83216
0.83104
Lợi nhuận
2.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65821467
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 14:30:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83216
Phí qua đêm
-0.12 USD
Tổng cộng
3.29 USD
Ngày và giờ đóng cửa
15.07.2024 14:37:50
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83104
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
12.07.2024 04:00:02
12.07.2024 13:56:19
Bán
0.03
1.11139
1.10868
Lợi nhuận
4.82 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65813759
Ngày và giờ mở cửa
12.07.2024 04:00:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.11139
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.97 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2024 13:56:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.10868
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
4.82 USD
10.07.2024 05:30:00
12.07.2024 13:56:19
Bán
0.03
1.10712
1.10868
Lợi nhuận
-2.95 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65764006
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 05:30:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.10712
Phí qua đêm
0.05 USD
Tổng cộng
-2.85 USD
Ngày và giờ đóng cửa
12.07.2024 13:56:19
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.10868
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-2.95 USD
11.07.2024 15:45:02
11.07.2024 16:30:18
Bán
0.03
0.92359
0.92251
Lợi nhuận
2.23 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65797568
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:45:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.92359
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2024 16:30:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.92251
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
11.07.2024 15:45:00
11.07.2024 16:29:33
Mua
0.03
1.10801
1.1091
Lợi nhuận
1.85 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65797554
Ngày và giờ mở cửa
11.07.2024 15:45:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.10801
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2024 16:29:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.1091
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
10.07.2024 05:15:01
11.07.2024 15:30:13
Mua
0.04
0.83033
0.83139
Lợi nhuận
2.98 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65763764
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 05:15:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83033
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
3.12 USD
Ngày và giờ đóng cửa
11.07.2024 15:30:13
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83139
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.98 USD
10.07.2024 05:15:00
10.07.2024 05:19:31
Bán
0.03
1.1062
1.10511
Lợi nhuận
1.84 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65763750
Ngày và giờ mở cửa
10.07.2024 05:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.1062
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
1.99 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2024 05:19:31
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.10511
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.84 USD
09.07.2024 03:45:04
10.07.2024 04:15:15
Bán
0.03
1.10042
1.09933
Lợi nhuận
1.87 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65739876
Ngày và giờ mở cửa
09.07.2024 03:45:04
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.10042
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
10.07.2024 04:15:15
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.09933
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
05.07.2024 15:45:00
09.07.2024 18:16:01
Bán
0.04
0.8351
0.83396
Lợi nhuận
2.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65695596
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 15:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8351
Phí qua đêm
-0.17 USD
Tổng cộng
3.34 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2024 18:16:01
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83396
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
05.07.2024 15:30:00
09.07.2024 03:14:46
Mua
0.03
1.09907
1.10027
Lợi nhuận
1.87 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65693485
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 15:30:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.09907
Phí qua đêm
-0.19 USD
Tổng cộng
2.21 USD
Ngày và giờ đóng cửa
09.07.2024 03:14:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.10027
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.87 USD
05.07.2024 15:15:01
05.07.2024 15:30:06
Bán
0.04
0.83393
0.83285
Lợi nhuận
2.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65692823
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 15:15:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83393
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.17 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2024 15:30:06
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83285
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
05.07.2024 03:15:01
05.07.2024 15:29:08
Bán
0.03
1.10025
1.09916
Lợi nhuận
1.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65680787
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 03:15:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.10025
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2024 15:29:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.09916
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
05.07.2024 04:15:00
05.07.2024 09:47:28
Bán
0.03
0.91665
0.91557
Lợi nhuận
2.23 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65681515
Ngày và giờ mở cửa
05.07.2024 04:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91665
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
05.07.2024 09:47:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91557
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
04.07.2024 04:45:02
04.07.2024 19:00:10
Bán
0.03
0.83364
0.83256
Lợi nhuận
2.24 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65664165
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 04:45:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83364
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.39 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2024 19:00:10
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83256
