14.06.2024 07:54:28
18.06.2024 16:54:08
ซื้อ
0.01
1.07368
1.07448
กำไร
0.80 USD
EURUSD
ดีล
#116975931
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 07:54:28
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07368
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:54:08
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07448
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.80 USD
14.06.2024 07:54:29
18.06.2024 16:54:04
ซื้อ
0.01
1.07363
1.07446
กำไร
0.83 USD
EURUSD
ดีล
#116975937
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 07:54:29
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07363
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:54:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07446
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
0.83 USD
14.06.2024 07:54:31
18.06.2024 16:54:00
ซื้อ
0.01
1.07362
1.07462
กำไร
1.00 USD
EURUSD
ดีล
#116975943
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 07:54:31
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07362
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:54:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07462
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.00 USD
14.06.2024 07:54:38
18.06.2024 16:53:56
ซื้อ
0.01
1.0736
1.07465
กำไร
1.05 USD
EURUSD
ดีล
#116975948
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 07:54:38
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0736
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:56
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07465
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
17.06.2024 19:14:24
18.06.2024 16:53:51
ซื้อ
0.01
1.07259
1.07473
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#117019450
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2024 19:14:24
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:51
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07473
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.14 USD
17.06.2024 19:14:25
18.06.2024 16:53:47
ซื้อ
0.01
1.07259
1.07476
กำไร
2.17 USD
EURUSD
ดีล
#117019455
วันและเวลาเปิดทำการ
17.06.2024 19:14:25
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.17 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:47
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.17 USD
18.06.2024 14:28:33
18.06.2024 16:53:44
ซื้อ
0.01
1.07162
1.07475
กำไร
3.13 USD
EURUSD
ดีล
#117036122
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:28:33
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07162
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:44
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.13 USD
18.06.2024 14:28:34
18.06.2024 16:53:39
ซื้อ
0.01
1.07158
1.07476
กำไร
3.18 USD
EURUSD
ดีล
#117036127
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:28:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07158
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:39
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07476
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.18 USD
18.06.2024 14:28:35
18.06.2024 16:53:35
ซื้อ
0.01
1.0716
1.07483
กำไร
3.23 USD
EURUSD
ดีล
#117036131
วันและเวลาเปิดทำการ
18.06.2024 14:28:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0716
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.23 USD
วันและเวลาปิดทำการ
18.06.2024 16:53:35
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
3.23 USD
14.06.2024 10:20:07
17.06.2024 19:14:23
ซื้อ
0.01
1.07135
1.07247
กำไร
1.12 USD
EURUSD
ดีล
#116980509
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 10:20:07
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 19:14:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07247
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.12 USD
14.06.2024 10:20:08
17.06.2024 19:14:22
ซื้อ
0.01
1.07135
1.07246
กำไร
1.11 USD
EURUSD
ดีล
#116980515
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 10:20:08
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 19:14:22
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07246
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.11 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
ซื้อ
0.01
1.07135
1.07245
กำไร
1.10 USD
EURUSD
ดีล
#116980526
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 10:20:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 19:14:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.10 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
ซื้อ
0.01
1.07135
1.07245
กำไร
1.10 USD
EURUSD
ดีล
#116980520
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 10:20:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07135
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 19:14:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07245
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.10 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:33
ซื้อ
0.01
1.07
1.07157
กำไร
1.57 USD
EURUSD
ดีล
#116917968
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 11:40:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.57 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:33
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07157
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.57 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:31
ซื้อ
0.01
1.07
1.07156
กำไร
1.56 USD
EURUSD
ดีล
#116917963
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 11:40:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:31
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:30
ซื้อ
0.01
1.07
1.07156
กำไร
1.56 USD
EURUSD
ดีล
#116917969
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 11:40:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:29
ซื้อ
0.01
1.069
1.07156
กำไร
2.56 USD
EURUSD
ดีล
#116918124
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:01:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:29
ซื้อ
0.01
1.07
1.07156
กำไร
1.56 USD
EURUSD
ดีล
#116917970
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 11:40:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.07
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ซื้อ
0.01
1.069
1.07156
กำไร
2.56 USD
EURUSD
ดีล
#116918128
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:01:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ซื้อ
0.01
1.069
1.07156
กำไร
2.56 USD
EURUSD
ดีล
#116918127
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:01:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
ซื้อ
0.01
1.069
1.07156
กำไร
2.56 USD
EURUSD
ดีล
#116918125
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:01:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.069
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.56 USD
วันและเวลาปิดทำการ
17.06.2024 14:27:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.07156
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.56 USD
14.06.2024 12:42:59
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06761
1.0695
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#116986025
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:42:59
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
14.06.2024 12:42:58
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06761
1.0695
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#116986022
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:42:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
14.06.2024 12:42:57
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06761
1.0695
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#116986017
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:42:57
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
14.06.2024 12:42:56
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06761
1.0695
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#116986012
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:42:56
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06761
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
14.06.2024 12:16:37
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06847
1.0695
กำไร
1.03 USD
EURUSD
ดีล
#116985334
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:16:37
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
14.06.2024 12:16:36
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06847
1.0695
กำไร
1.03 USD
EURUSD
ดีล
#116985329
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:16:36
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06847
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.03 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.03 USD
