Демо горим
21.11.2023 22:39:11
01.12.2023 19:05:35
Зарах
150
372.28
372.92
Ашиг
-94.10 USD
#MSFT
Гэрээ
#193948114
Нээх огноо цаг
21.11.2023 22:39:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
372.28
Солих
39.40 USD
Нийт
-96.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 19:05:35
Арилжааны хэмжээ
150
Гарах
372.92
Шимтгэл
-37.50 USD
Ашиг
-94.10 USD
24.11.2023 10:22:11
01.12.2023 16:52:54
Авах
1000
32.99
30.93
Ашиг
-2 524.33 USD
#BAYN
Гэрээ
#194031700
Нээх огноо цаг
24.11.2023 10:22:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
32.99
Солих
-40.55 USD
Нийт
-2 233.78 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:52:54
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
30.93
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-2 524.33 USD
30.11.2023 18:36:01
01.12.2023 16:50:59
Авах
500
240.06
233.04
Ашиг
-3 655.02 USD
#TSLA
Гэрээ
#194424242
Нээх огноо цаг
30.11.2023 18:36:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
240.06
Солих
-20.02 USD
Нийт
-3 510.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:50:59
Арилжааны хэмжээ
500
Гарах
233.04
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-3 655.02 USD
29.11.2023 19:05:46
01.12.2023 16:47:31
Авах
1000
74.79
72.72
Ашиг
-2 344.92 USD
#BABA
Гэрээ
#194338549
Нээх огноо цаг
29.11.2023 19:05:46
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.79
Солих
-24.92 USD
Нийт
-2 070.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:47:31
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
72.72
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-2 344.92 USD
29.11.2023 19:06:03
01.12.2023 16:47:05
Авах
1000
74.96
72.62
Ашиг
-2 614.92 USD
#BABA
Гэрээ
#194338572
Нээх огноо цаг
29.11.2023 19:06:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.96
Солих
-24.92 USD
Нийт
-2 340.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:47:05
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
72.62
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-2 614.92 USD
29.11.2023 19:42:51
01.12.2023 16:46:57
Авах
1000
75.01
72.54
Ашиг
-2 744.92 USD
#BABA
Гэрээ
#194340363
Нээх огноо цаг
29.11.2023 19:42:51
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.01
Солих
-24.92 USD
Нийт
-2 470.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:57
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
72.54
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-2 744.92 USD
30.11.2023 20:57:05
01.12.2023 16:46:37
Авах
1000
239.22
233.45
Ашиг
-6 060.03 USD
#TSLA
Гэрээ
#194432688
Нээх огноо цаг
30.11.2023 20:57:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
239.22
Солих
-40.03 USD
Нийт
-5 770.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:46:37
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
233.45
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-6 060.03 USD
29.11.2023 18:34:43
01.12.2023 16:42:24
Авах
10000
74.8
72.16
Ашиг
-29 149.20 USD
#BABA
Гэрээ
#194337020
Нээх огноо цаг
29.11.2023 18:34:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
74.8
Солих
-249.20 USD
Нийт
-26 400.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:42:24
Арилжааны хэмжээ
10000
Гарах
72.16
Шимтгэл
-2 500.00 USD
Ашиг
-29 149.20 USD
28.11.2023 16:58:19
01.12.2023 16:39:35
Авах
10000
7.06
6.89
Ашиг
-4 236.07 USD
#NIO
Гэрээ
#194232240
Нээх огноо цаг
28.11.2023 16:58:19
Төрөл
Авах
Орох цэг
7.06
Солих
-36.07 USD
Нийт
-1 700.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:39:35
Арилжааны хэмжээ
10000
Гарах
6.89
Шимтгэл
-2 500.00 USD
Ашиг
-4 236.07 USD
30.11.2023 17:58:11
01.12.2023 16:37:38
Авах
5000
57.65
57.58
Ашиг
-1 648.04 USD
#PYPL
Гэрээ
#194419976
Нээх огноо цаг
30.11.2023 17:58:11
Төрөл
Авах
Орох цэг
57.65
Солих
-48.04 USD
Нийт
-350.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:37:38
Арилжааны хэмжээ
5000
Гарах
57.58
Шимтгэл
-1 250.00 USD
Ашиг
-1 648.04 USD
30.11.2023 23:15:07
