Демо горим
24.04.2024 03:30:01
24.04.2024 09:11:08
Зарах
0.02
1.07079
1.06998
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70428994
Нээх огноо цаг
24.04.2024 03:30:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07079
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 09:11:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06998
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.04.2024 22:55:00
24.04.2024 01:05:00
Авах
0.3
17487.2
17547.2
Ашиг
0.18 USD
NQ
Гэрээ
#70424623
Нээх огноо цаг
23.04.2024 22:55:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
17487.2
Солих
0.00 USD
Нийт
0.18 USD
Хаах огноо цаг
24.04.2024 01:05:00
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
17547.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.18 USD
21.03.2024 20:40:00
23.04.2024 20:07:30
Авах
0.3
39803
38502.5
Ашиг
-3.90 USD
YM
Гэрээ
#69150895
Нээх огноо цаг
21.03.2024 20:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
39803
Солих
0.00 USD
Нийт
-3.90 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 20:07:30
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
38502.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-3.90 USD
04.04.2024 21:45:01
23.04.2024 20:07:27
Авах
0.5
38745
38502.9
Ашиг
-1.21 USD
YM
Гэрээ
#69598977
Нээх огноо цаг
04.04.2024 21:45:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
38745
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.21 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 20:07:27
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
38502.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.21 USD
15.04.2024 22:20:00
23.04.2024 20:07:24
Авах
1
37665.5
38502.5
Ашиг
8.37 USD
YM
Гэрээ
#70031163
Нээх огноо цаг
15.04.2024 22:20:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
37665.5
Солих
0.00 USD
Нийт
8.37 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 20:07:24
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
38502.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
8.37 USD
19.04.2024 19:05:01
23.04.2024 17:34:06
Авах
5
484.43
496.52
Ашиг
0.60 USD
#META
Гэрээ
#70278699
Нээх огноо цаг
19.04.2024 19:05:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
484.43
Солих
0.00 USD
Нийт
0.60 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 17:34:06
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
496.52
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.60 USD
18.04.2024 20:15:03
23.04.2024 17:34:05
Авах
3
505.82
497.98
Ашиг
-0.24 USD
#META
Гэрээ
#70207701
Нээх огноо цаг
18.04.2024 20:15:03
Төрөл
Авах
Орох цэг
505.82
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.24 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 17:34:05
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
497.98
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.24 USD
23.04.2024 17:00:02
23.04.2024 17:05:57
Зарах
0.02
1.07003
1.0692
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70407227
Нээх огноо цаг
23.04.2024 17:00:02
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.07003
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 17:05:57
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0692
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 21:40:00
23.04.2024 16:42:33
Авах
2.1
17042.5
17343.7
Ашиг
6.33 USD
NQ
Гэрээ
#70285241
Нээх огноо цаг
19.04.2024 21:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
17042.5
Солих
0.00 USD
Нийт
6.33 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 16:42:33
Арилжааны хэмжээ
2.1
Гарах
17343.7
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
6.33 USD
19.04.2024 02:20:00
23.04.2024 16:42:32
Авах
1
17368.6
17343.4
Ашиг
-0.25 USD
NQ
Гэрээ
#70218986
Нээх огноо цаг
19.04.2024 02:20:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
17368.6
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.25 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 16:42:32
Арилжааны хэмжээ
1
Гарах
17343.4
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.25 USD
15.04.2024 22:20:00
23.04.2024 16:42:31
Авах
0.5
17695.1
17343
Ашиг
-1.76 USD
NQ
Гэрээ
#70031162
Нээх огноо цаг
15.04.2024 22:20:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
17695.1
Солих
0.00 USD
Нийт
-1.76 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 16:42:31
Арилжааны хэмжээ
0.5
Гарах
17343
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-1.76 USD
15.04.2024 17:10:00
23.04.2024 16:42:31
Авах
0.3
18089.3
17342.9
Ашиг
-2.24 USD
NQ
Гэрээ
#70012729
Нээх огноо цаг
15.04.2024 17:10:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
18089.3
Солих
0.00 USD
Нийт
-2.24 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 16:42:31
Арилжааны хэмжээ
0.3
Гарах
17342.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-2.24 USD
23.04.2024 10:45:00
23.04.2024 11:01:53
Зарах
0.02
1.0681
1.06731
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70382413
