حالت آزمایشی
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۱
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۱:۰۸
فروش
0.02
1.07079
1.06998
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70428994
تاریخ و زمان باز شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07079
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۱۱:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.06998
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۰۰
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۰۵:۰۰
خرید
0.3
17487.2
17547.2
سود
‪0.18 USD‬
NQ
معامله
#70424623
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۵۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
17487.2
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۴.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۰۵:۰۰
حجم معامله
0.3
خروج
17547.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.18 USD‬
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۳۰
خرید
0.3
39803
38502.5
سود
‪-3.90 USD‬
YM
معامله
#69150895
تاریخ و زمان باز شدن
۲۱.۰۳.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
39803
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-3.90 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۳۰
حجم معامله
0.3
خروج
38502.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-3.90 USD‬
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۰۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۲۷
خرید
0.5
38745
38502.9
سود
‪-1.21 USD‬
YM
معامله
#69598977
تاریخ و زمان باز شدن
۰۴.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
38745
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.21 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۲۷
حجم معامله
0.5
خروج
38502.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.21 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۲۴
خرید
1
37665.5
38502.5
سود
‪8.37 USD‬
YM
معامله
#70031163
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
37665.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪8.37 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۲۴
حجم معامله
1
خروج
38502.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪8.37 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۰۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۰۶
خرید
5
484.43
496.52
سود
‪0.60 USD‬
#META
معامله
#70278699
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
484.43
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.60 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۰۶
حجم معامله
5
خروج
496.52
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.60 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۳
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۰۵
خرید
3
505.82
497.98
سود
‪-0.24 USD‬
#META
معامله
#70207701
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۳
نوع
خرید
نقطه ورود
505.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۳۴:۰۵
حجم معامله
3
خروج
497.98
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.24 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۰۲
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
فروش
0.02
1.07003
1.0692
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70407227
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۰:۰۲
نوع
فروش
نقطه ورود
1.07003
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.0692
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۳
خرید
2.1
17042.5
17343.7
سود
‪6.33 USD‬
NQ
معامله
#70285241
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
17042.5
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪6.33 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۳
حجم معامله
2.1
خروج
17343.7
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪6.33 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۲
خرید
1
17368.6
17343.4
سود
‪-0.25 USD‬
NQ
معامله
#70218986
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۲۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
17368.6
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.25 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۲
حجم معامله
1
خروج
17343.4
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.25 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۱
خرید
0.5
17695.1
17343
سود
‪-1.76 USD‬
NQ
معامله
#70031162
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
17695.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-1.76 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۱
حجم معامله
0.5
خروج
17343
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-1.76 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۱
خرید
0.3
18089.3
17342.9
سود
‪-2.24 USD‬
NQ
معامله
#70012729
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۱۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
18089.3
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-2.24 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۲:۳۱
حجم معامله
0.3
خروج
17342.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-2.24 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۰۰
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۳
فروش
0.02
1.0681
1.06731
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70382413
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۴۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.0681
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۱:۵۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.06731
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۴
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۱۴
خرید
0.02
1.06535
1.06616
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70374545
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۴
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06535
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۲۵:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06616
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۱
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۴
فروش
0.02
1.06556
1.06478
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70367610
تاریخ و زمان باز شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۱
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06556
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۳.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۰۳:۱۴
حجم معامله
0.02
خروج
1.06478
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۱
خرید
63
57.05
60.65
سود
‪2.27 USD‬
#C
معامله
#70087643
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
57.05
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪2.27 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۱
حجم معامله
63
خروج
60.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪2.27 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۰
خرید
31
58.99
60.65
سود
‪0.51 USD‬
#C
معامله
#70024203
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
58.99
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.51 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
31
خروج
60.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.51 USD‬
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۰
خرید
15
60.62
60.65
سود
‪0.00 USD‬
#C
معامله
#69640300
تاریخ و زمان باز شدن
۰۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۴۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
60.62
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.00 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۱۰
حجم معامله
15
خروج
60.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.00 USD‬
۰۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۹
خرید
8
62.89
60.65
سود
‪-0.18 USD‬
#C
معامله
#69491178
تاریخ و زمان باز شدن
۰۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
62.89
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۱:۰۹
حجم معامله
8
خروج
60.65
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.18 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۱۴
خرید
8
90.4
91.83
سود
‪0.11 USD‬
#MS
معامله
#70138252
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
90.4
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.11 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۱۴
حجم معامله
8
خروج
91.83
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.11 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۷:۰۲
خرید
0.04
1.0628
1.06461
سود
‪0.07 USD‬
EURUSD
معامله
#70342614
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0628
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.07 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۷:۰۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.06461
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.07 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۷:۰۱
خرید
0.02
1.06572
1.0646
سود
‪-0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70320024
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۰:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06572
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۴۷:۰۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.0646
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.02 USD‬
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۰
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۲۳
فروش
0.02
1.06605
1.06525
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70302784
تاریخ و زمان باز شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06605
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۲۲.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۱۱:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.06525
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۲۳
خرید
0.02
1.06412
1.06496
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70280229
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06412
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۴:۲۳
حجم معامله
0.02
خروج
1.06496
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۴۹