01.12.2023 16:31:41
Авах
2.5
0.57856
0.5791
Ашиг
114.44 USD
AUDCHF
Гэрээ
#194436261
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:15:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.57856
Солих
10.35 USD
Нийт
154.09 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:31:41
Арилжааны хэмжээ
2.5
Гарах
0.5791
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
114.44 USD
30.11.2023 23:14:27
01.12.2023 16:31:34
Зарах
2.5
169.295
169.162
Ашиг
161.61 USD
CHFJPY
Гэрээ
#194436249
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:14:27
Төрөл
Зарах
Орох цэг
169.295
Солих
-12.74 USD
Нийт
224.35 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:31:34
Арилжааны хэмжээ
2.5
Гарах
169.162
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
161.61 USD
29.11.2023 12:26:54
01.12.2023 16:25:58
Авах
5
2.812
2.731
Ашиг
-7 461.31 USD
XNGUSD
Гэрээ
#194301862
Нээх огноо цаг
29.11.2023 12:26:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
2.812
Солих
-3 311.31 USD
Нийт
-4 050.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:25:58
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
2.731
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
-7 461.31 USD
30.11.2023 23:14:02
01.12.2023 16:25:45
Авах
2.5
0.64542
0.64805
Ашиг
711.86 USD
CADCHF
Гэрээ
#194436240
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:14:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
0.64542
Солих
11.43 USD
Нийт
750.43 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:25:45
Арилжааны хэмжээ
2.5
Гарах
0.64805
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
711.86 USD
30.11.2023 23:08:17
01.12.2023 16:20:53
Авах
100
80.361
80.526
Ашиг
125.90 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194436147
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:08:17
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.361
Солих
10.90 USD
Нийт
165.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:20:53
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
80.526
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
125.90 USD
30.11.2023 23:08:13
01.12.2023 16:20:48
Авах
100
80.361
80.545
Ашиг
144.90 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194436145
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:08:13
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.361
Солих
10.90 USD
Нийт
184.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:20:48
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
80.545
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
144.90 USD
30.11.2023 23:08:09
01.12.2023 16:20:41
Авах
100
80.344
80.546
Ашиг
162.90 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194436141
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:08:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.344
Солих
10.90 USD
Нийт
202.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 16:20:41
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
80.546
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
162.90 USD
30.11.2023 23:08:05
01.12.2023 15:16:03
Авах
100
80.34
80.033
Ашиг
-346.10 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194436139
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:08:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.34
Солих
10.90 USD
Нийт
-307.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 15:16:03
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
80.033
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
-346.10 USD
01.12.2023 02:08:48
01.12.2023 10:31:05
Авах
100
7056.1
7086
Ашиг
1 477.91 USD
ASX200
Гэрээ
#194442541
Нээх огноо цаг
01.12.2023 02:08:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
7056.1
Солих
0.00 USD
Нийт
1 977.91 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 10:31:05
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
7086
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
