Демо горим

@Moonica

-76.93 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 40%

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY

(Please follow this setting)
Copy % each of trade's volume :

10USD -30USD = 100% Volume / Propertion
31USD -60USD = 200% Volume / Propertion
61USD-90USD = 300% Volume / Propertion
100USD = 350% / Propertion
and so on in multiples as above

“Do not tick copy entry”

(PLEASE FOLLOW THIS SETTING!!!)
DM & PM INBOX me‬ for any problem
Profit sharing FOR PARTNER IB 50%

Ерөнхий хураангуй

Малайз
Улс
2 days
Зэрэглэлээр
~1 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
0
Копи арилжаачдын тоо
6 эрсдэл
0%
11-р сар 2022
0%
12-р сар 2022
0%
1-р сар 2023
0%
2-р сар 2023
0%
3-р сар 2023
0%
4-р сар 2023
0%
5-р сар 2023
0%
6-р сар 2023
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
-76.93%
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2022
эрсдэл0
12-р сар 2022
эрсдэл0
1-р сар 2023
эрсдэл0
2-р сар 2023
эрсдэл0
3-р сар 2023
эрсдэл0
4-р сар 2023
эрсдэл0
5-р сар 2023
эрсдэл0
6-р сар 2023
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл6
10-р сар 2023
0
11-р сар 2022
0
12-р сар 2022
0
1-р сар 2023
0
2-р сар 2023
0
3-р сар 2023
0
4-р сар 2023
0
5-р сар 2023
0
6-р сар 2023
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023

Түгээмэл хэрэгслүүд

GBPUSD
British Pound vs US Dollar
1
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
0%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

1
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд