Chế độ demo

@Moonica

-99.34 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 25%

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY

(Please follow this setting)
Copy % each of trade's volume :

10USD -30USD = 100% Volume / Propertion
31USD -60USD = 200% Volume / Propertion
61USD-90USD = 300% Volume / Propertion
100USD = 350% / Propertion
and so on in multiples as above

“Do not tick copy entry”

(PLEASE FOLLOW THIS SETTING!!!)
Wassap: ‪+60 17‑325 7288‬ for any problem
Profit sharing FOR PARTNER IB 50%

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
11 ngày
Trong bảng xếp hạng
~1 USD
Tài sản cá nhân
~35 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
2
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 7 2022
0%
Th 8 2022
0%
Th 9 2022
0%
Th 10 2022
0%
Th 11 2022
0%
Th 12 2022
0%
Th 1 2023
0%
Th 2 2023
0%
Th 3 2023
0%
Th 4 2023
-99.34%
Tháng 5 2023
0%
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2022
rủi ro0
Th 8 2022
rủi ro0
Th 9 2022
rủi ro0
Th 10 2022
rủi ro0
Th 11 2022
rủi ro0
Th 12 2022
rủi ro0
Th 1 2023
rủi ro0
Th 2 2023
rủi ro0
Th 3 2023
rủi ro0
Th 4 2023
rủi ro6
Tháng 5 2023
rủi ro6
Th 6 2023
0
Th 7 2022
0
Th 8 2022
0
Th 9 2022
0
Th 10 2022
0
Th 11 2022
0
Th 12 2022
0
Th 1 2023
0
Th 2 2023
0
Th 3 2023
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
1
Th 6 2023

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound to US Dollar
60
giao dịch
51.7%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

60
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