Chế độ demo

FUND Mua 28.11.2023 11:01

NQ 100: tích lũy giá sau khi phục hồi về mức đỉnh kỉ lục tại 15900.0

Chỉ số công nghệ hàng đầu của Mỹ NQ 100 đang củng cố sau khi lập mới vùng đỉnh cao nhất mọi thời đại tại 15900.0. Các nhà đầu tư đang kỳ vọng các động lực mới sẽ củng cố chuyển động tăng giá của công cụ, vì thời gian công bố báo cáo doanh nghiệp đã kết thúc và thị trường trái phiếu đang có sự điều chỉnh.

Thêm

Chỉ báo

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Chờ
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
Giới thiệu chung Mua

Cảm tính thị trường

23.77% bán
76.23% mua