حالت آزمایشی
فروش
0.02
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۳۵:۰۰
168.124
168.396
0.000
167.985
سود
‪-0.04 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۲:۳۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
168.124
Stop loss
0.000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.02
قیمت فعلی
168.396
Take profit
167.985
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۰
167.962
168.396
0.000
167.985
سود
‪-0.03 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۱:۰۰:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
167.962
Stop loss
0.000
سود
‪-0.03 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
168.396
Take profit
167.985
فروش
0.01
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۰:۵۵:۰۰
167.890
168.396
0.000
167.985
سود
‪-0.04 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۲۵.۱۱.۲۰۲۲ ۲۰:۵۵:۰۰
نوع معامله
فروش
قیمت باز شدن
167.890
Stop loss
0.000
سود
‪-0.04 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
168.396
Take profit
167.985
کپی
‪103.49 USD‬
۱۶.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۱۶:۰۹
‪24845.28%‪
‪28530.07%‪
0.00
0.00
سود
‪13.02 USD‬
jm
jmusa77
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۱۱.۲۰۲۲ ۰۷:۱۶:۰۹
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪13.02 USD‬
حجم معامله
‪103.49 USD‬
Take profit
0.00
کپی
‪71.37 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
‪4.01%‪
‪5.76%‪
0.00
0.00
سود
‪19.84 USD‬
DealX_Int
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪19.84 USD‬
حجم معامله
‪71.37 USD‬
Take profit
0.00