Демо горим
22.07.2024 08:00:00
22.07.2024 09:41:38
Авах
0.04
0.82301
0.82409
Ашиг
2.94 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65943814
Нээх огноо цаг
22.07.2024 08:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82301
Солих
0.00 USD
Нийт
3.14 USD
Хаах огноо цаг
22.07.2024 09:41:38
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.82409
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.94 USD
16.07.2024 11:45:01
17.07.2024 20:16:17
Авах
0.03
0.92203
0.92095
Ашиг
-2.54 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65861776
Нээх огноо цаг
16.07.2024 11:45:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.92203
Солих
-0.03 USD
Нийт
-2.36 USD
Хаах огноо цаг
17.07.2024 20:16:17
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.92095
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-2.54 USD
17.07.2024 12:00:01
17.07.2024 17:05:02
Зарах
0.04
0.83224
0.83116
Ашиг
2.96 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65887795
Нээх огноо цаг
17.07.2024 12:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83224
Солих
0.00 USD
Нийт
3.16 USD
Хаах огноо цаг
17.07.2024 17:05:02
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83116
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.96 USD
17.07.2024 03:45:00
17.07.2024 05:01:10
Авах
0.03
1.10765
1.10874
Ашиг
1.84 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65878980
Нээх огноо цаг
17.07.2024 03:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10765
Солих
0.00 USD
Нийт
1.99 USD
Хаах огноо цаг
17.07.2024 05:01:10
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.10874
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.84 USD
16.07.2024 03:45:00
17.07.2024 03:33:15
Авах
0.04
0.82995
0.83103
Ашиг
2.98 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65855610
Нээх огноо цаг
16.07.2024 03:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.82995
Солих
0.02 USD
Нийт
3.16 USD
Хаах огноо цаг
17.07.2024 03:33:15
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83103
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.98 USD
16.07.2024 08:15:03
16.07.2024 10:20:03
Авах
0.03
0.92247
0.92355
Ашиг
2.22 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65858027
Нээх огноо цаг
16.07.2024 08:15:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.92247
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
16.07.2024 10:20:03
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.92355
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
12.07.2024 15:45:00
16.07.2024 08:00:56
Зарах
0.03
0.92357
0.92247
Ашиг
2.18 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65823479
Нээх огноо цаг
12.07.2024 15:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.92357
Солих
-0.08 USD
Нийт
2.41 USD
Хаах огноо цаг
16.07.2024 08:00:56
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.92247
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.18 USD
15.07.2024 15:30:00
15.07.2024 16:14:31
Авах
0.04
0.83038
0.83146
Ашиг
2.96 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65844922
Нээх огноо цаг
15.07.2024 15:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83038
Солих
0.00 USD
Нийт
3.16 USD
Хаах огноо цаг
15.07.2024 16:14:31
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83146
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.96 USD
12.07.2024 14:30:01
15.07.2024 14:37:50
Зарах
0.04
0.83216
0.83104
Ашиг
2.97 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65821467
Нээх огноо цаг
12.07.2024 14:30:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83216
Солих
-0.12 USD
Нийт
3.29 USD
Хаах огноо цаг
15.07.2024 14:37:50
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83104
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.97 USD
12.07.2024 04:00:02
12.07.2024 13:56:19
Зарах
0.03
1.11139
1.10868
Ашиг
4.82 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65813759
Нээх огноо цаг
12.07.2024 04:00:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.11139
Солих
0.00 USD
Нийт
4.97 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 13:56:19
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.10868
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
4.82 USD
10.07.2024 05:30:00
12.07.2024 13:56:19
Зарах
0.03
1.10712
1.10868
Ашиг
-2.95 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65764006
Нээх огноо цаг
10.07.2024 05:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.10712
Солих
0.05 USD
Нийт
-2.85 USD
Хаах огноо цаг
12.07.2024 13:56:19
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.10868
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-2.95 USD
11.07.2024 15:45:02
11.07.2024 16:30:18
Зарах
0.03
0.92359
0.92251
Ашиг
2.23 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65797568
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:45:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.92359
Солих
0.00 USD
Нийт
2.38 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 16:30:18
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.92251
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.23 USD
11.07.2024 15:45:00
11.07.2024 16:29:33
Авах
0.03
1.10801
1.1091
Ашиг
1.85 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65797554
