Chế độ demo

@nhoxpi007

14.22 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Copy with minimum balance 100$ (Vốn tối thiểu 100$)
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

Rủi ro cao (High Risk, Profit 10-15%)
100$ -> 100% (%khối lượng)-(100% volume); 2000$ -> 2000% vol

Rủi ro vừa (Medium Risk, Profit 5-10%)
200$ -> 100%; 2000$ -> 1000% (RECOMMEND)

Rủi ro thấp (Low Risk, Profit 2-5%)
400$ -> 100%; 2000$ -> 500%

NOT TRADE 2 days before news release: FOMC, FED, NON FARM,..
LEARN TO HOLD MONEY BEFORE EARNING MONEY!

t.me/iUnicornCapital
0394364136

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
149 ngày
Trong bảng xếp hạng
~206 USD
Tài sản cá nhân
~0 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
0
Số nhà giao dịch sao chép
3 rủi ro
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0.39%
Th 3 2024
4%
Th 4 2024
2.87%
Tháng 5 2024
1.75%
Th 6 2024
4.49%
Th 7 2024
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro6
Th 2 2024
rủi ro5
Th 3 2024
rủi ro3
Th 4 2024
rủi ro3
Tháng 5 2024
rủi ro3
Th 6 2024
rủi ro3
Th 7 2024
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024
0
Tháng 5 2024
0
Th 6 2024
0
Th 7 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

EURUSDf
Euro vs US Dollar
350
giao dịch
89.4%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

350
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Tiền tệ