ရောင်းချမှု
0.02
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၃၅:၀၀
168.124
168.396
0.000
167.985
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၂:၃၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
168.124
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.02
လက်ရှိစျေးနှုန်း
168.396
အမြတ်ရယူခြင်း
167.985
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၀
167.962
168.396
0.000
167.985
အမြတ်
-0.03 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၁:၀၀:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
167.962
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.03 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
168.396
အမြတ်ရယူခြင်း
167.985
ရောင်းချမှု
0.01
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၀:၅၅:၀၀
167.890
168.396
0.000
167.985
အမြတ်
-0.04 USD
GBPJPY
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၅.၁၁.၂၀၂၂ ၂၀:၅၅:၀၀
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ရောင်းချမှု
အဖွင့်စျေးနှုန်း
167.890
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.000
အမြတ်
-0.04 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
0.01
လက်ရှိစျေးနှုန်း
168.396
အမြတ်ရယူခြင်း
167.985
ကူးယူခြင်း
103.49 USD
၁၆.၁၁.၂၀၂၂ ၀၇:၁၆:၀၉
24845.28%
28530.07%
0.00
0.00
အမြတ်
13.02 USD
jm
jmusa77
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၁၆.၁၁.၂၀၂၂ ၀၇:၁၆:၀၉
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
13.02 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
103.49 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00
ကူးယူခြင်း
71.37 USD
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၀:၁၃
4.01%
5.76%
0.00
0.00
အမြတ်
19.84 USD
DealX_Int
ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲနှင့်အချိန်
၂၆.၀၉.၂၀၂၂ ၂၀:၃၀:၁၃
ကုန်သွယ်မှု အမျိုးအစား
ကူးယူခြင်း
ဆုံးရှုံးမှုရပ်တန့်ရန်
0.00
အမြတ်
19.84 USD
ကုန်သွယ်မှု ပမာဏ
71.37 USD
အမြတ်ရယူခြင်း
0.00