15.11.2023 17:14:43
13.02.2024 11:31:58
ซื้อ
0.05
0.64957
0.65475
กำไร
29.04 USD
CADCHF
ดีล
#193568242
วันและเวลาเปิดทำการ
15.11.2023 17:14:43
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64957
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
29.39 USD
วันและเวลาปิดทำการ
13.02.2024 11:31:58
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.65475
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.35 USD
กำไร
29.04 USD
16.11.2023 17:00:35
08.02.2024 17:00:02
ซื้อ
0.05
0.64517
0.64949
กำไร
24.33 USD
CADCHF
ดีล
#193637810
วันและเวลาเปิดทำการ
16.11.2023 17:00:35
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.64517
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
24.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
08.02.2024 17:00:02
ปริมาณเทรด
0.05
ออก
0.64949
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.35 USD
กำไร
24.33 USD
28.12.2023 11:36:10
12.01.2024 12:52:13
ซื้อ
0.02
1.11378
1.09599
กำไร
-35.72 USD
EURUSD
ดีล
#195755212
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 11:36:10
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.11378
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-35.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:13
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-35.72 USD
28.12.2023 14:26:26
12.01.2024 12:52:12
ซื้อ
0.02
1.11128
1.09599
กำไร
-30.72 USD
EURUSD
ดีล
#195765001
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 14:26:26
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.11128
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-30.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:12
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09599
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-30.72 USD
05.01.2024 17:10:03
12.01.2024 12:52:11
ซื้อ
0.02
1.09936
1.09598
กำไร
-6.90 USD
EURUSD
ดีล
#196092702
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 17:10:03
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09936
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.76 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09598
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-6.90 USD
29.12.2023 02:54:50
12.01.2024 12:52:10
ซื้อ
0.02
1.10771
1.096
กำไร
-23.56 USD
EURUSD
ดีล
#195802045
วันและเวลาเปิดทำการ
29.12.2023 02:54:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.10771
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-23.42 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-23.56 USD
28.12.2023 12:38:41
12.01.2024 12:52:10
ซื้อ
0.02
1.11249
1.09598
กำไร
-33.16 USD
EURUSD
ดีล
#195760103
วันและเวลาเปิดทำการ
28.12.2023 12:38:41
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.11249
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-33.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:10
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09598
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-33.16 USD
29.12.2023 19:52:40
12.01.2024 12:52:09
ซื้อ
0.02
1.10652
1.096
กำไร
-21.18 USD
EURUSD
ดีล
#195848029
วันและเวลาเปิดทำการ
29.12.2023 19:52:40
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.10652
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.096
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-21.18 USD
05.01.2024 15:30:46
12.01.2024 12:52:08
ขาย
0.02
1.08775
1.09608
กำไร
-16.80 USD
EURUSD
ดีล
#196071992
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:30:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08775
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-16.66 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:08
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-16.80 USD
05.01.2024 15:52:33
12.01.2024 12:52:07
ขาย
0.02
1.09208
1.09608
กำไร
-8.14 USD
EURUSD
ดีล
#196079005
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:52:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09208
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-8.00 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:07
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-8.14 USD
05.01.2024 15:42:40
12.01.2024 12:52:06
ขาย
0.02
1.0909
1.09606
กำไร
-10.46 USD
EURUSD
ดีล
#196076646
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:42:40
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.0909
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.32 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:06
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09606
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-10.46 USD
05.01.2024 15:32:46
12.01.2024 12:52:06
ขาย
0.02
1.08956
1.09608
กำไร
-13.18 USD
EURUSD
ดีล
#196073439
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:32:46
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.08956
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-13.04 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:06
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09608
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-13.18 USD
05.01.2024 17:49:54
12.01.2024 12:52:04
ซื้อ
0.02
1.09814
1.09605
กำไร
-4.32 USD
EURUSD
ดีล
#196097934
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 17:49:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09814
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:04
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09605
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-4.32 USD
10.01.2024 09:57:45
12.01.2024 12:52:03
ขาย
0.02
1.09324
1.09609
กำไร
-5.84 USD
EURUSD
ดีล
#196253962
วันและเวลาเปิดทำการ
10.01.2024 09:57:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09324
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.70 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-5.84 USD
12.01.2024 09:09:08
12.01.2024 12:52:03
ขาย
0.02
1.09682
1.09609
กำไร
1.32 USD
EURUSD
ดีล
#196388890
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 09:09:08
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09682
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
1.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:52:03
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09609
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
1.32 USD
05.01.2024 15:32:44
12.01.2024 12:51:42
ขาย
0.02
1.26309
1.27539
กำไร
-24.74 USD
GBPUSD
ดีล
#196073355
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:32:44
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26309
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-24.60 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-24.74 USD
05.01.2024 15:30:53
12.01.2024 12:51:41
ขาย
0.02
1.26148
1.27539
กำไร
-27.96 USD
GBPUSD
ดีล
#196072148
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:30:53
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26148
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-27.82 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-27.96 USD
05.01.2024 16:04:49
12.01.2024 12:51:40
ขาย
0.02
1.26657
1.27539
กำไร
-17.78 USD
GBPUSD
ดีล
#196081417
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 16:04:49
