FUND ซื้อ 08.07.2024 11:53

NQ 100: แนวโน้มขาลงในตลาดตราสารหนี้สนับสนุนตำแหน่งของดัชนี

หนึ่งในดัชนีชั้นนำของสหรัฐอเมริกา NQ 100 แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการปรับฐานในตลาดตราสารหนี้และความคาดหวังของฤดูกาลการรายงานขององค์กรที่จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้า

เพิ่มเติม

ตัวชี้วัด

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ขาย
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด รอ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
คำแนะนำทั้งหมด ซื้อ

อารมณ์ตลาด

19.67% ขาย
80.33% ซื้อ