Нээх огноо цаг
23.04.2024 10:45:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.0681
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 11:01:53
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06731
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.04.2024 08:15:04
23.04.2024 10:25:14
Авах
0.02
1.06535
1.06616
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70374545
Нээх огноо цаг
23.04.2024 08:15:04
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06535
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 10:25:14
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06616
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
23.04.2024 03:30:01
23.04.2024 09:03:14
Зарах
0.02
1.06556
1.06478
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70367610
Нээх огноо цаг
23.04.2024 03:30:01
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06556
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
23.04.2024 09:03:14
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06478
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
16.04.2024 20:50:00
22.04.2024 20:51:11
Авах
63
57.05
60.65
Ашиг
2.27 USD
#C
Гэрээ
#70087643
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:50:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
57.05
Солих
0.00 USD
Нийт
2.27 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 20:51:11
Арилжааны хэмжээ
63
Гарах
60.65
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
2.27 USD
15.04.2024 20:25:00
22.04.2024 20:51:10
Авах
31
58.99
60.65
Ашиг
0.51 USD
#C
Гэрээ
#70024203
Нээх огноо цаг
15.04.2024 20:25:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
58.99
Солих
0.00 USD
Нийт
0.51 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 20:51:10
Арилжааны хэмжээ
31
Гарах
60.65
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.51 USD
05.04.2024 16:40:00
22.04.2024 20:51:10
Авах
15
60.62
60.65
Ашиг
0.00 USD
#C
Гэрээ
#69640300
Нээх огноо цаг
05.04.2024 16:40:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
60.62
Солих
0.00 USD
Нийт
0.00 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 20:51:10
Арилжааны хэмжээ
15
Гарах
60.65
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.00 USD
02.04.2024 16:35:00
22.04.2024 20:51:09
Авах
8
62.89
60.65
Ашиг
-0.18 USD
#C
Гэрээ
#69491178
Нээх огноо цаг
02.04.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
62.89
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.18 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 20:51:09
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
60.65
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.18 USD
17.04.2024 18:25:02
22.04.2024 19:59:14
Авах
8
90.4
91.83
Ашиг
0.11 USD
#MS
Гэрээ
#70138252
Нээх огноо цаг
17.04.2024 18:25:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
90.4
Солих
0.00 USD
Нийт
0.11 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 19:59:14
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
91.83
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.11 USD
22.04.2024 16:30:00
22.04.2024 17:47:02
Авах
0.04
1.0628
1.06461
Ашиг
0.07 USD
EURUSD
Гэрээ
#70342614
Нээх огноо цаг
22.04.2024 16:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0628
Солих
0.00 USD
Нийт
0.07 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 17:47:02
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.06461
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.07 USD
22.04.2024 10:30:00
22.04.2024 17:47:01
Авах
0.02
1.06572
1.0646
Ашиг
-0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70320024
Нээх огноо цаг
22.04.2024 10:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06572
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.02 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 17:47:01
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0646
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.02 USD
22.04.2024 01:15:00
22.04.2024 11:11:23
Зарах
0.02
1.06605
1.06525
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70302784
Нээх огноо цаг
22.04.2024 01:15:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06605
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
22.04.2024 11:11:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06525
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 19:30:00
19.04.2024 19:44:23
Авах
0.02
1.06412
1.06496
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70280229
Нээх огноо цаг
19.04.2024 19:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06412
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 19:44:23
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06496
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 15:30:00
19.04.2024 19:09:49
Зарах
0.02
1.06615
1.06537
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70263201
Нээх огноо цаг
19.04.2024 15:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06615
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 19:09:49
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06537
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 14:15:00
19.04.2024 14:48:35
Авах
0.02
2374.55
2379.53
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70259969
Нээх огноо цаг
19.04.2024 14:15:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2374.55
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 14:48:35
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2379.53
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
19.04.2024 02:00:01
19.04.2024 12:31:42
Авах
0.04
1.0641
1.06599
Ашиг
0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#70218490
Нээх огноо цаг
19.04.2024 02:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.0641
Солих
0.00 USD
Нийт
0.08 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 12:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.06599
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.08 USD
18.04.2024 12:45:05
19.04.2024 12:31:42
Авах
0.02
1.06726
1.06599
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#70180772
Нээх огноо цаг
18.04.2024 12:45:05
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06726
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 12:31:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06599
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
19.04.2024 11:00:00
19.04.2024 11:20:37
Зарах
0.02
1.06546
1.06466
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70248987
Нээх огноо цаг
19.04.2024 11:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06546
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 11:20:37
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06466
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
19.04.2024 03:15:01
19.04.2024 04:02:19
Авах
0.02
2376.1
2381.18
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70220285
Нээх огноо цаг
19.04.2024 03:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
2376.1
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
19.04.2024 04:02:19
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2381.18
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
15.04.2024 20:30:02
18.04.2024 18:25:11
Авах
10
499.7
511.5
Ашиг
1.18 USD
#META
Гэрээ
#70024902
Нээх огноо цаг
15.04.2024 20:30:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
499.7
Солих
0.00 USD
Нийт
1.18 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:11
Арилжааны хэмжээ
10
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.18 USD
12.04.2024 21:40:02
18.04.2024 18:25:10
Авах
5
510.82
511.5
Ашиг
0.03 USD
#META
Гэрээ
#69959197
Нээх огноо цаг
12.04.2024 21:40:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
510.82
Солих
0.00 USD
Нийт
0.03 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:10
Арилжааны хэмжээ
5
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.03 USD
08.04.2024 19:15:01
18.04.2024 18:25:09
Авах
3
520.82
511.5
Ашиг
-0.28 USD
#META
Гэрээ
#69711868
Нээх огноо цаг
08.04.2024 19:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
520.82
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.28 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 18:25:09
Арилжааны хэмжээ
3
Гарах
511.5
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.28 USD
18.04.2024 09:30:08
18.04.2024 15:30:19
Зарах
0.04
1.06882
1.06674
Ашиг
0.08 USD
EURUSD
Гэрээ
#70173715
Нээх огноо цаг
18.04.2024 09:30:08
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06882
Солих
0.00 USD
Нийт
0.08 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 15:30:19
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.06674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.08 USD
17.04.2024 19:30:00
18.04.2024 15:30:18
Зарах
0.02
1.06502
1.06674
Ашиг
-0.03 USD
EURUSD
Гэрээ
#70143068
Нээх огноо цаг
17.04.2024 19:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06502
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.03 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 15:30:18
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06674
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.03 USD
18.04.2024 03:15:01
18.04.2024 05:13:42
Авах
0.02
1.06655
1.06736
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70162950
Нээх огноо цаг
18.04.2024 03:15:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06655
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
18.04.2024 05:13:42
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06736
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 19:45:00
17.04.2024 19:59:05
Авах
0.02
2366.33
2371.2
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70144398
Нээх огноо цаг
17.04.2024 19:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2366.33
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 19:59:05
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2371.2
