ขาย
0.02
25.11.2022 22:35:00
168.124
168.396
0.000
167.985
กำไร
-0.04 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2022 22:35:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
168.124
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
168.396
รับกำไร (Take profit)
167.985
ขาย
0.01
25.11.2022 21:00:00
167.962
168.396
0.000
167.985
กำไร
-0.03 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2022 21:00:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
167.962
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.03 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
168.396
รับกำไร (Take profit)
167.985
ขาย
0.01
25.11.2022 20:55:00
167.890
168.396
0.000
167.985
กำไร
-0.04 USD
GBPJPY
วันและเวลาเปิดทำการ
25.11.2022 20:55:00
ลักษณะการเทรด
ขาย
ราคาเปิด
167.890
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-0.04 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
168.396
รับกำไร (Take profit)
167.985
คัดลอก
103.49 USD
16.11.2022 07:16:09
24845.28%
28530.07%
0.00
0.00
กำไร
13.02 USD
jm
jmusa77
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2022 07:16:09
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
13.02 USD
ปริมาณเทรด
103.49 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00
คัดลอก
71.37 USD
26.09.2022 20:30:13
4.01%
5.76%
0.00
0.00
กำไร
19.84 USD
DealX_Int
วันและเวลาเปิดทำการ
26.09.2022 20:30:13
ลักษณะการเทรด
คัดลอก
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00
กำไร
19.84 USD
ปริมาณเทรด
71.37 USD
รับกำไร (Take profit)
0.00