حالت آزمایشی

FUND فروش ۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۳

نزدک 100 : انتظارات ضعیف از گزارش های مالی شرکت های جزء بر شاخص فشار وارد کرد

یکی از شاخص‌های پیشرو ایالات متحده، NQ 100، در برابر پس‌زمینه رشد مداوم در بازار اوراق قرضه و همچنین گزارش‌های نسبتاً ضعیف شرکت‌های جزء، پویایی اصلاحی را در 17222.0 نشان می‌دهد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی خرید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش

احساسات بازار

‪57.34%‪ فروش
‪42.66%‪ خرید