Демо горим
14.06.2024 07:54:28
18.06.2024 16:54:08
Авах
0.01
1.07368
1.07448
Ашиг
0.80 USD
EURUSD
Гэрээ
#116975931
Нээх огноо цаг
14.06.2024 07:54:28
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07368
Солих
0.00 USD
Нийт
0.80 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:54:08
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07448
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.80 USD
14.06.2024 07:54:29
18.06.2024 16:54:04
Авах
0.01
1.07363
1.07446
Ашиг
0.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#116975937
Нээх огноо цаг
14.06.2024 07:54:29
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07363
Солих
0.00 USD
Нийт
0.83 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:54:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07446
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.83 USD
14.06.2024 07:54:31
18.06.2024 16:54:00
Авах
0.01
1.07362
1.07462
Ашиг
1.00 USD
EURUSD
Гэрээ
#116975943
Нээх огноо цаг
14.06.2024 07:54:31
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07362
Солих
0.00 USD
Нийт
1.00 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:54:00
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07462
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.00 USD
14.06.2024 07:54:38
18.06.2024 16:53:56
Авах
0.01
1.0736
1.07465
Ашиг
1.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#116975948
Нээх огноо цаг
14.06.2024 07:54:38
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0736
Солих
0.00 USD
Нийт
1.05 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:56
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07465
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.05 USD
17.06.2024 19:14:24
18.06.2024 16:53:51
Авах
0.01
1.07259
1.07473
Ашиг
2.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#117019450
Нээх огноо цаг
17.06.2024 19:14:24
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07259
Солих
0.00 USD
Нийт
2.14 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:51
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07473
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.14 USD
17.06.2024 19:14:25
18.06.2024 16:53:47
Авах
0.01
1.07259
1.07476
Ашиг
2.17 USD
EURUSD
Гэрээ
#117019455
Нээх огноо цаг
17.06.2024 19:14:25
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07259
Солих
0.00 USD
Нийт
2.17 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:47
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07476
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.17 USD
18.06.2024 14:28:33
18.06.2024 16:53:44
Авах
0.01
1.07162
1.07475
Ашиг
3.13 USD
EURUSD
Гэрээ
#117036122
Нээх огноо цаг
18.06.2024 14:28:33
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07162
Солих
0.00 USD
Нийт
3.13 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:44
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07475
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.13 USD
18.06.2024 14:28:34
18.06.2024 16:53:39
Авах
0.01
1.07158
1.07476
Ашиг
3.18 USD
EURUSD
Гэрээ
#117036127
Нээх огноо цаг
18.06.2024 14:28:34
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07158
Солих
0.00 USD
Нийт
3.18 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:39
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07476
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.18 USD
18.06.2024 14:28:35
18.06.2024 16:53:35
Авах
0.01
1.0716
1.07483
Ашиг
3.23 USD
EURUSD
Гэрээ
#117036131
Нээх огноо цаг
18.06.2024 14:28:35
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0716
Солих
0.00 USD
Нийт
3.23 USD
Хаах огноо цаг
18.06.2024 16:53:35
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07483
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
3.23 USD
14.06.2024 10:20:07
17.06.2024 19:14:23
Авах
0.01
1.07135
1.07247
Ашиг
1.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#116980509
Нээх огноо цаг
14.06.2024 10:20:07
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07135
Солих
0.00 USD
Нийт
1.12 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 19:14:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07247
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.12 USD
14.06.2024 10:20:08
17.06.2024 19:14:22
Авах
0.01
1.07135
1.07246
Ашиг
1.11 USD
EURUSD
Гэрээ
#116980515
Нээх огноо цаг
14.06.2024 10:20:08
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07135
Солих
0.00 USD
Нийт
1.11 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 19:14:22
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07246
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.11 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
Авах
0.01
1.07135
1.07245
Ашиг
1.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116980526
Нээх огноо цаг
14.06.2024 10:20:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07135
Солих
0.00 USD
Нийт
1.10 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 19:14:20
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07245
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.10 USD
14.06.2024 10:20:09
17.06.2024 19:14:20
Авах
0.01
1.07135
1.07245
Ашиг
1.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116980520
Нээх огноо цаг
14.06.2024 10:20:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07135
Солих
0.00 USD
Нийт
1.10 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 19:14:20
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07245
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.10 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:33
Авах
0.01
1.07
1.07157
Ашиг
1.57 USD
EURUSD
Гэрээ
#116917968
Нээх огноо цаг
14.06.2024 11:40:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07
Солих
0.00 USD
Нийт
1.57 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:33
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07157
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.57 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:31
Авах
0.01
1.07
1.07156
Ашиг
1.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116917963
Нээх огноо цаг
14.06.2024 11:40:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07
Солих
0.00 USD
Нийт
1.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:31
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:30
Авах
0.01
1.07
1.07156
Ашиг
1.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116917969
Нээх огноо цаг
14.06.2024 11:40:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07
Солих
0.00 USD
Нийт