Нээх огноо цаг
11.07.2024 15:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.10801
Солих
0.00 USD
Нийт
2.00 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 16:29:33
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.1091
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.85 USD
10.07.2024 05:15:01
11.07.2024 15:30:13
Авах
0.04
0.83033
0.83139
Ашиг
2.98 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65763764
Нээх огноо цаг
10.07.2024 05:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83033
Солих
0.06 USD
Нийт
3.12 USD
Хаах огноо цаг
11.07.2024 15:30:13
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83139
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.98 USD
10.07.2024 05:15:00
10.07.2024 05:19:31
Зарах
0.03
1.1062
1.10511
Ашиг
1.84 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65763750
Нээх огноо цаг
10.07.2024 05:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.1062
Солих
0.00 USD
Нийт
1.99 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 05:19:31
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.10511
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.84 USD
09.07.2024 03:45:04
10.07.2024 04:15:15
Зарах
0.03
1.10042
1.09933
Ашиг
1.87 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65739876
Нээх огноо цаг
09.07.2024 03:45:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.10042
Солих
0.01 USD
Нийт
2.01 USD
Хаах огноо цаг
10.07.2024 04:15:15
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.09933
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.87 USD
05.07.2024 15:45:00
09.07.2024 18:16:01
Зарах
0.04
0.8351
0.83396
Ашиг
2.97 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65695596
Нээх огноо цаг
05.07.2024 15:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8351
Солих
-0.17 USD
Нийт
3.34 USD
Хаах огноо цаг
09.07.2024 18:16:01
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83396
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.97 USD
05.07.2024 15:30:00
09.07.2024 03:14:46
Авах
0.03
1.09907
1.10027
Ашиг
1.87 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65693485
Нээх огноо цаг
05.07.2024 15:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.09907
Солих
-0.19 USD
Нийт
2.21 USD
Хаах огноо цаг
09.07.2024 03:14:46
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.10027
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.87 USD
05.07.2024 15:15:01
05.07.2024 15:30:06
Зарах
0.04
0.83393
0.83285
Ашиг
2.97 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65692823
Нээх огноо цаг
05.07.2024 15:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83393
Солих
0.00 USD
Нийт
3.17 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 15:30:06
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83285
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.97 USD
05.07.2024 03:15:01
05.07.2024 15:29:08
Зарах
0.03
1.10025
1.09916
Ашиг
1.86 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65680787
Нээх огноо цаг
05.07.2024 03:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.10025
Солих
0.00 USD
Нийт
2.01 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 15:29:08
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.09916
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.86 USD
05.07.2024 04:15:00
05.07.2024 09:47:28
Зарах
0.03
0.91665
0.91557
Ашиг
2.23 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65681515
Нээх огноо цаг
05.07.2024 04:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91665
Солих
0.00 USD
Нийт
2.38 USD
Хаах огноо цаг
05.07.2024 09:47:28
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91557
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.23 USD
04.07.2024 04:45:02
04.07.2024 19:00:10
Зарах
0.03
0.83364
0.83256
Ашиг
2.24 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65664165
Нээх огноо цаг
04.07.2024 04:45:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83364
Солих
0.00 USD
Нийт
2.39 USD
Хаах огноо цаг
04.07.2024 19:00:10
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83256
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.24 USD
04.07.2024 14:15:01
04.07.2024 15:49:41
Зарах
0.03
0.91668
0.9156
Ашиг
2.23 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65672788
Нээх огноо цаг
04.07.2024 14:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91668
Солих
0.00 USD
Нийт
2.38 USD
Хаах огноо цаг
04.07.2024 15:49:41
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.9156
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.23 USD
04.07.2024 04:45:01
04.07.2024 09:18:46
Зарах
0.03
0.91602
0.91494
Ашиг
2.22 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65664159
Нээх огноо цаг
04.07.2024 04:45:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91602
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
04.07.2024 09:18:46
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91494
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
03.07.2024 17:15:01
03.07.2024 18:17:29
Зарах
0.03
0.83444
0.83336
Ашиг
2.23 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65653590
Нээх огноо цаг
03.07.2024 17:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83444
Солих
0.00 USD
Нийт
2.38 USD
