Chế độ demo
Bán
0.02
25.11.2022 22:35:00
168.124
168.396
0.000
167.985
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2022 22:35:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
168.124
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.02
Giá hiện tại
168.396
Chốt lời
167.985
Bán
0.01
25.11.2022 21:00:00
167.962
168.396
0.000
167.985
Lợi nhuận
-0.03 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2022 21:00:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
167.962
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.03 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
168.396
Chốt lời
167.985
Bán
0.01
25.11.2022 20:55:00
167.890
168.396
0.000
167.985
Lợi nhuận
-0.04 USD
GBPJPY
Ngày và giờ mở cửa
25.11.2022 20:55:00
Loại giao dịch
Bán
Giá mở cửa
167.890
Dừng lỗ
0.000
Lợi nhuận
-0.04 USD
Khối lượng giao dịch
0.01
Giá hiện tại
168.396
Chốt lời
167.985
Sao chép
103.49 USD
16.11.2022 07:16:09
24845.28%
28530.07%
0.00
0.00
Lợi nhuận
13.02 USD
jm
jmusa77
Ngày và giờ mở cửa
16.11.2022 07:16:09
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
13.02 USD
Khối lượng giao dịch
103.49 USD
Chốt lời
0.00
Sao chép
71.37 USD
26.09.2022 20:30:13
4.01%
5.76%
0.00
0.00
Lợi nhuận
19.84 USD
DealX_Int
Ngày và giờ mở cửa
26.09.2022 20:30:13
Loại giao dịch
Sao chép
Dừng lỗ
0.00
Lợi nhuận
19.84 USD
Khối lượng giao dịch
71.37 USD
Chốt lời
0.00