ขาย
0.02
02.10.2023 16:38:39
1.64767
1.62549
0.00000
0.00000
กำไร
29.71 USD
EURAUD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2023 16:38:39
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.64767
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
29.71 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.62549
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:36:25
0.63709
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
-71.55 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:36:25
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63709
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.55 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:35:41
0.63695
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
-71.83 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:35:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63695
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.83 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:32:34
1.24593
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-110.03 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:32:34
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24593
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-110.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.09.2023 17:21:03
1.67812
1.62546
0.00000
0.00000
กำไร
-71.65 USD
EURAUD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:21:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.67812
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-71.65 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.62546
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:09:29
1.06921
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-49.21 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:09:29
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06921
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.21 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:09:09
0.63748
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
-70.77 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:09:09
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63748
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.77 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:07:32
1.06898
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-49.67 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:07:32
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06898
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.67 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:06:27
1.24475
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-112.39 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:06:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-112.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:56:15
1.06938
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-48.87 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:56:15
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06938
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.87 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:52:48
1.06890
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-49.83 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:52:48
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06890
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-49.83 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:49:57
1.06874
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-50.15 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:49:57
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06874
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-50.15 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:44:22
1.24559
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-110.71 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:44:22
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-110.71 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:43:06
1.06940
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-48.83 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:43:06
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06940
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-48.83 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:42:59
1.24525
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-111.39 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:42:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-111.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 13:29:38
1.24547
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-110.95 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 13:29:38
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24547
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-110.95 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 11:15:39
1.24623
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
-109.43 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 11:15:39
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24623
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-109.43 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.01
07.09.2023 03:42:58
147.827
156.228
0.000
0.000
กำไร
54.53 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 03:42:58
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
147.827
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
54.53 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
156.228
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
01.08.2023 05:24:52
0.67000
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
2.78 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2023 05:24:52
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.78 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
31.07.2023 10:53:13
1.28567
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
27.86 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2023 10:53:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28567
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
27.86 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
28.07.2023 02:52:55
138.855
156.228
0.000
0.000
กำไร
-120.13 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2023 02:52:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
138.855
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-120.13 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
156.228
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 16:32:27
0.67559
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
-8.58 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 16:32:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-8.58 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:23
0.67818
0.67296
0.00000
0.00000
กำไร
-13.76 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67818
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-13.76 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.67296
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:14
1.10828
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-37.92 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:14
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10828
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-37.92 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:01
1.10920
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-39.76 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10920
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-39.76 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:06:44
1.11272
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-46.80 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:06:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11272
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.80 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 12:44:43
1.29638
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
6.34 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 12:44:43
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29638
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
6.34 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
26.07.2023 21:55:35
1.29444
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
10.06 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2023 21:55:35
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29444
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
10.06 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
12.07.2023 17:27:44
1.29805
1.30098
0.00000
0.00000
กำไร
12.02 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2023 17:27:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29805
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
12.02 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.30098
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
12.07.2023 17:27:29
1.10992
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-241.94 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2023 17:27:29
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10992
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-241.94 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.07.2023 20:00:02
1.08722
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-5.97 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2023 20:00:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-5.97 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.07.2023 17:35:03
1.08365
1.09386
0.00000
0.00000
กำไร
-9.54 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2023 17:35:03
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08365
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-9.54 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.09386
รับกำไร (Take profit)
0.00000