1.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:29
Авах
0.01
1.069
1.07156
Ашиг
2.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116918124
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:01:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.069
Солих
0.00 USD
Нийт
2.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.56 USD
14.06.2024 11:40:43
17.06.2024 14:27:29
Авах
0.01
1.07
1.07156
Ашиг
1.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116917970
Нээх огноо цаг
14.06.2024 11:40:43
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07
Солих
0.00 USD
Нийт
1.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
Авах
0.01
1.069
1.07156
Ашиг
2.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116918128
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:01:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.069
Солих
0.00 USD
Нийт
2.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
Авах
0.01
1.069
1.07156
Ашиг
2.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116918127
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:01:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.069
Солих
0.00 USD
Нийт
2.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.56 USD
14.06.2024 12:01:27
17.06.2024 14:27:27
Авах
0.01
1.069
1.07156
Ашиг
2.56 USD
EURUSD
Гэрээ
#116918125
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:01:27
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.069
Солих
0.00 USD
Нийт
2.56 USD
Хаах огноо цаг
17.06.2024 14:27:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.07156
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.56 USD
14.06.2024 12:16:37
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06847
1.0695
Ашиг
1.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985334
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:16:37
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06847
Солих
0.00 USD
Нийт
1.03 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.03 USD
14.06.2024 12:16:36
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06847
1.0695
Ашиг
1.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985329
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:16:36
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06847
Солих
0.00 USD
Нийт
1.03 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.03 USD
14.06.2024 12:16:01
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06846
1.0695
Ашиг
1.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985289
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:16:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06846
Солих
0.00 USD
Нийт
1.04 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.04 USD
14.06.2024 12:16:00
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06846
1.0695
Ашиг
1.04 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985284
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:16:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06846
Солих
0.00 USD
Нийт
1.04 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.04 USD
14.06.2024 12:15:59
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06845
1.0695
Ашиг
1.05 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985280
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:15:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06845
Солих
0.00 USD
Нийт
1.05 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.05 USD
14.06.2024 12:15:58
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06844
1.0695
Ашиг
1.06 USD
EURUSD
Гэрээ
#116985275
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:15:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06844
Солих
0.00 USD
Нийт
1.06 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.06 USD
14.06.2024 12:42:59
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06761
1.0695
Ашиг
1.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116986025
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:42:59
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06761
Солих
0.00 USD
Нийт
1.89 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.89 USD
14.06.2024 12:42:58
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06761
1.0695
Ашиг
1.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116986022
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:42:58
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06761
Солих
0.00 USD
Нийт
1.89 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.89 USD
14.06.2024 12:42:57
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06761
1.0695
Ашиг
1.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116986017
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:42:57
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06761
Солих
0.00 USD
Нийт
1.89 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.89 USD
14.06.2024 12:42:56
14.06.2024 13:47:06
Авах
0.01
1.06761
1.0695
Ашиг
1.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116986012
Нээх огноо цаг
14.06.2024 12:42:56
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06761
Солих
0.00 USD
Нийт
1.89 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 13:47:06
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0695
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.89 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:04
Авах
0.01
1.073
1.06833
Ашиг
-4.67 USD
EURUSD
Гэрээ
#116919261
Нээх огноо цаг
14.06.2024 09:02:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.073
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.67 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 12:15:04
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06833
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.67 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:01
Авах
0.01
1.073
1.06831
Ашиг
-4.69 USD
EURUSD
Гэрээ
#116919258
Нээх огноо цаг
14.06.2024 09:02:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.073
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.69 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 12:15:01
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06831
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.69 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:15:00
Авах
0.01
1.073
1.0681
Ашиг
-4.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#116919256
Нээх огноо цаг
14.06.2024 09:02:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.073
