Chế độ demo

FUND Mua 20.05.2024 11:37

NQ 100: chỉ số đã lập mới mức đỉnh năm tại 18475.0

Chỉ số NQ 100 đang điều chỉnh ở vùng 18600.0: thời gian công bố báo cáo doanh nghiệp sắp kết thúc và tâm điểm chú ý của các thành viên tham gia thị trường lại chuyển sang thống kê kinh tế vĩ mô và dự báo chính sách tiền tệ tiếp theo của các ngân hàng trung ương hàng đầu.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

21.82% bán
78.18% mua