1 477.91 USD
30.11.2023 23:19:22
01.12.2023 02:28:01
Зарах
25
35915
35948.2
Ашиг
-1 040.45 USD
YM
Гэрээ
#194436331
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:19:22
Төрөл
Зарах
Орох цэг
35915
Солих
-85.45 USD
Нийт
-830.00 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 02:28:01
Арилжааны хэмжээ
25
Гарах
35948.2
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-1 040.45 USD
30.11.2023 23:18:01
01.12.2023 02:27:53
Зарах
25
35917.7
35947.4
Ашиг
-952.95 USD
YM
Гэрээ
#194436313
Нээх огноо цаг
30.11.2023 23:18:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
35917.7
Солих
-85.45 USD
Нийт
-742.50 USD
Хаах огноо цаг
01.12.2023 02:27:53
Арилжааны хэмжээ
25
Гарах
35947.4
Шимтгэл
-125.00 USD
Ашиг
-952.95 USD
30.11.2023 18:58:01
30.11.2023 19:40:58
Авах
100
80.157
81.368
Ашиг
1 161.00 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194425549
Нээх огноо цаг
30.11.2023 18:58:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.157
Солих
0.00 USD
Нийт
1 211.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 19:40:58
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
81.368
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
1 161.00 USD
30.11.2023 18:57:41
30.11.2023 19:40:54
Авах
100
80.111
81.398
Ашиг
1 237.00 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194425534
Нээх огноо цаг
30.11.2023 18:57:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.111
Солих
0.00 USD
Нийт
1 287.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 19:40:54
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
81.398
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
1 237.00 USD
30.11.2023 18:57:54
30.11.2023 19:40:47
Авах
100
80.152
81.408
Ашиг
1 206.00 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194425541
Нээх огноо цаг
30.11.2023 18:57:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.152
Солих
0.00 USD
Нийт
1 256.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 19:40:47
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
81.408
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
1 206.00 USD
30.11.2023 18:57:49
30.11.2023 19:40:42
Авах
100
80.157
81.437
Ашиг
1 230.00 USD
UKBRENT
Гэрээ
#194425539
Нээх огноо цаг
30.11.2023 18:57:49
Төрөл
Авах
Орох цэг
80.157
Солих
0.00 USD
Нийт
1 280.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 19:40:42
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
81.437
Шимтгэл
-50.00 USD
Ашиг
1 230.00 USD
27.11.2023 20:43:57
30.11.2023 18:10:06
Зарах
2500
119.08
119.09
Ашиг
-584.73 USD
#COIN
Гэрээ
#194419639
Нээх огноо цаг
27.11.2023 20:43:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
119.08
Солих
65.27 USD
Нийт
-25.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 18:10:06
Арилжааны хэмжээ
2500
Гарах
119.09
Шимтгэл
-625.00 USD
Ашиг
-584.73 USD
27.11.2023 20:43:57
30.11.2023 17:57:06
Зарах
2500
119.08
122.04
Ашиг
-7 959.73 USD
#COIN
Гэрээ
#194163979
Нээх огноо цаг
27.11.2023 20:43:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
119.08
Солих
65.27 USD
Нийт
-7 400.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 17:57:06
Арилжааны хэмжээ
2500
Гарах
122.04
Шимтгэл
-625.00 USD
Ашиг
-7 959.73 USD
30.11.2023 16:44:36
30.11.2023 17:42:46
Авах
2000
241
240.84
Ашиг
-820.00 USD
#TSLA
Гэрээ
#194409056
Нээх огноо цаг
30.11.2023 16:44:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
241
Солих
0.00 USD
Нийт
-320.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 17:42:46
Арилжааны хэмжээ
2000
Гарах
240.84
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-820.00 USD
30.11.2023 16:07:49
30.11.2023 16:45:00
Зарах
50
35595.1
35630
Ашиг
-1 995.00 USD
YM
Гэрээ
#194402816
Нээх огноо цаг
30.11.2023 16:07:49
Төрөл
Зарах
Орох цэг
35595.1
Солих
0.00 USD
Нийт
-1 745.00 USD
Хаах огноо цаг
30.11.2023 16:45:00
Арилжааны хэмжээ
50
Гарах
35630
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
-1 995.00 USD
