Demo mode

@50USD_Everyday

PHAM THAI HUY

23.14 %
profitability
Commission fees 30%

Tôi giao dịch theo múi giờ Việt Nam. Và chỉ giao dịch trong Phiên Châu Á nên thời điểm 'Sao chép' thích hợp nhất là cuối phiên ngày hôm trước - ngoài thời gian này bạn có thể di chuyển vốn của mình đi bất cứ đâu.

Nhiệm vụ của tôi là kiếm được 50 USD cho bản thân. Và đây là mục tiêu duy nhất của tôi mỗi ngày. Rất vui nếu được cộng tác với bạn.
___________________

Connect me : +84-902754314
Gmail : [email protected]

Summary

Vietnam
Country
30 days
In ranking
~5 000 USD
Personal assets
~51 000 USD
Copying traders’ assets
6
Number of copying traders
6 risk
0%
Jul 2023
0%
Aug 2023
0%
Sep 2023
0%
Oct 2023
0%
Nov 2023
0%
Dec 2023
0%
Jan 2024
0%
Feb 2024
0%
Mar 2024
0%
Apr 2024
5.91%
May 2024
16.27%
Jun 2024
risk0
Jul 2023
risk0
Aug 2023
risk0
Sep 2023
risk0
Oct 2023
risk0
Nov 2023
risk0
Dec 2023
risk0
Jan 2024
risk0
Feb 2024
risk0
Mar 2024
risk0
Apr 2024
risk6
May 2024
risk6
Jun 2024
0
Jul 2023
0
Aug 2023
0
Sep 2023
0
Oct 2023
0
Nov 2023
0
Dec 2023
0
Jan 2024
0
Feb 2024
0
Mar 2024
0
Apr 2024
3
May 2024
7
Jun 2024

Popular trading assets

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
91
trades
52.7%
Profitable

Portfolio composition

91
Trades, total
100%
Commodities