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26657
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-17.64 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-17.78 USD
05.01.2024 15:42:45
12.01.2024 12:51:40
ขาย
0.02
1.26485
1.27539
กำไร
-21.22 USD
GBPUSD
ดีล
#196076743
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:42:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26485
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-21.08 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27539
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-21.22 USD
08.01.2024 11:04:09
12.01.2024 12:51:39
ขาย
0.02
1.26825
1.27532
กำไร
-14.28 USD
GBPUSD
ดีล
#196135933
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2024 11:04:09
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.26825
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-14.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:39
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-14.28 USD
08.01.2024 12:18:02
12.01.2024 12:51:38
ขาย
0.02
1.2702
1.27532
กำไร
-10.38 USD
GBPUSD
ดีล
#196140550
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2024 12:18:02
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.2702
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:38
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-10.38 USD
11.01.2024 08:35:53
12.01.2024 12:51:37
ซื้อ
0.02
1.27743
1.27532
กำไร
-4.36 USD
GBPUSD
ดีล
#196312646
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 08:35:53
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27743
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-4.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:37
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-4.36 USD
12.01.2024 09:35:13
12.01.2024 12:51:36
ขาย
0.02
1.27547
1.27532
กำไร
0.16 USD
GBPUSD
ดีล
#196390241
วันและเวลาเปิดทำการ
12.01.2024 09:35:13
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27547
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.30 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 12:51:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27532
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
0.16 USD
05.01.2024 15:30:45
12.01.2024 02:46:46
ซื้อ
0.02
0.85751
0.85211
กำไร
-12.81 USD
USDCHF
ดีล
#196071949
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:30:45
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85751
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.67 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:46
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-12.81 USD
05.01.2024 15:30:50
12.01.2024 02:46:45
ซื้อ
0.02
0.85742
0.85211
กำไร
-12.60 USD
USDCHF
ดีล
#196072091
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:30:50
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85742
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.46 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85211
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-12.60 USD
05.01.2024 17:50:45
12.01.2024 02:46:44
ขาย
0.02
0.8469
0.85217
กำไร
-12.51 USD
USDCHF
ดีล
#196098095
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 17:50:45
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8469
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-12.37 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:44
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85217
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-12.51 USD
05.01.2024 17:06:07
12.01.2024 02:46:43
ขาย
0.02
0.8457
0.85218
กำไร
-15.35 USD
USDCHF
ดีล
#196091750
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 17:06:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8457
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-15.21 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:43
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-15.35 USD
09.01.2024 08:30:29
12.01.2024 02:46:42
ขาย
0.02
0.8481
0.85218
กำไร
-9.72 USD
USDCHF
ดีล
#196188315
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2024 08:30:29
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.8481
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.58 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85218
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-9.72 USD
11.01.2024 04:16:36
12.01.2024 02:46:42
ขาย
0.02
0.84923
0.85219
กำไร
-7.09 USD
USDCHF
ดีล
#196306934
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 04:16:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.84923
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-6.95 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:42
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85219
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-7.09 USD
11.01.2024 09:44:11
12.01.2024 02:46:41
ขาย
0.02
0.85045
0.85214
กำไร
-4.11 USD
USDCHF
ดีล
#196315063
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 09:44:11
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85045
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-3.97 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:41
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-4.11 USD
11.01.2024 15:34:00
12.01.2024 02:46:40
ขาย
0.02
0.85166
0.85214
กำไร
-1.27 USD
USDCHF
ดีล
#196337837
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:34:00
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.85166
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-1.13 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 02:46:40
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85214
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-1.27 USD
11.01.2024 11:06:20
12.01.2024 01:42:54
ซื้อ
0.02
1.27566
1.27742
กำไร
3.38 USD
GBPUSD
ดีล
#196319573
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 11:06:20
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27566
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.52 USD
วันและเวลาปิดทำการ
12.01.2024 01:42:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27742
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
3.38 USD
11.01.2024 15:38:49
11.01.2024 21:40:33
ซื้อ
0.02
1.09694
1.09806
กำไร
2.10 USD
EURUSD
ดีล
#196339956
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:38:49
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.09694
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.24 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 21:40:33
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09806
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
2.10 USD
05.01.2024 15:33:47
11.01.2024 18:39:20
ซื้อ
0.02
0.85539
0.85648
กำไร
2.41 USD
USDCHF
ดีล
#196073924
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:33:47
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85539
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.55 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 18:39:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85648
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
2.41 USD
11.01.2024 15:32:03
11.01.2024 16:05:45
