ขาย
0.02
02.10.2023 16:38:39
1.64767
1.65849
0.00000
0.00000
กำไร
-14.30 USD
EURAUD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
02.10.2023 16:38:39
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.64767
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-14.30 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.65849
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:36:25
0.63709
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-34.31 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:36:25
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63709
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.31 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:35:41
0.63695
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-34.59 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:35:41
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63695
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.59 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:32:34
1.24593
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-44.03 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:32:34
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24593
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.03 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.09.2023 17:21:03
1.67812
1.65846
0.00000
0.00000
กำไร
-26.50 USD
EURAUD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:21:03
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.67812
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-26.50 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.65846
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:09:29
1.06921
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-31.89 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:09:29
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06921
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.89 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:09:09
0.63748
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-33.53 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:09:09
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
0.63748
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-33.53 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:07:32
1.06898
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-32.35 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:07:32
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06898
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.35 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 17:06:27
1.24475
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-46.39 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 17:06:27
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24475
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-46.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:56:15
1.06938
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-31.55 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:56:15
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06938
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.55 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:52:48
1.06890
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-32.51 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:52:48
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06890
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.51 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:49:57
1.06874
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-32.83 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:49:57
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06874
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-32.83 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:44:22
1.24559
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-44.71 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:44:22
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.71 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:43:06
1.06940
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-31.51 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:43:06
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.06940
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-31.51 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 15:42:59
1.24525
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-45.39 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 15:42:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24525
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.39 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 13:29:38
1.24547
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-44.95 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 13:29:38
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24547
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-44.95 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 11:15:39
1.24623
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-43.43 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 11:15:39
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24623
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-43.43 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
07.09.2023 10:33:59
1.24659
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-42.71 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 10:33:59
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.24659
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-42.71 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
07.09.2023 03:42:58
147.827
150.522
0.000
0.000
กำไร
37.33 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 03:42:58
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
147.827
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
37.33 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
150.522
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
07.09.2023 03:31:57
147.805
150.522
0.000
0.000
กำไร
37.62 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
07.09.2023 03:31:57
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
147.805
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
37.62 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
150.522
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
06.09.2023 18:23:02
1.07139
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-27.46 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
06.09.2023 18:23:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.07139
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-27.46 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
01.08.2023 05:24:52
0.67000
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-34.46 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
01.08.2023 05:24:52
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67000
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-34.46 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
31.07.2023 10:53:13
1.28567
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-38.14 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
31.07.2023 10:53:13
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.28567
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-38.14 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.02
28.07.2023 02:52:55
138.855
150.522
0.000
0.000
กำไร
-172.88 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2023 02:52:55
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
138.855
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-172.88 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
150.522
รับกำไร (Take profit)
0.000
ขาย
0.02
28.07.2023 01:05:58
138.907
150.522
0.000
0.000
กำไร
-172.19 USD
USDJPY_o
วันและเวลาเปิดทำการ
28.07.2023 01:05:58
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
138.907
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.000
กำไร
-172.19 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
150.522
รับกำไร (Take profit)
0.000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 16:32:27
0.67559
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-45.82 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 16:32:27
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67559
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-45.82 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:32:53
1.29032
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-47.54 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:32:53
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29032
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-47.54 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:23
0.67818
0.65434
0.00000
0.00000
กำไร
-51.00 USD
AUDUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:23
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
0.67818
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-51.00 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
0.65434
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:14
1.10828
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-55.24 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:14
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10828
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.24 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:30:01
1.10920
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-57.08 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:30:01
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10920
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-57.08 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 15:06:44
1.11272
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-64.12 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 15:06:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11272
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-64.12 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
27.07.2023 12:44:43
1.29638
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-59.66 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
27.07.2023 12:44:43
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29638
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-59.66 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
26.07.2023 21:55:35
1.29444
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-55.94 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
26.07.2023 21:55:35
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29444
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-55.94 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.02
20.07.2023 17:26:59
1.11526
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-70.38 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
20.07.2023 17:26:59
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.11526
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-70.38 USD
ปริมาณเทรด
0.02
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.12
12.07.2023 17:27:44
1.29805
1.26798
0.00000
0.00000
กำไร
-383.98 USD
GBPUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2023 17:27:44
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.29805
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-383.98 USD
ปริมาณเทรด
0.12
ราคาปัจจุบัน
1.26798
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ซื้อ
0.11
12.07.2023 17:27:29
1.10992
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-337.20 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
12.07.2023 17:27:29
ประเภท
ซื้อ
ราคาเปิด
1.10992
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-337.20 USD
ปริมาณเทรด
0.11
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.07.2023 20:00:02
1.08722
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
2.69 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2023 20:00:02
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08722
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
2.69 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000
ขาย
0.01
06.07.2023 17:35:03
1.08365
1.08520
0.00000
0.00000
กำไร
-0.88 USD
EURUSD_o
วันและเวลาเปิดทำการ
06.07.2023 17:35:03
ประเภท
ขาย
ราคาเปิด
1.08365
หยุดขาดทุน (Stop loss)
0.00000
กำไร
-0.88 USD
ปริมาณเทรด
0.01
ราคาปัจจุบัน
1.08520
รับกำไร (Take profit)
0.00000