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
04.07.2024 14:15:01
04.07.2024 15:49:41
Bán
0.03
0.91668
0.9156
Lợi nhuận
2.23 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65672788
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 14:15:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91668
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2024 15:49:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.9156
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
04.07.2024 04:45:01
04.07.2024 09:18:46
Bán
0.03
0.91602
0.91494
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65664159
Ngày và giờ mở cửa
04.07.2024 04:45:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91602
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
04.07.2024 09:18:46
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91494
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
03.07.2024 17:15:01
03.07.2024 18:17:29
Bán
0.03
0.83444
0.83336
Lợi nhuận
2.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65653590
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2024 17:15:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83444
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2024 18:17:29
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83336
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
03.07.2024 17:15:00
03.07.2024 18:07:34
Bán
0.03
0.91677
0.91569
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65653574
Ngày và giờ mở cửa
03.07.2024 17:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91677
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2024 18:07:34
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91569
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
02.07.2024 03:45:01
03.07.2024 17:04:04
Mua
0.04
0.83235
0.83345
Lợi nhuận
2.97 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65606391
Ngày và giờ mở cửa
02.07.2024 03:45:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83235
Phí qua đêm
-0.06 USD
Tổng cộng
3.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
03.07.2024 17:04:04
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83345
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.97 USD
28.06.2024 15:15:01
02.07.2024 17:49:35
Bán
0.03
0.91226
0.9112
Lợi nhuận
2.24 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65559797
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2024 15:15:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91226
Phí qua đêm
0.06 USD
Tổng cộng
2.33 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2024 17:49:35
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.9112
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.24 USD
28.06.2024 15:30:00
02.07.2024 03:42:25
Bán
0.03
0.8335
0.83238
Lợi nhuận
2.21 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65560198
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2024 15:30:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.8335
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
02.07.2024 03:42:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83238
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
28.06.2024 04:30:00
28.06.2024 15:22:37
Mua
0.04
0.83263
0.83371
Lợi nhuận
2.95 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65547836
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2024 04:30:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.83263
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
3.15 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2024 15:22:37
Khối lượng giao dịch
0.04
Thoát
0.83371
Phí hoa hồng
-0.20 USD
Lợi nhuận
2.95 USD
28.06.2024 04:30:01
28.06.2024 05:19:27
Mua
0.03
0.90929
0.91037
Lợi nhuận
2.21 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65547869
Ngày và giờ mở cửa
28.06.2024 04:30:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90929
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2024 05:19:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91037
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
26.06.2024 04:45:01
28.06.2024 04:20:16
Bán
0.03
0.9104
0.90938
Lợi nhuận
2.20 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65492803
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2024 04:45:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.9104
Phí qua đêm
0.12 USD
Tổng cộng
2.23 USD
Ngày và giờ đóng cửa
28.06.2024 04:20:16
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90938
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.20 USD
26.06.2024 11:45:02
27.06.2024 13:34:48
Bán
0.03
1.09399
1.0913
Lợi nhuận
4.77 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65500868
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2024 11:45:02
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.09399
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
4.92 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2024 13:34:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.0913
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
4.77 USD
26.06.2024 04:45:00
27.06.2024 13:34:48
Bán
0.03
1.08978
1.0913
Lợi nhuận
-2.94 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65492787
Ngày và giờ mở cửa
26.06.2024 04:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08978
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-2.79 USD
Ngày và giờ đóng cửa
27.06.2024 13:34:48
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.0913
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-2.94 USD
25.06.2024 14:45:00
26.06.2024 04:30:28
Mua
0.03
1.08619
1.08733
Lợi nhuận
1.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65478513
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 14:45:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08619
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
2.10 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2024 04:30:28
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08733
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
25.06.2024 15:45:01
26.06.2024 04:30:04
Mua
0.03
0.90748
0.90859
Lợi nhuận
2.21 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65480638
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 15:45:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90748
Phí qua đêm
-0.08 USD
Tổng cộng
2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
26.06.2024 04:30:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90859
