د ډیمو حالت
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۸
خریداری کول
0.04
0.82301
0.82409
ګټه
‪2.94 USD‬
NZDCAD
سودا
#65943814
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82301
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.14 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۱:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.82409
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.94 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۱
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۱۷
خریداری کول
0.03
0.92203
0.92095
ګټه
‪-2.54 USD‬
AUDCAD
سودا
#65861776
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92203
ګټنه
‪-0.03 USD‬
ټوله
‪-2.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۲۰:۱۶:۱۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92095
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-2.54 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۲
خرڅول
0.04
0.83224
0.83116
ګټه
‪2.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#65887795
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۲:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83224
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83116
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.96 USD‬
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۱۰
خریداری کول
0.03
1.10765
1.10874
ګټه
‪1.84 USD‬
AUDNZD
سودا
#65878980
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10765
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.99 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۰۱:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10874
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.84 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۱۵
خریداری کول
0.04
0.82995
0.83103
ګټه
‪2.98 USD‬
NZDCAD
سودا
#65855610
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.82995
ګټنه
‪0.02 USD‬
ټوله
‪3.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۳۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83103
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.98 USD‬
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۳
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۳
خریداری کول
0.03
0.92247
0.92355
ګټه
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65858027
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.92247
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۱۰:۲۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92355
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۵۶
خرڅول
0.03
0.92357
0.92247
ګټه
‪2.18 USD‬
AUDCAD
سودا
#65823479
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92357
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪2.41 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۷.۲۰۲۴ ۰۸:۰۰:۵۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92247
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.18 USD‬
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۳۱
خریداری کول
0.04
0.83038
0.83146
ګټه
‪2.96 USD‬
NZDCAD
سودا
#65844922
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83038
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۱۴:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83146
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.96 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۱
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۵۰
خرڅول
0.04
0.83216
0.83104
ګټه
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65821467
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83216
ګټنه
‪-0.12 USD‬
ټوله
‪3.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83104
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.97 USD‬
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۲
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
خرڅول
0.03
1.11139
1.10868
ګټه
‪4.82 USD‬
AUDNZD
سودا
#65813759
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.11139
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.97 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10868
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪4.82 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۰
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
خرڅول
0.03
1.10712
1.10868
ګټه
‪-2.95 USD‬
AUDNZD
سودا
#65764006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10712
ګټنه
‪0.05 USD‬
ټوله
‪-2.85 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۳:۵۶:۱۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10868
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-2.95 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۲
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۱۸
خرڅول
0.03
0.92359
0.92251
ګټه
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65797568
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.92359
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.92251
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.23 USD‬
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۳
خریداری کول
0.03
1.10801
1.1091
ګټه
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65797554
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.10801
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.1091
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.85 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۱
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
خریداری کول
0.04
0.83033
0.83139
ګټه
‪2.98 USD‬
NZDCAD
سودا
#65763764
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83033
ګټنه
‪0.06 USD‬
ټوله
‪3.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۱.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۳
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83139
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.98 USD‬
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۳۱
خرڅول
0.03
1.1062
1.10511
ګټه
‪1.84 USD‬
AUDNZD
سودا
#65763750
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.1062
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.99 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10511
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.84 USD‬
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۴
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۵
خرڅول
0.03
1.10042
1.09933
ګټه
‪1.87 USD‬
AUDNZD
سودا
#65739876
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10042
ګټنه
‪0.01 USD‬
ټوله
‪2.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۰.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.09933
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.87 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۱
خرڅول
0.04
0.8351
0.83396
ګټه
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65695596
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8351
ګټنه
‪-0.17 USD‬
ټوله
‪3.34 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۶:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83396
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.97 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۴:۴۶
خریداری کول
0.03
1.09907
1.10027
ګټه
‪1.87 USD‬
AUDNZD
سودا
#65693485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.09907
ګټنه
‪-0.19 USD‬
ټوله
‪2.21 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۹.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۴:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.10027
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.87 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۶
خرڅول
0.04
0.83393
0.83285
ګټه
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65692823
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83393
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.17 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83285
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.97 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۰۸
خرڅول
0.03
1.10025
1.09916
ګټه
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65680787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.10025
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۲۹:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.09916
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.86 USD‬
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۰۰
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۷:۲۸
خرڅول
0.03
0.91665
0.91557
ګټه
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65681515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91665
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۵.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۴۷:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91557
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.23 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۲
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۱۰
خرڅول
0.03
0.83364
0.83256
ګټه
‪2.24 USD‬
NZDCAD
سودا
#65664165
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83364
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.39 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۹:۰۰:۱۰
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83256
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.24 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۱
خرڅول
0.03
0.91668
0.9156
ګټه
‪2.23 USD‬
AUDCAD
سودا
#65672788
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91668
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۱۵:۴۹:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9156
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.23 USD‬
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۴۶
خرڅول
0.03
0.91602
0.91494
ګټه
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65664159
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91602
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۴.۰۷.۲۰۲۴ ۰۹:۱۸:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91494
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۷:۲۹
خرڅول
0.03
0.83444
0.83336
ګټه
‪2.23 USD‬
NZDCAD
سودا
#65653590
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83444
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۱۷:۲۹
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83336
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.23 USD‬