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.90 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 12:15:00
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0681
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.90 USD
14.06.2024 09:02:54
14.06.2024 12:14:59
Авах
0.01
1.073
1.06811
Ашиг
-4.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116919254
Нээх огноо цаг
14.06.2024 09:02:54
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.073
Солих
0.00 USD
Нийт
-4.89 USD
Хаах огноо цаг
14.06.2024 12:14:59
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.06811
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-4.89 USD
12.06.2024 16:16:00
12.06.2024 22:57:23
Зарах
0.01
1.08256
1.08071
Ашиг
1.85 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928395
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:16:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08256
Солих
0.00 USD
Нийт
1.85 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:23
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08071
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.85 USD
12.06.2024 16:16:02
12.06.2024 22:57:21
Зарах
0.01
1.08257
1.08071
Ашиг
1.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928410
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:16:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08257
Солих
0.00 USD
Нийт
1.86 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:21
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08071
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.86 USD
12.06.2024 16:16:04
12.06.2024 22:57:20
Зарах
0.01
1.08258
1.08069
Ашиг
1.89 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928416
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:16:04
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08258
Солих
0.00 USD
Нийт
1.89 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:20
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.89 USD
12.06.2024 16:16:01
12.06.2024 22:57:19
Зарах
0.01
1.08259
1.08069
Ашиг
1.90 USD
EURUSD
Гэрээ
#116928402
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:16:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08259
Солих
0.00 USD
Нийт
1.90 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:19
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.90 USD
12.06.2024 16:32:55
12.06.2024 22:57:18
Зарах
0.01
1.08355
1.08069
Ашиг
2.86 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929166
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:55
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08355
Солих
0.00 USD
Нийт
2.86 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:18
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.86 USD
12.06.2024 16:32:56
12.06.2024 22:57:17
Зарах
0.01
1.08356
1.08069
Ашиг
2.87 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929176
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:56
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08356
Солих
0.00 USD
Нийт
2.87 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:17
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.87 USD
12.06.2024 16:32:53
12.06.2024 22:57:17
Зарах
0.01
1.08357
1.08069
Ашиг
2.88 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929151
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:53
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08357
Солих
0.00 USD
Нийт
2.88 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:17
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.88 USD
12.06.2024 16:32:54
12.06.2024 22:57:16
Зарах
0.01
1.08357
1.0807
Ашиг
2.87 USD
EURUSD
Гэрээ
#116929159
Нээх огноо цаг
12.06.2024 16:32:54
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08357
Солих
0.00 USD
Нийт
2.87 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:16
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.0807
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.87 USD
12.06.2024 17:54:35
12.06.2024 22:57:14
Зарах
0.01
1.08478
1.08069
Ашиг
4.09 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933331
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:35
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08478
Солих
0.00 USD
Нийт
4.09 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:14
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.09 USD
12.06.2024 17:54:33
12.06.2024 22:57:13
Зарах
0.01
1.08479
1.08069
Ашиг
4.10 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933320
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:33
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08479
Солих
0.00 USD
Нийт
4.10 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.10 USD
12.06.2024 17:54:32
12.06.2024 22:57:13
Зарах
0.01
1.08481
1.08069
Ашиг
4.12 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933315
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:32
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.08481
Солих
0.00 USD
Нийт
4.12 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.12 USD
12.06.2024 17:54:34
12.06.2024 22:57:13
Зарах
0.01
1.0848
1.08069
Ашиг
4.11 USD
EURUSD
Гэрээ
#116933326
Нээх огноо цаг
12.06.2024 17:54:34
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0848
Солих
0.00 USD
Нийт
4.11 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 22:57:13
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08069
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
4.11 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:30
Авах
0.01
1.083
1.08477
Ашиг
1.77 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786811
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
1.77 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:30
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08477
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:29
Авах
0.01
1.083
1.08477
Ашиг
1.77 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786812
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
1.77 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:29
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08477
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.77 USD
07.06.2024 15:38:09
12.06.2024 17:54:27
Авах
0.01
1.083
1.08483
Ашиг
1.83 USD
EURUSD
Гэрээ
#116786815
Нээх огноо цаг
07.06.2024 15:38:09
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.083
Солих
0.00 USD
Нийт
1.83 USD
Хаах огноо цаг
12.06.2024 17:54:27
Арилжааны хэмжээ
0.01
Гарах
1.08483
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.83 USD