Хаах огноо цаг
03.07.2024 18:17:29
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83336
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.23 USD
03.07.2024 17:15:00
03.07.2024 18:07:34
Зарах
0.03
0.91677
0.91569
Ашиг
2.22 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65653574
Нээх огноо цаг
03.07.2024 17:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91677
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
03.07.2024 18:07:34
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91569
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
02.07.2024 03:45:01
03.07.2024 17:04:04
Авах
0.04
0.83235
0.83345
Ашиг
2.97 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65606391
Нээх огноо цаг
02.07.2024 03:45:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83235
Солих
-0.06 USD
Нийт
3.23 USD
Хаах огноо цаг
03.07.2024 17:04:04
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83345
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.97 USD
28.06.2024 15:15:01
02.07.2024 17:49:35
Зарах
0.03
0.91226
0.9112
Ашиг
2.24 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65559797
Нээх огноо цаг
28.06.2024 15:15:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91226
Солих
0.06 USD
Нийт
2.33 USD
Хаах огноо цаг
02.07.2024 17:49:35
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.9112
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.24 USD
28.06.2024 15:30:00
02.07.2024 03:42:25
Зарах
0.03
0.8335
0.83238
Ашиг
2.21 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65560198
Нээх огноо цаг
28.06.2024 15:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.8335
Солих
-0.08 USD
Нийт
2.44 USD
Хаах огноо цаг
02.07.2024 03:42:25
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83238
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.21 USD
28.06.2024 04:30:00
28.06.2024 15:22:37
Авах
0.04
0.83263
0.83371
Ашиг
2.95 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65547836
Нээх огноо цаг
28.06.2024 04:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.83263
Солих
0.00 USD
Нийт
3.15 USD
Хаах огноо цаг
28.06.2024 15:22:37
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
0.83371
Шимтгэл
-0.20 USD
Ашиг
2.95 USD
28.06.2024 04:30:01
28.06.2024 05:19:27
Авах
0.03
0.90929
0.91037
Ашиг
2.21 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65547869
Нээх огноо цаг
28.06.2024 04:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.90929
Солих
0.00 USD
Нийт
2.36 USD
Хаах огноо цаг
28.06.2024 05:19:27
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91037
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.21 USD
26.06.2024 04:45:01
28.06.2024 04:20:16
Зарах
0.03
0.9104
0.90938
Ашиг
2.20 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65492803
Нээх огноо цаг
26.06.2024 04:45:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.9104
Солих
0.12 USD
Нийт
2.23 USD
Хаах огноо цаг
28.06.2024 04:20:16
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.90938
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.20 USD
26.06.2024 11:45:02
27.06.2024 13:34:48
Зарах
0.03
1.09399
1.0913
Ашиг
4.77 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65500868
Нээх огноо цаг
26.06.2024 11:45:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.09399
Солих
0.00 USD
Нийт
4.92 USD
Хаах огноо цаг
27.06.2024 13:34:48
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.0913
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
4.77 USD
26.06.2024 04:45:00
27.06.2024 13:34:48
Зарах
0.03
1.08978
1.0913
Ашиг
-2.94 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65492787
Нээх огноо цаг
26.06.2024 04:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08978
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.79 USD
Хаах огноо цаг
27.06.2024 13:34:48
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.0913
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-2.94 USD
25.06.2024 14:45:00
26.06.2024 04:30:28
Авах
0.03
1.08619
1.08733
Ашиг
1.86 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65478513
Нээх огноо цаг
25.06.2024 14:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08619
Солих
-0.09 USD
Нийт
2.10 USD
Хаах огноо цаг
26.06.2024 04:30:28
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08733
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.86 USD
25.06.2024 15:45:01
26.06.2024 04:30:04
Авах
0.03
0.90748
0.90859
Ашиг
2.21 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65480638
Нээх огноо цаг
25.06.2024 15:45:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.90748
Солих
-0.08 USD
Нийт
2.44 USD
Хаах огноо цаг
26.06.2024 04:30:04
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.90859
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.21 USD
25.06.2024 14:00:01
25.06.2024 15:30:01
Зарах
0.03
0.83707
0.83599
Ашиг
2.23 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65477247
Нээх огноо цаг
25.06.2024 14:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83707
Солих
0.00 USD
Нийт
2.38 USD
Хаах огноо цаг
25.06.2024 15:30:01
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83599
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.23 USD
25.06.2024 09:45:01
25.06.2024 14:39:27
Зарах
0.03
0.91019
0.90911