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۳۴
خرڅول
0.03
0.91677
0.91569
ګټه
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65653574
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91677
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۸:۰۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91569
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۱
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۴
خریداری کول
0.04
0.83235
0.83345
ګټه
‪2.97 USD‬
NZDCAD
سودا
#65606391
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83235
ګټنه
‪-0.06 USD‬
ټوله
‪3.23 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۳.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۰۴:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83345
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.97 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۹:۳۵
خرڅول
0.03
0.91226
0.9112
ګټه
‪2.24 USD‬
AUDCAD
سودا
#65559797
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91226
ګټنه
‪0.06 USD‬
ټوله
‪2.33 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۱۷:۴۹:۳۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.9112
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.24 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۲:۲۵
خرڅول
0.03
0.8335
0.83238
ګټه
‪2.21 USD‬
NZDCAD
سودا
#65560198
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.8335
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪2.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۰۲.۰۷.۲۰۲۴ ۰۳:۴۲:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83238
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.21 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۷
خریداری کول
0.04
0.83263
0.83371
ګټه
‪2.95 USD‬
NZDCAD
سودا
#65547836
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.83263
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪3.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۲۲:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
0.83371
د کمیشن لګښتونه
‪-0.20 USD‬
ګټه
‪2.95 USD‬
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۲۷
خریداری کول
0.03
0.90929
0.91037
ګټه
‪2.21 USD‬
AUDCAD
سودا
#65547869
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90929
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۱۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91037
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.21 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۲۰:۱۶
خرڅول
0.03
0.9104
0.90938
ګټه
‪2.20 USD‬
AUDCAD
سودا
#65492803
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.9104
ګټنه
‪0.12 USD‬
ټوله
‪2.23 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۲۰:۱۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90938
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.20 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۲
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
خرڅول
0.03
1.09399
1.0913
ګټه
‪4.77 USD‬
AUDNZD
سودا
#65500868
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۱۱:۴۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.09399
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪4.92 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0913
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪4.77 USD‬
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۰
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
خرڅول
0.03
1.08978
1.0913
ګټه
‪-2.94 USD‬
AUDNZD
سودا
#65492787
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08978
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-2.79 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۷.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۴:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0913
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-2.94 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۰
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۲۸
خریداری کول
0.03
1.08619
1.08733
ګټه
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65478513
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08619
ګټنه
‪-0.09 USD‬
ټوله
‪2.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08733
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.86 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۴
خریداری کول
0.03
0.90748
0.90859
ګټه
‪2.21 USD‬
AUDCAD
سودا
#65480638
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90748
ګټنه
‪-0.08 USD‬
ټوله
‪2.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۶.۰۶.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90859
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.21 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
خرڅول
0.03
0.83707
0.83599
ګټه
‪2.23 USD‬
NZDCAD
سودا
#65477247
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83707
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.38 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83599
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.23 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۲۷
خرڅول
0.03
0.91019
0.90911
ګټه
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65471519
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91019
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۹:۲۷
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90911
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۳۳
خرڅول
0.03
1.08808
1.08699
ګټه
‪1.86 USD‬
AUDNZD
سودا
#65468959
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08808
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۳۱:۳۳
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08699
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.86 USD‬
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۱
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۰۴
خریداری کول
0.03
0.8352
0.83628
ګټه
‪2.22 USD‬
NZDCAD
سودا
#65469066
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.8352
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۵.۰۶.۲۰۲۴ ۰۹:۳۱:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83628
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۱۸
خرڅول
0.03
0.91089
0.90981
ګټه
‪2.22 USD‬
AUDCAD
سودا
#65459524
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.91089
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۴۸:۱۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.90981
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.22 USD‬
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
خریداری کول
0.03
0.90848
0.91082
ګټه
‪4.98 USD‬
AUDCAD
سودا
#65444143
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.90848
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪5.13 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91082
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪4.98 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
خریداری کول
0.03
0.91193
0.91082
ګټه
‪-2.75 USD‬
AUDCAD
سودا
#65406696
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
0.91193
ګټنه
‪-0.16 USD‬
ټوله
‪-2.44 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۱۷:۰۹:۲۵
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.91082
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-2.75 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۱
خریداری کول
0.03
1.08516
1.0863
ګټه
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65436128
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08516
ګټنه
‪-0.09 USD‬
ټوله
‪2.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۳:۵۲:۱۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.0863
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.85 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۱
خرڅول
0.03
0.83946
0.83838
ګټه
‪2.21 USD‬
NZDCAD
سودا
#65426278
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
0.83946
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.36 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
0.83838
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪2.21 USD‬
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۰۸
خریداری کول
0.03
1.08568
1.08677
ګټه
‪1.85 USD‬
AUDNZD
سودا
#65422792
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08568
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪2.00 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۴:۳۷:۰۸
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08677
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪1.85 USD‬
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۴۵:۰۱
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
خرڅول
0.06
1.08637
1.08562
ګټه
‪2.47 USD‬
AUDNZD
سودا
#65364510
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۹.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۴۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08637
ګټنه
‪0.01 USD‬
ټوله
‪2.76 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
1.08562
د کمیشن لګښتونه
‪-0.30 USD‬
ګټه
‪2.47 USD‬
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
خرڅول
0.03
1.08161
1.08562
ګټه
‪-7.52 USD‬
AUDNZD
سودا
#65339485
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۸.۰۶.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08161
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-7.37 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08562
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-7.52 USD‬
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
خرڅول
0.03
1.078
1.08562
ګټه
‪-14.16 USD‬
AUDNZD
سودا
#65286047
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۶.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.078
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-14.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.03
بهر(وتل)
1.08562
د کمیشن لګښتونه
‪-0.15 USD‬
ګټه
‪-14.16 USD‬
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۰۰
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
خرڅول
0.12
1.08857
1.08562
ګټه
‪21.10 USD‬
AUDNZD
سودا
#65395411
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۶.۲۰۲۴ ۱۳:۴۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08857
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪21.70 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۶.۲۰۲۴ ۱۲:۱۰:۰۶
د سوداګرۍ حجم
0.12
بهر(وتل)
1.08562
د کمیشن لګښتونه
‪-0.60 USD‬
ګټه
‪21.10 USD‬