حالت آزمایشی

FUND فروش ۲۱.۰۹.۲۰۲۳ ۱۲:۵۸

نزدک 100 : اصلاح در بازار اوراق قرضه داخلی، قیمت شاخص را پایین می آورد

شاخص پیشرو شرکت های فناوری ایالات متحده NQ 100 به دلیل پویایی صعودی در بازار اوراق قرضه داخلی به 14912.0 کاهش می یابد.

بیشتر

اندیکاتور

MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی صبر کنید
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش
MA10
MA20
MA50
MA100
MACD
BBands
Ichimoku
Stochastic
William`s
ZigZag
پیشنهاد کلی فروش

احساسات بازار

‪89.87%‪ فروش
‪10.13%‪ خرید