فروش
0.02
1.06615
1.06537
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70263201
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06615
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۰۹:۴۹
حجم معامله
0.02
خروج
1.06537
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۸:۳۵
خرید
0.02
2374.55
2379.53
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#70259969
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۱۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
2374.55
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۴۸:۳۵
حجم معامله
0.02
خروج
2379.53
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
خرید
0.04
1.0641
1.06599
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#70218490
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۲:۰۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.0641
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
حجم معامله
0.04
خروج
1.06599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۵
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
خرید
0.02
1.06726
1.06599
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#70180772
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۴۵:۰۵
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06726
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۲:۳۱:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.06599
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۰۰
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۳۷
فروش
0.02
1.06546
1.06466
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70248987
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۰۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06546
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۲۰:۳۷
حجم معامله
0.02
خروج
1.06466
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۲:۱۹
خرید
0.02
2376.1
2381.18
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#70220285
تاریخ و زمان باز شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
2376.1
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۹.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۲:۱۹
حجم معامله
0.02
خروج
2381.18
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۱
خرید
10
499.7
511.5
سود
‪1.18 USD‬
#META
معامله
#70024902
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
499.7
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.18 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۱
حجم معامله
10
خروج
511.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.18 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۰
خرید
5
510.82
511.5
سود
‪0.03 USD‬
#META
معامله
#69959197
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۴۰:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
510.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۱۰
حجم معامله
5
خروج
511.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.03 USD‬
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۹
خرید
3
520.82
511.5
سود
‪-0.28 USD‬
#META
معامله
#69711868
تاریخ و زمان باز شدن
۰۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
520.82
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.28 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۸:۲۵:۰۹
حجم معامله
3
خروج
511.5
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.28 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۸
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
فروش
0.04
1.06882
1.06674
سود
‪0.08 USD‬
EURUSD
معامله
#70173715
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۸
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06882
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.08 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۹
حجم معامله
0.04
خروج
1.06674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.08 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
فروش
0.02
1.06502
1.06674
سود
‪-0.03 USD‬
EURUSD
معامله
#70143068
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06502
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.03 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۱۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.06674
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.03 USD‬
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۱۳:۴۲
خرید
0.02
1.06655
1.06736
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70162950
تاریخ و زمان باز شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۱۵:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06655
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۸.۰۴.۲۰۲۴ ۰۵:۱۳:۴۲
حجم معامله
0.02
خروج
1.06736
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۰۵
خرید
0.02
2366.33
2371.2
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#70144398
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
2366.33
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۹:۵۹:۰۵
حجم معامله
0.02
خروج
2371.2
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۱
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۶
خرید
8
89.24
90.86
سود
‪0.13 USD‬
#MS
معامله
#70087650
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
89.24
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.13 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۶
حجم معامله
8
خروج
90.86
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.13 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۵۶:۴۰
فروش
0.02
1.06417
1.06337
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70116543
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06417
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۱۴:۵۶:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06337
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۱۰
خرید
0.02
1.06178
1.06259
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70106352
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06178
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۳۷:۱۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06259
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۹:۴۰
فروش
0.02
1.06273
1.06192
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70101072
تاریخ و زمان باز شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06273
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۷.۰۴.۲۰۲۴ ۰۸:۱۹:۴۰
حجم معامله
0.02
خروج
1.06192
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۷:۱۱
خرید
0.02
1.06149
1.06235
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70085991
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06149
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۷:۱۱
حجم معامله
0.02
خروج
1.06235
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۸
خرید
31
85.71
89.9
سود
‪1.30 USD‬
#MS
معامله
#69956801
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
85.71
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪1.30 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۸
حجم معامله
31
خروج
89.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪1.30 USD‬
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
خرید
16
91.69
89.9
سود
‪-0.29 USD‬
#MS
معامله
#69805716
تاریخ و زمان باز شدن
۱۰.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
91.69
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.29 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۷
حجم معامله
16
خروج
89.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.29 USD‬
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۱
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۶
خرید
8
93.72
89.9
سود
‪-0.31 USD‬
#MS
معامله
#69767170
تاریخ و زمان باز شدن
۰۹.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۰۰:۰۱
نوع
خرید
نقطه ورود
93.72
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.31 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۶
حجم معامله
8
خروج
89.9
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.31 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۳:۰۸
فروش
0.02
1.06416
1.06337
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70064267
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۰۰:۰۰
نوع
فروش
نقطه ورود
1.06416
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۶:۱۳:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
1.06337
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۰۸
خرید
0.02
2370.81
2375.62
سود
‪0.10 USD‬
XAUUSD
معامله
#70051495
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۹:۴۵:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
2370.81
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.10 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۴۴:۰۸
حجم معامله
0.02
خروج
2375.62
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۶
خرید
0.08
1.06189
1.0652
سود
‪0.26 USD‬
EURUSD
معامله
#70039777
تاریخ و زمان باز شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۰۴:۰۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06189
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.26 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۶
حجم معامله
0.08
خروج
1.0652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.26 USD‬
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
خرید
0.04
1.06472
1.0652
سود
‪0.02 USD‬
EURUSD
معامله
#70003244
تاریخ و زمان باز شدن
۱۵.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۲
نوع
خرید
نقطه ورود
1.06472
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪0.02 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.04
خروج
1.0652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪0.02 USD‬
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۰
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
خرید
0.02
1.07237
1.0652
سود
‪-0.14 USD‬
EURUSD
معامله
#69900006
تاریخ و زمان باز شدن
۱۲.۰۴.۲۰۲۴ ۰۳:۳۰:۰۰
نوع
خرید
نقطه ورود
1.07237
بهره
‪0.00 USD‬
مجموع
‪-0.14 USD‬
تاریخ و زمان بسته شدن
۱۶.۰۴.۲۰۲۴ ۱۵:۳۸:۴۵
حجم معامله
0.02
خروج
1.0652
هزینه های کمیسیون
‪0.00 USD‬
سود
‪-0.14 USD‬