Chế độ demo

@MisAurora

789.31 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

MIN COPY 10USD
PROFIT TARGET 5%-30% MONTHLY
METHOD TRADING SCALPING MARTIANGLE

Setting choose propertion or
10USD - Setting volume 100%
20USD - Setting volume 200%
And multiply it.
*Please follow the setting*

Please DM me if anything problem . For partner ib will receive up to 70% profit sharing just DM me ?

Tóm lược

Malaysia
Quốc gia
45 ngày
Trong bảng xếp hạng
~26 USD
Tài sản cá nhân
~13 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
71
Số nhà giao dịch sao chép
10 rủi ro
0%
Th 4 2023
0%
Tháng 5 2023
0%
Th 6 2023
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
86.76%
Th 1 2024
376.18%
Th 2 2024
-88.76%
Th 3 2024
rủi ro0
Th 4 2023
rủi ro0
Tháng 5 2023
rủi ro0
Th 6 2023
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro6
Th 1 2024
rủi ro8
Th 2 2024
rủi ro10
Th 3 2024
0
Th 4 2023
0
Tháng 5 2023
0
Th 6 2023
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
8
Th 1 2024
39
Th 2 2024
71
Th 3 2024

Các công cụ phổ biến

GBPUSD
British Pound vs US Dollar
1844
giao dịch
85.2%
Có lợi nhuận
AUDUSD
Australian Dollar vs US Dollar
588
giao dịch
58.2%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

2432
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