29.11.2023 16:12:00
29.11.2023 19:04:07
Зарах
5
168.533
168.451
Ашиг
178.12 USD
CHFJPY
Гэрээ
#194320113
Нээх огноо цаг
29.11.2023 16:12:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
168.533
Солих
0.00 USD
Нийт
278.12 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 19:04:07
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
168.451
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
178.12 USD
28.11.2023 18:53:34
29.11.2023 18:28:40
Зарах
2000
126.96
127.67
Ашиг
-1 902.19 USD
#COIN
Гэрээ
#194251291
Нээх огноо цаг
28.11.2023 18:53:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
126.96
Солих
17.81 USD
Нийт
-1 420.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 18:28:40
Арилжааны хэмжээ
2000
Гарах
127.67
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-1 902.19 USD
28.11.2023 22:51:54
29.11.2023 18:23:28
Зарах
2000
128.63
128.81
Ашиг
-842.19 USD
#COIN
Гэрээ
#194265108
Нээх огноо цаг
28.11.2023 22:51:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
128.63
Солих
17.81 USD
Нийт
-360.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 18:23:28
Арилжааны хэмжээ
2000
Гарах
128.81
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-842.19 USD
27.11.2023 09:14:40
29.11.2023 18:12:39
Авах
100
17560.3
17021.1
Ашиг
-7 454.41 USD
HK50
Гэрээ
#194105169
Нээх огноо цаг
27.11.2023 09:14:40
Төрөл
Авах
Орох цэг
17560.3
Солих
-46.01 USD
Нийт
-6 908.40 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 18:12:39
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
17021.1
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-7 454.41 USD
29.11.2023 03:54:01
29.11.2023 18:12:13
Авах
100
17198.5
17029.2
Ашиг
-2 669.17 USD
HK50
Гэрээ
#194274641
Нээх огноо цаг
29.11.2023 03:54:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
17198.5
Солих
0.00 USD
Нийт
-2 169.17 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 18:12:13
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
17029.2
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-2 669.17 USD
29.11.2023 16:35:36
29.11.2023 18:07:01
Авах
10000
75.31
74.98
Ашиг
-5 800.00 USD
#BABA
Гэрээ
#194322681
Нээх огноо цаг
29.11.2023 16:35:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.31
Солих
0.00 USD
Нийт
-3 300.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 18:07:01
Арилжааны хэмжээ
10000
Гарах
74.98
Шимтгэл
-2 500.00 USD
Ашиг
-5 800.00 USD
21.11.2023 21:13:03
29.11.2023 17:33:51
Авах
2000
47.95
48.35
Ашиг
171.71 USD
#CSCO
Гэрээ
#193877498
Нээх огноо цаг
21.11.2023 21:13:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
47.95
Солих
-128.29 USD
Нийт
800.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 17:33:51
Арилжааны хэмжээ
2000
Гарах
48.35
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
171.71 USD
21.11.2023 16:58:14
29.11.2023 17:06:35
Авах
3000
55.88
58.92
Ашиг
8 144.89 USD
#PYPL
Гэрээ
#193859733
Нээх огноо цаг
21.11.2023 16:58:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
55.88
Солих
-225.11 USD
Нийт
9 120.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 17:06:35
Арилжааны хэмжээ
3000
Гарах
58.92
Шимтгэл
-750.00 USD
Ашиг
8 144.89 USD
17.11.2023 17:27:35
29.11.2023 17:06:30
Авах
2001
56.96
58.94
Ашиг
3 236.02 USD
#PYPL
Гэрээ
#193709283
Нээх огноо цаг
17.11.2023 17:27:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
56.96
Солих
-225.71 USD
Нийт
3 961.98 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 17:06:30
Арилжааны хэмжээ
2001
Гарах
58.94
Шимтгэл
-500.25 USD
Ашиг
3 236.02 USD
28.11.2023 16:45:14
29.11.2023 16:35:01
Авах
6000
75.78
75.01
Ашиг
-6 196.76 USD
#BABA
Гэрээ
#194230009
Нээх огноо цаг
28.11.2023 16:45:14
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.78
Солих
-76.76 USD
Нийт
-4 620.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:35:01
Арилжааны хэмжээ
6000
Гарах
75.01
Шимтгэл
-1 500.00 USD
Ашиг
-6 196.76 USD
28.11.2023 16:44:44