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
16.04.2024 20:50:01
17.04.2024 16:35:06
Авах
8
89.24
90.86
Ашиг
0.13 USD
#MS
Гэрээ
#70087650
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:50:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
89.24
Солих
0.00 USD
Нийт
0.13 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 16:35:06
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
90.86
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.13 USD
17.04.2024 11:30:00
17.04.2024 14:56:40
Зарах
0.02
1.06417
1.06337
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70116543
Нээх огноо цаг
17.04.2024 11:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06417
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 14:56:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 08:30:00
17.04.2024 09:37:10
Авах
0.02
1.06178
1.06259
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70106352
Нээх огноо цаг
17.04.2024 08:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06178
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 09:37:10
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06259
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
17.04.2024 04:30:00
17.04.2024 08:19:40
Зарах
0.02
1.06273
1.06192
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70101072
Нээх огноо цаг
17.04.2024 04:30:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06273
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
17.04.2024 08:19:40
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06192
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
16.04.2024 20:30:01
16.04.2024 21:07:11
Авах
0.02
1.06149
1.06235
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70085991
Нээх огноо цаг
16.04.2024 20:30:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06149
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 21:07:11
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06235
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
12.04.2024 20:40:01
16.04.2024 17:05:58
Авах
31
85.71
89.9
Ашиг
1.30 USD
#MS
Гэрээ
#69956801
Нээх огноо цаг
12.04.2024 20:40:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
85.71
Солих
0.00 USD
Нийт
1.30 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:58
Арилжааны хэмжээ
31
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
1.30 USD
10.04.2024 16:35:00
16.04.2024 17:05:57
Авах
16
91.69
89.9
Ашиг
-0.29 USD
#MS
Гэрээ
#69805716
Нээх огноо цаг
10.04.2024 16:35:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
91.69
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.29 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:57
Арилжааны хэмжээ
16
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.29 USD
09.04.2024 21:00:01
16.04.2024 17:05:56
Авах
8
93.72
89.9
Ашиг
-0.31 USD
#MS
Гэрээ
#69767170
Нээх огноо цаг
09.04.2024 21:00:01
Төрөл
Авах
Орох цэг
93.72
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.31 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 17:05:56
Арилжааны хэмжээ
8
Гарах
89.9
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.31 USD
16.04.2024 15:00:00
16.04.2024 16:13:08
Зарах
0.02
1.06416
1.06337
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70064267
Нээх огноо цаг
16.04.2024 15:00:00
Төрөл
Зарах
Орох цэг
1.06416
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 16:13:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.06337
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD
16.04.2024 09:45:00
16.04.2024 15:44:08
Авах
0.02
2370.81
2375.62
Ашиг
0.10 USD
XAUUSD
Гэрээ
#70051495
Нээх огноо цаг
16.04.2024 09:45:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
2370.81
Солих
0.00 USD
Нийт
0.10 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:44:08
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
2375.62
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.10 USD
16.04.2024 04:00:00
16.04.2024 15:38:46
Авах
0.08
1.06189
1.0652
Ашиг
0.26 USD
EURUSD
Гэрээ
#70039777
Нээх огноо цаг
16.04.2024 04:00:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06189
Солих
0.00 USD
Нийт
0.26 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:46
Арилжааны хэмжээ
0.08
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.26 USD
12.04.2024 03:30:00
16.04.2024 15:38:45
Авах
0.02
1.07237
1.0652
Ашиг
-0.14 USD
EURUSD
Гэрээ
#69900006
Нээх огноо цаг
12.04.2024 03:30:00
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.07237
Солих
0.00 USD
Нийт
-0.14 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:45
Арилжааны хэмжээ
0.02
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
-0.14 USD
15.04.2024 15:30:02
16.04.2024 15:38:45
Авах
0.04
1.06472
1.0652
Ашиг
0.02 USD
EURUSD
Гэрээ
#70003244
Нээх огноо цаг
15.04.2024 15:30:02
Төрөл
Авах
Орох цэг
1.06472
Солих
0.00 USD
Нийт
0.02 USD
Хаах огноо цаг
16.04.2024 15:38:45
Арилжааны хэмжээ
0.04
Гарах
1.0652
Шимтгэл
0.00 USD
Ашиг
0.02 USD