حالت آزمایشی

@Moonica

-99.34 %
سود آوری
هزینه های کمیسیون ‪25%‪

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY

(Please follow this setting)
Copy % each of trade's volume :

10USD -30USD = 100% Volume / Propertion
31USD -60USD = 200% Volume / Propertion
61USD-90USD = 300% Volume / Propertion
100USD = 350% / Propertion
and so on in multiples as above

“Do not tick copy entry”

(PLEASE FOLLOW THIS SETTING!!!)
Wassap: ‪+60 17‑325 7288‬ for any problem
Profit sharing FOR PARTNER IB 50%

خلاصه

مالزی
کشور
۱۱ روز
در رتبه بندی
‪~1 USD‬
سرمایه شخصی
‪~35 USD‬
سرمایه کپی تریدرها
2
تعداد کپی تریدرها
6 ریسک
‪0%‪
جولای ۲۰۲۲
‪0%‪
آگوست ۲۰۲۲
‪0%‪
سپتامبر ۲۰۲۲
‪0%‪
اکتبر ۲۰۲۲
‪0%‪
نوامبر ۲۰۲۲
‪0%‪
دسامبر ۲۰۲۲
‪0%‪
ژانویه ۲۰۲۳
‪0%‪
فوریه ۲۰۲۳
‪0%‪
مارس ۲۰۲۳
‪0%‪
آوریل ۲۰۲۳
‪-99.34%‪
می ۲۰۲۳
‪0%‪
ژوئن ۲۰۲۳
ریسک0
جولای ۲۰۲۲
ریسک0
آگوست ۲۰۲۲
ریسک0
سپتامبر ۲۰۲۲
ریسک0
اکتبر ۲۰۲۲
ریسک0
نوامبر ۲۰۲۲
ریسک0
دسامبر ۲۰۲۲
ریسک0
ژانویه ۲۰۲۳
ریسک0
فوریه ۲۰۲۳
ریسک0
مارس ۲۰۲۳
ریسک0
آوریل ۲۰۲۳
ریسک6
می ۲۰۲۳
ریسک6
ژوئن ۲۰۲۳
0
جولای ۲۰۲۲
0
آگوست ۲۰۲۲
0
سپتامبر ۲۰۲۲
0
اکتبر ۲۰۲۲
0
نوامبر ۲۰۲۲
0
دسامبر ۲۰۲۲
0
ژانویه ۲۰۲۳
0
فوریه ۲۰۲۳
0
مارس ۲۰۲۳
0
آوریل ۲۰۲۳
0
می ۲۰۲۳
1
ژوئن ۲۰۲۳

ابزار محبوب

GBPUSD
British Pound to US Dollar
60
trades
‪51.7%‪
سودآور

ترکیب بندی موجودی

60
معاملات، کل
‪100%‪
ارزها