@50USD_Everyday

PHAM THAI HUY

23.14 %
profitabilität
Provision 30%

Tôi giao dịch theo múi giờ Việt Nam. Và chỉ giao dịch trong Phiên Châu Á nên thời điểm 'Sao chép' thích hợp nhất là cuối phiên ngày hôm trước - ngoài thời gian này bạn có thể di chuyển vốn của mình đi bất cứ đâu.

Nhiệm vụ của tôi là kiếm được 50 USD cho bản thân. Và đây là mục tiêu duy nhất của tôi mỗi ngày. Rất vui nếu được cộng tác với bạn.
___________________

Connect me : +84-902754314
Gmail : [email protected]

Zusammenfassung

Vietnam
Land
30 Tage
In der Rangliste
~5 000 USD
Persönliches Guthaben
~51 000 USD
Guthaben der Kopierenden
6
Anzahl der kopierenden Trader
6 Risiko
0%
Jul 2023
0%
Aug 2023
0%
Sep 2023
0%
Okt 2023
0%
Nov 2023
0%
Dez 2023
0%
Jan 2024
0%
Feb 2024
0%
Mrz 2024
0%
Apr 2024
5.91%
Mai 2024
16.27%
Jun 2024
Risiko0
Jul 2023
Risiko0
Aug 2023
Risiko0
Sep 2023
Risiko0
Okt 2023
Risiko0
Nov 2023
Risiko0
Dez 2023
Risiko0
Jan 2024
Risiko0
Feb 2024
Risiko0
Mrz 2024
Risiko0
Apr 2024
Risiko6
Mai 2024
Risiko6
Jun 2024
0
Jul 2023
0
Aug 2023
0
Sep 2023
0
Okt 2023
0
Nov 2023
0
Dez 2023
0
Jan 2024
0
Feb 2024
0
Mrz 2024
0
Apr 2024
3
Mai 2024
7
Jun 2024

Beliebte Finanzinstrumente

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
91
Trades
52.7%
Profitabel

Nach Instrument sortieren

91
Trades, insg.
100%
Rohstoffe