Демо горим

@nhoxpi007

6.04 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 30%

Copy with minimum balance 100$ (Vốn tối thiểu 100$)
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

Rủi ro cao (High Risk, Profit 10-15%)
100$ -> 100% (%khối lượng)-(100% volume); 2000$ -> 2000% vol

Rủi ro vừa (Medium Risk, Profit 5-10%)
200$ -> 100%; 2000$ -> 1000% (RECOMMEND)

Rủi ro thấp (Low Risk, Profit 2-5%)
400$ -> 100%; 2000$ -> 500%

NOT TRADE 2 days before news release: FOMC, FED, NON FARM,..
LEARN TO HOLD MONEY BEFORE EARNING MONEY!

t.me/iUnicornCapital
0394364136

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
86 days
Зэрэглэлээр
~201 USD
Хувийн хөрөнгө
~0 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
0
Копи арилжаачдын тоо
3 эрсдэл
0%
6-р сар 2023
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0%
10-р сар 2023
0%
11-р сар 2023
0%
12-р сар 2023
0%
1-р сар 2024
0%
2-р сар 2024
0.39%
3-р сар 2024
4.03%
4-р сар 2024
1.53%
5-р сар 2024
эрсдэл0
6-р сар 2023
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл0
10-р сар 2023
эрсдэл0
11-р сар 2023
эрсдэл0
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2024
эрсдэл6
2-р сар 2024
эрсдэл6
3-р сар 2024
эрсдэл3
4-р сар 2024
эрсдэл3
5-р сар 2024
0
6-р сар 2023
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
0
11-р сар 2023
0
12-р сар 2023
0
1-р сар 2024
0
2-р сар 2024
0
3-р сар 2024
0
4-р сар 2024
0
5-р сар 2024

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSDf
Euro vs US Dollar
205
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
88.8%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

205
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд