Modalità demo

@50USD_Everyday

PHAM THAI HUY

23.14 %
redditività
Commissione 30%

Tôi giao dịch theo múi giờ Việt Nam. Và chỉ giao dịch trong Phiên Châu Á nên thời điểm 'Sao chép' thích hợp nhất là cuối phiên ngày hôm trước - ngoài thời gian này bạn có thể di chuyển vốn của mình đi bất cứ đâu.

Nhiệm vụ của tôi là kiếm được 50 USD cho bản thân. Và đây là mục tiêu duy nhất của tôi mỗi ngày. Rất vui nếu được cộng tác với bạn.
___________________

Connect me : +84-902754314
Gmail : [email protected]

Sintesi generale

Vietnam
Paese
30 giorni
Nel rating
~5 000 USD
Vostri fondi
~51 000 USD
Fondi di copianti
6
Numero di copianti
6 rischio
0%
Luglio 2023
0%
Agosto 2023
0%
Settembre 2023
0%
Ottobre 2023
0%
Novembre 2023
0%
Dicembre 2023
0%
Gennaio 2024
0%
Febbraio 2024
0%
Marzo 2024
0%
Aprile 2024
5.91%
Mag. 2024
16.27%
Giugno 2024
rischio0
Luglio 2023
rischio0
Agosto 2023
rischio0
Settembre 2023
rischio0
Ottobre 2023
rischio0
Novembre 2023
rischio0
Dicembre 2023
rischio0
Gennaio 2024
rischio0
Febbraio 2024
rischio0
Marzo 2024
rischio0
Aprile 2024
rischio6
Mag. 2024
rischio6
Giugno 2024
0
Luglio 2023
0
Agosto 2023
0
Settembre 2023
0
Ottobre 2023
0
Novembre 2023
0
Dicembre 2023
0
Gennaio 2024
0
Febbraio 2024
0
Marzo 2024
0
Aprile 2024
3
Mag. 2024
7
Giugno 2024

Gli strumenti negoziati di freguente

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
91
operazioni
52.7%
Redditizi

Distribuzione sui strumenti

91
totale di operazioni
100%
Materie prime