29.11.2023 16:35:01
Авах
6000
75.63
75.01
Ашиг
-5 296.76 USD
#BABA
Гэрээ
#194229925
Нээх огноо цаг
28.11.2023 16:44:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.63
Солих
-76.76 USD
Нийт
-3 720.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:35:01
Арилжааны хэмжээ
6000
Гарах
75.01
Шимтгэл
-1 500.00 USD
Ашиг
-5 296.76 USD
28.11.2023 16:46:59
29.11.2023 16:35:01
Авах
6000
75.98
75.01
Ашиг
-7 396.76 USD
#BABA
Гэрээ
#194230516
Нээх огноо цаг
28.11.2023 16:46:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.98
Солих
-76.76 USD
Нийт
-5 820.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:35:01
Арилжааны хэмжээ
6000
Гарах
75.01
Шимтгэл
-1 500.00 USD
Ашиг
-7 396.76 USD
28.11.2023 16:45:44
29.11.2023 16:35:01
Авах
6000
75.87
75.01
Ашиг
-6 736.76 USD
#BABA
Гэрээ
#194230101
Нээх огноо цаг
28.11.2023 16:45:44
Төрөл
Авах
Орох цэг
75.87
Солих
-76.76 USD
Нийт
-5 160.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:35:01
Арилжааны хэмжээ
6000
Гарах
75.01
Шимтгэл
-1 500.00 USD
Ашиг
-6 736.76 USD
27.11.2023 09:11:48
29.11.2023 16:14:01
Авах
100
7008.8
7066.5
Ашиг
3 223.72 USD
ASX200
Гэрээ
#194104950
Нээх огноо цаг
27.11.2023 09:11:48
Төрөл
Авах
Орох цэг
7008.8
Солих
-91.52 USD
Нийт
3 815.24 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 16:14:01
Арилжааны хэмжээ
100
Гарах
7066.5
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
3 223.72 USD
29.11.2023 01:09:41
29.11.2023 09:03:53
Авах
5
2.792
2.735
Ашиг
-2 950.00 USD
XNGUSD
Гэрээ
#194267567
Нээх огноо цаг
29.11.2023 01:09:41
Төрөл
Авах
Орох цэг
2.792
Солих
0.00 USD
Нийт
-2 850.00 USD
Хаах огноо цаг
29.11.2023 09:03:53
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
2.735
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
-2 950.00 USD
21.11.2023 21:13:57
28.11.2023 22:55:50
Зарах
3
167.869
167.904
Ашиг
-237.50 USD
CHFJPY
Гэрээ
#193877570
Нээх огноо цаг
21.11.2023 21:13:57
Төрөл
Зарах
Орох цэг
167.869
Солих
-106.30 USD
Нийт
-71.20 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 22:55:50
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
167.904
Шимтгэл
-60.00 USD
Ашиг
-237.50 USD
28.11.2023 19:29:10
28.11.2023 21:30:15
Зарах
2000
128.17
128.31
Ашиг
-780.00 USD
#COIN
Гэрээ
#194255169
Нээх огноо цаг
28.11.2023 19:29:10
Төрөл
Зарах
Орох цэг
128.17
Солих
0.00 USD
Нийт
-280.00 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 21:30:15
Арилжааны хэмжээ
2000
Гарах
128.31
Шимтгэл
-500.00 USD
Ашиг
-780.00 USD
24.11.2023 19:17:27
28.11.2023 20:00:13
Авах
1000
145.33
146.16
Ашиг
483.45 USD
#CVX
Гэрээ
#194073598
Нээх огноо цаг
24.11.2023 19:17:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
145.33
Солих
-96.55 USD
Нийт
830.00 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 20:00:13
Арилжааны хэмжээ
1000
Гарах
146.16
Шимтгэл
-250.00 USD
Ашиг
483.45 USD
24.11.2023 16:43:11
28.11.2023 19:57:30
Зарах
5
169.334
168.16
Ашиг
3 827.10 USD
CHFJPY
Гэрээ
#194060590
Нээх огноо цаг
24.11.2023 16:43:11
Төрөл
Зарах
Орох цэг
169.334
Солих
-50.68 USD
Нийт
3 977.78 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 19:57:30
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
168.16
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
3 827.10 USD
27.11.2023 03:36:24
28.11.2023 19:56:45
Зарах
2
169.141
168.171
Ашиг
1 264.48 USD
CHFJPY
Гэрээ
#194092012
Нээх огноо цаг
27.11.2023 03:36:24
Төрөл
Зарах
Орох цэг
169.141
Солих
-10.16 USD
Нийт
1 314.64 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 19:56:45
Арилжааны хэмжээ
2
Гарах
168.171
Шимтгэл
-40.00 USD
Ашиг
1 264.48 USD
27.11.2023 15:09:03
28.11.2023 19:56:38
Зарах
5
168.904
168.165
Ашиг
2 378.64 USD
CHFJPY
Гэрээ
#194132155
Нээх огноо цаг
27.11.2023 15:09:03
Төрөл
Зарах
Орох цэг
168.904
Солих
-25.40 USD
Нийт
2 504.04 USD
Хаах огноо цаг
28.11.2023 19:56:38
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
168.165
Шимтгэл
-100.00 USD
Ашиг
2 378.64 USD