Демо горим
USCRUDE
77.214
Үнийн санал
-5.61%
Өөрчлөлт (1с)
XAUUSD
2378.38
Үнийн санал
-0.23%
Өөрчлөлт (1с)
UKBRENT
81.449
Үнийн санал
-5.62%
Өөрчлөлт (1с)
WHEAT
693.65
Үнийн санал
25.80%
Өөрчлөлт (1с)
XAGUSD
30.819
Үнийн санал
7.91%
Өөрчлөлт (1с)
XNGUSD
3.011
Үнийн санал
50.85%
Өөрчлөлт (1с)
XPTUSD
1054.65
Үнийн санал
13.44%
Өөрчлөлт (1с)
COCOA
7537.50
Үнийн санал
-36.19%
Өөрчлөлт (1с)
COFFEE
220.07
Үнийн санал
-5.37%
Өөрчлөлт (1с)
COPPER
4.8008
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
CORN
460.39
Үнийн санал
6.48%
Өөрчлөлт (1с)
ORANGEJUICE
460.08
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
SOYBEAN
1245.96
Үнийн санал
8.28%
Өөрчлөлт (1с)
XAUEUR
2197.68
Үнийн санал
-1.74%
Өөрчлөлт (1с)
XNIUSD
20374.780
Үнийн санал
0.00%
Өөрчлөлт (1с)
XPDUSD
1009.40
Үнийн санал
-0.60%
Өөрчлөлт (1с)