Chế độ demo

FUND Bán 21.09.2023 12:50

NQ 100: sự điều chỉnh trên thị trường trái phiếu trong nước đẩy giá chỉ số giảm xuống

Chỉ số hàng đầu của các công ty công nghệ Mỹ, NQ 100, đang điều chỉnh giảm xuống vùng 14912.0, trong bối cảnh thị trường trái phiếu trong nước có xu hướng tăng.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Bán

Cảm tính thị trường

89.87% bán
10.13% mua