Ашиг
2.22 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65471519
Нээх огноо цаг
25.06.2024 09:45:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91019
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
25.06.2024 14:39:27
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.90911
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
25.06.2024 06:15:00
25.06.2024 13:31:33
Зарах
0.03
1.08808
1.08699
Ашиг
1.86 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65468959
Нээх огноо цаг
25.06.2024 06:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08808
Солих
0.00 USD
Нийт
2.01 USD
Хаах огноо цаг
25.06.2024 13:31:33
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08699
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.86 USD
25.06.2024 06:30:01
25.06.2024 09:31:04
Авах
0.03
0.8352
0.83628
Ашиг
2.22 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65469066
Нээх огноо цаг
25.06.2024 06:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.8352
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
25.06.2024 09:31:04
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83628
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
24.06.2024 17:15:00
24.06.2024 17:48:18
Зарах
0.03
0.91089
0.90981
Ашиг
2.22 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65459524
Нээх огноо цаг
24.06.2024 17:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.91089
Солих
0.00 USD
Нийт
2.37 USD
Хаах огноо цаг
24.06.2024 17:48:18
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.90981
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.22 USD
24.06.2024 06:00:00
24.06.2024 17:09:25
Авах
0.03
0.90848
0.91082
Ашиг
4.98 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65444143
Нээх огноо цаг
24.06.2024 06:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.90848
Солих
0.00 USD
Нийт
5.13 USD
Хаах огноо цаг
24.06.2024 17:09:25
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91082
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
4.98 USD
20.06.2024 18:30:00
24.06.2024 17:09:25
Авах
0.03
0.91193
0.91082
Ашиг
-2.75 USD
AUDCAD
Гэрээ
#65406696
Нээх огноо цаг
20.06.2024 18:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.91193
Солих
-0.16 USD
Нийт
-2.44 USD
Хаах огноо цаг
24.06.2024 17:09:25
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.91082
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-2.75 USD
21.06.2024 19:15:00
24.06.2024 03:52:11
Авах
0.03
1.08516
1.0863
Ашиг
1.85 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65436128
Нээх огноо цаг
21.06.2024 19:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08516
Солих
-0.09 USD
Нийт
2.09 USD
Хаах огноо цаг
24.06.2024 03:52:11
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.0863
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.85 USD
21.06.2024 15:00:01
21.06.2024 16:45:41
Зарах
0.03
0.83946
0.83838
Ашиг
2.21 USD
NZDCAD
Гэрээ
#65426278
Нээх огноо цаг
21.06.2024 15:00:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
0.83946
Солих
0.00 USD
Нийт
2.36 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 16:45:41
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
0.83838
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
2.21 USD
21.06.2024 12:15:00
21.06.2024 14:37:08
Авах
0.03
1.08568
1.08677
Ашиг
1.85 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65422792
Нээх огноо цаг
21.06.2024 12:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.08568
Солих
0.00 USD
Нийт
2.00 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 14:37:08
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08677
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
1.85 USD
18.06.2024 08:15:00
21.06.2024 12:10:06
Зарах
0.03
1.08161
1.08562
Ашиг
-7.52 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65339485
Нээх огноо цаг
18.06.2024 08:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08161
Солих
0.00 USD
Нийт
-7.37 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 12:10:06
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-7.52 USD
14.06.2024 05:00:00
21.06.2024 12:10:06
Зарах
0.03
1.078
1.08562
Ашиг
-14.16 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65286047
Нээх огноо цаг
14.06.2024 05:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.078
Солих
0.00 USD
Нийт
-14.01 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 12:10:06
Арилжааны хэмжээ
0.03
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.15 USD
Ашиг
-14.16 USD
20.06.2024 13:45:00
21.06.2024 12:10:06
Зарах
0.12
1.08857
1.08562
Ашиг
21.10 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65395411
Нээх огноо цаг
20.06.2024 13:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08857
Солих
0.00 USD
Нийт
21.70 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 12:10:06
Арилжааны хэмжээ
0.12
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.60 USD
Ашиг
21.10 USD
19.06.2024 05:45:01
21.06.2024 12:10:06
Зарах
0.06
1.08637
1.08562
Ашиг
2.47 USD
AUDNZD
Гэрээ
#65364510
Нээх огноо цаг
19.06.2024 05:45:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08637
Солих
0.01 USD
Нийт
2.76 USD
Хаах огноо цаг
21.06.2024 12:10:06
Арилжааны хэмжээ
0.06
Гарах
1.08562
Шимтгэл
-0.30 USD
Ашиг
2.47 USD