ขาย
0.02
1.09428
1.09327
กำไร
1.88 USD
EURUSD
ดีล
#196336267
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:32:03
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09428
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.02 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 16:05:45
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09327
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
1.88 USD
11.01.2024 15:31:33
11.01.2024 16:04:54
ขาย
0.02
1.27208
1.27031
กำไร
3.40 USD
GBPUSD
ดีล
#196335944
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:31:33
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27208
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.54 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 16:04:54
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27031
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
3.40 USD
05.01.2024 15:43:25
11.01.2024 16:04:30
ซื้อ
0.02
0.85413
0.85525
กำไร
2.48 USD
USDCHF
ดีล
#196077018
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:43:25
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85413
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.62 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 16:04:30
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85525
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
2.48 USD
11.01.2024 15:38:54
11.01.2024 15:53:11
ขาย
0.02
1.27359
1.27192
กำไร
3.20 USD
GBPUSD
ดีล
#196340069
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:38:54
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.27359
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.34 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:53:11
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27192
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
3.20 USD
11.01.2024 15:40:55
11.01.2024 15:53:09
ขาย
0.02
1.09567
1.09453
กำไร
2.14 USD
EURUSD
ดีล
#196340747
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:40:55
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
1.09567
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.28 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:53:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09453
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
2.14 USD
11.01.2024 15:39:28
11.01.2024 15:49:09
ซื้อ
0.02
0.85294
0.85414
กำไร
2.67 USD
USDCHF
ดีล
#196340323
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:39:28
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.85294
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
2.81 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:49:09
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.85414
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
2.67 USD
11.01.2024 15:33:34
11.01.2024 15:36:36
ซื้อ
0.02
1.0965
1.09807
กำไร
3.00 USD
EURUSD
ดีล
#196337558
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:33:34
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.0965
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:36
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.09807
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
3.00 USD
05.01.2024 17:09:58
11.01.2024 15:36:25
ซื้อ
0.02
0.67459
0.66975
กำไร
-9.82 USD
AUDUSD
ดีล
#196092572
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 17:09:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67459
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-9.68 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:25
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66975
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-9.82 USD
05.01.2024 15:30:47
11.01.2024 15:36:24
ขาย
0.02
0.6645
0.66986
กำไร
-10.86 USD
AUDUSD
ดีล
#196072017
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:30:47
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.6645
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-10.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:24
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66986
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-10.86 USD
08.01.2024 03:19:58
11.01.2024 15:36:23
ซื้อ
0.02
0.67343
0.66974
กำไร
-7.52 USD
AUDUSD
ดีล
#196120639
วันและเวลาเปิดทำการ
08.01.2024 03:19:58
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67343
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.38 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:23
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66974
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-7.52 USD
05.01.2024 15:43:36
11.01.2024 15:36:22
ขาย
0.02
0.66726
0.66983
กำไร
-5.28 USD
AUDUSD
ดีล
#196077152
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:43:36
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66726
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.14 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:22
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66983
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-5.28 USD
05.01.2024 15:34:07
11.01.2024 15:36:21
ขาย
0.02
0.66609
0.66972
กำไร
-7.40 USD
AUDUSD
ดีล
#196074100
วันและเวลาเปิดทำการ
05.01.2024 15:34:07
ประเภท
ขาย
จุดเริ่มต้น
0.66609
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-7.26 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66972
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-7.40 USD
09.01.2024 06:13:27
11.01.2024 15:36:21
ซื้อ
0.02
0.67216
0.66957
กำไร
-5.32 USD
AUDUSD
ดีล
#196184845
วันและเวลาเปิดทำการ
09.01.2024 06:13:27
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67216
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-5.18 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:21
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66957
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-5.32 USD
11.01.2024 11:20:54
11.01.2024 15:36:20
ซื้อ
0.02
0.67094
0.66958
กำไร
-2.86 USD
AUDUSD
ดีล
#196320583
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 11:20:54
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.67094
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
-2.72 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:20
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66958
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
-2.86 USD
11.01.2024 15:30:12
11.01.2024 15:36:19
ซื้อ
0.02
0.66929
0.66969
กำไร
0.66 USD
AUDUSD
ดีล
#196334527
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:30:12
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
0.66929
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
0.80 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:19
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
0.66969
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
0.66 USD
11.01.2024 15:33:31
11.01.2024 15:36:02
ซื้อ
0.02
1.27396
1.27557
กำไร
3.08 USD
GBPUSD
ดีล
#196337451
วันและเวลาเปิดทำการ
11.01.2024 15:33:31
ประเภท
ซื้อ
จุดเริ่มต้น
1.27396
สวอป (Swap)
0.00 USD
ทั้งหมด
3.22 USD
วันและเวลาปิดทำการ
11.01.2024 15:36:02
ปริมาณเทรด
0.02
ออก
1.27557
ค่าธรรมเนียมคอมมิชชั่น
-0.14 USD
กำไร
3.08 USD