Демо горим

@iUnicornFxCapital

-0.35 %
ашигтай байдал
Шимтгэл 30%

Copy with minimum balance 100$ (Vốn tối thiểu 100$)
Copy with following option example (Tỷ lệ copy):

Rủi ro cao (High Risk, Profit 10-15%)
100$ -> 100% (%khối lượng)-(100% volume); 2000$ -> 2000% vol

Rủi ro vừa (Medium Risk, Profit 5-10%)
200$ -> 100%; 2000$ -> 1000% (RECOMMEND)

Rủi ro thấp (Low Risk, Profit 2-5%)
400$ -> 100%; 2000$ -> 500%

NOT TRADE 2 days before news release: FOMC, FED, NON FARM,..
LEARN TO HOLD MONEY BEFORE EARNING MONEY!

t.me/iUnicornCapital
0394364136

Ерөнхий хураангуй

Вьетнам
Улс
38 days
Зэрэглэлээр
~200 USD
Хувийн хөрөнгө
~43 000 USD
Копи арилжаачны хөрөнгө
11
Копи арилжаачдын тоо
4 эрсдэл
0%
1-р сар 2023
0%
2-р сар 2023
0%
3-р сар 2023
0%
4-р сар 2023
0%
5-р сар 2023
0%
6-р сар 2023
0%
7-р сар 2023
0%
8-р сар 2023
0%
9-р сар 2023
0.04%
10-р сар 2023
-3.21%
11-р сар 2023
2.91%
12-р сар 2023
эрсдэл0
1-р сар 2023
эрсдэл0
2-р сар 2023
эрсдэл0
3-р сар 2023
эрсдэл0
4-р сар 2023
эрсдэл0
5-р сар 2023
эрсдэл0
6-р сар 2023
эрсдэл0
7-р сар 2023
эрсдэл0
8-р сар 2023
эрсдэл0
9-р сар 2023
эрсдэл6
10-р сар 2023
эрсдэл6
11-р сар 2023
эрсдэл4
12-р сар 2023
0
1-р сар 2023
0
2-р сар 2023
0
3-р сар 2023
0
4-р сар 2023
0
5-р сар 2023
0
6-р сар 2023
0
7-р сар 2023
0
8-р сар 2023
0
9-р сар 2023
0
10-р сар 2023
12
11-р сар 2023
11
12-р сар 2023

Түгээмэл хэрэгслүүд

EURUSDf
Euro vs US Dollar
131
{тоо, олон тоо, нэг{арилжаа} цөөхөн{арилжаа} өөр{арилжаа}}
83.2%
Ашигтай

Нийт хөрөнгийн бүрэлдэхүүнүүд

131
Нийт арилжаанууд
100%
Валюутууд