Chế độ demo

@50USD_Everyday

PHAM THAI HUY

23.14 %
khả năng sinh lời
Phí hoa hồng 30%

Tôi giao dịch theo múi giờ Việt Nam. Và chỉ giao dịch trong Phiên Châu Á nên thời điểm 'Sao chép' thích hợp nhất là cuối phiên ngày hôm trước - ngoài thời gian này bạn có thể di chuyển vốn của mình đi bất cứ đâu.

Nhiệm vụ của tôi là kiếm được 50 USD cho bản thân. Và đây là mục tiêu duy nhất của tôi mỗi ngày. Rất vui nếu được cộng tác với bạn.
___________________

Connect me : +84-902754314
Gmail : [email protected]

Tóm lược

Việt Nam
Quốc gia
30 ngày
Trong bảng xếp hạng
~5 000 USD
Tài sản cá nhân
~51 000 USD
Tài sản của nhà giao dịch sao chép
6
Số nhà giao dịch sao chép
6 rủi ro
0%
Th 7 2023
0%
Th 8 2023
0%
Th 9 2023
0%
Th 10 2023
0%
Th 11 2023
0%
Th 12 2023
0%
Th 1 2024
0%
Th 2 2024
0%
Th 3 2024
0%
Th 4 2024
5.91%
Tháng 5 2024
16.27%
Th 6 2024
rủi ro0
Th 7 2023
rủi ro0
Th 8 2023
rủi ro0
Th 9 2023
rủi ro0
Th 10 2023
rủi ro0
Th 11 2023
rủi ro0
Th 12 2023
rủi ro0
Th 1 2024
rủi ro0
Th 2 2024
rủi ro0
Th 3 2024
rủi ro0
Th 4 2024
rủi ro6
Tháng 5 2024
rủi ro6
Th 6 2024
0
Th 7 2023
0
Th 8 2023
0
Th 9 2023
0
Th 10 2023
0
Th 11 2023
0
Th 12 2023
0
Th 1 2024
0
Th 2 2024
0
Th 3 2024
0
Th 4 2024
3
Tháng 5 2024
7
Th 6 2024

Các tài sản giao dịch phổ biến

XAUUSD.
Gold vs US Dollar
91
giao dịch
52.7%
Có lợi nhuận

Cấu tạo danh mục đầu tư

91
Tổng giá trị các giao dịch
100%
Hàng hóa