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
25.06.2024 14:00:01
25.06.2024 15:30:01
Bán
0.03
0.83707
0.83599
Lợi nhuận
2.23 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65477247
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 14:00:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83707
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.38 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2024 15:30:01
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83599
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.23 USD
25.06.2024 09:45:01
25.06.2024 14:39:27
Bán
0.03
0.91019
0.90911
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65471519
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 09:45:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91019
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2024 14:39:27
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90911
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
25.06.2024 06:15:00
25.06.2024 13:31:33
Bán
0.03
1.08808
1.08699
Lợi nhuận
1.86 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65468959
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 06:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08808
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2024 13:31:33
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08699
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.86 USD
25.06.2024 06:30:01
25.06.2024 09:31:04
Mua
0.03
0.8352
0.83628
Lợi nhuận
2.22 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65469066
Ngày và giờ mở cửa
25.06.2024 06:30:01
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.8352
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
25.06.2024 09:31:04
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83628
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
24.06.2024 17:15:00
24.06.2024 17:48:18
Bán
0.03
0.91089
0.90981
Lợi nhuận
2.22 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65459524
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2024 17:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.91089
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2024 17:48:18
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.90981
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.22 USD
24.06.2024 06:00:00
24.06.2024 17:09:25
Mua
0.03
0.90848
0.91082
Lợi nhuận
4.98 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65444143
Ngày và giờ mở cửa
24.06.2024 06:00:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.90848
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
5.13 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2024 17:09:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91082
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
4.98 USD
20.06.2024 18:30:00
24.06.2024 17:09:25
Mua
0.03
0.91193
0.91082
Lợi nhuận
-2.75 USD
AUDCAD
Thỏa thuận
#65406696
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 18:30:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
0.91193
Phí qua đêm
-0.16 USD
Tổng cộng
-2.44 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2024 17:09:25
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.91082
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-2.75 USD
21.06.2024 19:15:00
24.06.2024 03:52:11
Mua
0.03
1.08516
1.0863
Lợi nhuận
1.85 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65436128
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 19:15:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08516
Phí qua đêm
-0.09 USD
Tổng cộng
2.09 USD
Ngày và giờ đóng cửa
24.06.2024 03:52:11
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.0863
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
21.06.2024 15:00:01
21.06.2024 16:45:41
Bán
0.03
0.83946
0.83838
Lợi nhuận
2.21 USD
NZDCAD
Thỏa thuận
#65426278
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 15:00:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
0.83946
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.36 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 16:45:41
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
0.83838
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
2.21 USD
21.06.2024 12:15:00
21.06.2024 14:37:08
Mua
0.03
1.08568
1.08677
Lợi nhuận
1.85 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65422792
Ngày và giờ mở cửa
21.06.2024 12:15:00
Kiểu
Mua
Điểm vào lệnh
1.08568
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
2.00 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 14:37:08
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08677
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
1.85 USD
20.06.2024 13:45:00
21.06.2024 12:10:06
Bán
0.12
1.08857
1.08562
Lợi nhuận
21.10 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65395411
Ngày và giờ mở cửa
20.06.2024 13:45:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08857
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
21.70 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 12:10:06
Khối lượng giao dịch
0.12
Thoát
1.08562
Phí hoa hồng
-0.60 USD
Lợi nhuận
21.10 USD
19.06.2024 05:45:01
21.06.2024 12:10:06
Bán
0.06
1.08637
1.08562
Lợi nhuận
2.47 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65364510
Ngày và giờ mở cửa
19.06.2024 05:45:01
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08637
Phí qua đêm
0.01 USD
Tổng cộng
2.76 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 12:10:06
Khối lượng giao dịch
0.06
Thoát
1.08562
Phí hoa hồng
-0.30 USD
Lợi nhuận
2.47 USD
18.06.2024 08:15:00
21.06.2024 12:10:06
Bán
0.03
1.08161
1.08562
Lợi nhuận
-7.52 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65339485
Ngày và giờ mở cửa
18.06.2024 08:15:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.08161
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-7.37 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 12:10:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08562
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-7.52 USD
14.06.2024 05:00:00
21.06.2024 12:10:06
Bán
0.03
1.078
1.08562
Lợi nhuận
-14.16 USD
AUDNZD
Thỏa thuận
#65286047
Ngày và giờ mở cửa
14.06.2024 05:00:00
Kiểu
Bán
Điểm vào lệnh
1.078
Phí qua đêm
0.00 USD
Tổng cộng
-14.01 USD
Ngày và giờ đóng cửa
21.06.2024 12:10:06
Khối lượng giao dịch
0.03
Thoát
1.08562
Phí hoa hồng
-0.15 USD
Lợi nhuận
-14.16 USD