Демо горим
Авах
1000
29.11.2023 19:03:42
74.73
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-2 976.23 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
29.11.2023 19:03:42
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
74.73
Stop loss
0.00
Ашиг
-2 976.23 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
1000
29.11.2023 19:03:33
74.73
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-2 976.23 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
29.11.2023 19:03:33
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
74.73
Stop loss
0.00
Ашиг
-2 976.23 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
1000
29.11.2023 18:36:06
74.87
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-3 116.23 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
29.11.2023 18:36:06
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
74.87
Stop loss
0.00
Ашиг
-3 116.23 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
1000
27.11.2023 17:22:29
77.82
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-6 091.94 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
27.11.2023 17:22:29
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
77.82
Stop loss
0.00
Ашиг
-6 091.94 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
1000
27.11.2023 16:39:53
77.55
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-5 821.94 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
27.11.2023 16:39:53
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
77.55
Stop loss
0.00
Ашиг
-5 821.94 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
1000
24.11.2023 19:56:20
78.50
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-6 811.19 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
24.11.2023 19:56:20
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
78.50
Stop loss
0.00
Ашиг
-6 811.19 USD
Арилжааны хэмжээ
1000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
2000
24.11.2023 18:04:02
78.78
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-14 182.34 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
24.11.2023 18:04:02
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
78.78
Stop loss
0.00
Ашиг
-14 182.34 USD
Арилжааны хэмжээ
2000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
4000
22.11.2023 21:00:44
78.74
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-28 309.92 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
22.11.2023 21:00:44
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
78.74
Stop loss
0.00
Ашиг
-28 309.92 USD
Арилжааны хэмжээ
4000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
2000
21.11.2023 22:41:12
79.09
72.15
0.00
0.00
Ашиг
-14 881.27 USD
#BABA
Нээх огноо цаг
21.11.2023 22:41:12
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
79.09
Stop loss
0.00
Ашиг
-14 881.27 USD
Арилжааны хэмжээ
2000
Одоогийн үнэ
72.15
Take profit
0.00
Авах
5000
21.11.2023 18:01:07
7.50
7.38
0.00
0.00
Ашиг
-1 972.47 USD
#NIO
Нээх огноо цаг
21.11.2023 18:01:07
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
7.50
Stop loss
0.00
Ашиг
-1 972.47 USD
Арилжааны хэмжээ
5000
Одоогийн үнэ
7.38
Take profit
0.00
Авах
5000
21.11.2023 17:02:52
7.63
7.38
0.00
0.00
Ашиг
-2 622.47 USD
#NIO
Нээх огноо цаг
21.11.2023 17:02:52
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
7.63
Stop loss
0.00
Ашиг
-2 622.47 USD
Арилжааны хэмжээ
5000
Одоогийн үнэ
7.38
Take profit
0.00
Авах
5000
20.11.2023 16:51:38
8.00
7.38
6.70
0.00
Ашиг
-4 478.97 USD
#NIO
Нээх огноо цаг
20.11.2023 16:51:38
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
8.00
Stop loss
6.70
Ашиг
-4 478.97 USD
Арилжааны хэмжээ
5000
Одоогийн үнэ
7.38
Take profit
0.00
Авах
5000
15.11.2023 16:51:23
7.87
7.38
0.00
0.00
Ашиг
-3 860.20 USD
#NIO
Нээх огноо цаг
15.11.2023 16:51:23
Төрөл
Авах
Нээлттэй үнэ
7.87
Stop loss
0.00
Ашиг
-3 860.20 USD
Арилжааны хэмжээ
5000
Одоогийн үнэ
7.38
Take profit
0.00