14.06.2024 12:16:01
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06846
1.0695
กำไร
1.04 USD
EURUSD
ดีล
#116985289
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:16:01
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
14.06.2024 12:16:00
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06846
1.0695
กำไร
1.04 USD
EURUSD
ดีล
#116985284
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:16:00
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06846
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.04 USD
14.06.2024 12:15:59
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06845
1.0695
กำไร
1.05 USD
EURUSD
ดีล
#116985280
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:15:59
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06845
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.05 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.05 USD
14.06.2024 12:15:58
14.06.2024 13:47:06
ซื้อ
0.01
1.06844
1.0695
กำไร
1.06 USD
EURUSD
ดีล
#116985275
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 12:15:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.06844
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.06 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 13:47:06
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0695
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.06 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:04
ซื้อ
0.01
1.073
1.06833
กำไร
-4.67 USD
EURUSD
ดีล
#116919261
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 09:02:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 12:15:04
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.06833
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.67 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:01
ซื้อ
0.01
1.073
1.06831
กำไร
-4.69 USD
EURUSD
ดีล
#116919258
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 09:02:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.69 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 12:15:01
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.06831
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.69 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:00
ซื้อ
0.01
1.073
1.0681
กำไร
-4.90 USD
EURUSD
ดีล
#116919256
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 09:02:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 12:15:00
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0681
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.90 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:14:59
ซื้อ
0.01
1.073
1.06811
กำไร
-4.89 USD
EURUSD
ดีล
#116919254
วันและเวลาเปิดทำการ
14.06.2024 09:02:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.073
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
14.06.2024 12:14:59
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.06811
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
-4.89 USD
12.06.2024 16:16:00
12.06.2024 22:57:23
ขาย
0.01
1.08256
1.08071
กำไร
1.85 USD
EURUSD
ดีล
#116928395
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:16:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08256
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.85 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:23
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.85 USD
12.06.2024 16:16:02
12.06.2024 22:57:21
ขาย
0.01
1.08257
1.08071
กำไร
1.86 USD
EURUSD
ดีล
#116928410
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:16:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08257
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:21
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08071
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.86 USD
12.06.2024 16:16:04
12.06.2024 22:57:20
ขาย
0.01
1.08258
1.08069
กำไร
1.89 USD
EURUSD
ดีล
#116928416
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:16:04
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08258
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.89 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:20
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.89 USD
12.06.2024 16:16:01
12.06.2024 22:57:19
ขาย
0.01
1.08259
1.08069
กำไร
1.90 USD
EURUSD
ดีล
#116928402
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:16:01
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08259
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.90 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:19
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.90 USD
12.06.2024 16:32:55
12.06.2024 22:57:18
ขาย
0.01
1.08355
1.08069
กำไร
2.86 USD
EURUSD
ดีล
#116929166
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:32:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08355
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.86 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:18
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.86 USD
12.06.2024 16:32:56
12.06.2024 22:57:17
ขาย
0.01
1.08356
1.08069
กำไร
2.87 USD
EURUSD
ดีล
#116929176
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:32:56
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08356
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.87 USD
12.06.2024 16:32:53
12.06.2024 22:57:17
ขาย
0.01
1.08357
1.08069
กำไร
2.88 USD
EURUSD
ดีล
#116929151
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:32:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.88 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:17
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.88 USD
12.06.2024 16:32:54
12.06.2024 22:57:16
ขาย
0.01
1.08357
1.0807
กำไร
2.87 USD
EURUSD
ดีล
#116929159
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 16:32:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08357
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.87 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:16
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.0807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
2.87 USD
12.06.2024 17:54:35
12.06.2024 22:57:14
ขาย
0.01
1.08478
1.08069
กำไร
4.09 USD
EURUSD
ดีล
#116933331
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 17:54:35
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08478
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.09 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:14
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.09 USD
12.06.2024 17:54:34
12.06.2024 22:57:13
ขาย
0.01
1.0848
1.08069
กำไร
4.11 USD
EURUSD
ดีล
#116933326
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 17:54:34
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0848
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.11 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.11 USD
12.06.2024 17:54:33
12.06.2024 22:57:13
ขาย
0.01
1.08479
1.08069
กำไร
4.10 USD
EURUSD
ดีล
#116933320
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 17:54:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08479
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.10 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.10 USD
12.06.2024 17:54:32
12.06.2024 22:57:13
ขาย
0.01
1.08481
1.08069
กำไร
4.12 USD
EURUSD
ดีล
#116933315
วันและเวลาเปิดทำการ
12.06.2024 17:54:32
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
4.12 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 22:57:13
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08069
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
4.12 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:30
ซื้อ
0.01
1.083
1.08477
กำไร
1.77 USD
EURUSD
ดีล
#116786811
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:38:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 17:54:30
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:29
ซื้อ
0.01
1.083
1.08477
กำไร
1.77 USD
EURUSD
ดีล
#116786812
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:38:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.77 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 17:54:29
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08477
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:27
ซื้อ
0.01
1.083
1.08483
กำไร
1.83 USD
EURUSD
ดีล
#116786815
วันและเวลาเปิดทำการ
07.06.2024 15:38:09
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.083
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.83 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.06.2024 17:54:27
ปริมาณเทรด
0.01
ออก
1.08483
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
0.00 USD
กำไร
1.83 USD