حالت آزمایشی
خرید
0.01
۰۹.۱۲.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۰۰
167.974
167.915
0.000
168.014
سود
‪0.00 USD‬
GBPJPY
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۱۲.۲۰۲۲ ۱۷:۳۵:۰۰
نوع معامله
خرید
قیمت باز شدن
167.974
Stop loss
0.000
سود
‪0.00 USD‬
حجم معامله
0.01
قیمت فعلی
167.915
Take profit
168.014
کپی
‪136.10 USD‬
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
‪4.01%‪
‪48.84%‪
0.00
0.00
سود
‪37.13 USD‬
DealX_Int
تاریخ و زمان باز شدن
۲۶.۰۹.۲۰۲۲ ۲۰:۳۰:۱۳
نوع معامله
کپی
Stop loss
0.00
سود
‪37.13 USD‬
حجم معامله
‪136.10 USD‬
Take profit
0.00