د ډیمو حالت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۲
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۲:۵۰
خرڅول
0.02
1.08449
1.08369
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71780177
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08449
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۲:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08369
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۸
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۴
خریداری کول
3
197.68
203.64
ګټه
‪0.18 USD‬
#QCOM
سودا
#71661060
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۰:۰۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
197.68
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.18 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
203.64
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.18 USD‬
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۱
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۱۹:۴۵
خرڅول
0.02
1.08602
1.08523
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71730712
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08602
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۲.۰۵.۲۰۲۴ ۱۰:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08523
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۱۵:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۳۵:۳۲
خریداری کول
0.3
18673.5
18724.2
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#71666155
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18673.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۳۵:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18724.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۰۳
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۷:۲۴
خریداری کول
10
100.64
102.3
ګټه
‪0.17 USD‬
#MS
سودا
#71476515
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۴۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
100.64
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.17 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۳۷:۲۴
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
102.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.17 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۱
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۸
خریداری کول
3
422.31
430.71
ګټه
‪0.25 USD‬
#MSFT
سودا
#71545939
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۲۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
422.31
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.25 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۸:۲۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
430.71
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.25 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۲
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۴
خرڅول
0.02
1.08622
1.08498
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71682241
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۳۰:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08622
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۰۰:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08498
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۴۸
خریداری کول
0.02
2420.22
2425.34
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#71673625
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۰۵:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2420.22
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۱.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۴۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2425.34
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۸:۰۰
خریداری کول
0.04
2421.42
2428.7
ګټه
‪0.29 USD‬
XAUUSD
سودا
#71642839
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2421.42
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۸:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
2428.7
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.29 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۵۹
خریداری کول
0.02
2427.93
2428.76
ګټه
‪0.02 USD‬
XAUUSD
سودا
#71640624
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2427.93
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۷:۵۹
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2428.76
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۵:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۱۱
خریداری کول
3
194.34
199.67
ګټه
‪0.16 USD‬
#QCOM
سودا
#71491234
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
194.34
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۰۰:۱۱
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
199.67
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۰
خریداری کول
0.3
18641.6
18694.8
ګټه
‪0.16 USD‬
NQ
سودا
#71508282
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۱۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18641.6
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۰:۰۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18694.8
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۰۴
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۴۲
خرڅول
0.04
1.0877
1.08598
ګټه
‪0.07 USD‬
EURUSD
سودا
#71622204
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۴۵:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.0877
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.07 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۴۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08598
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.07 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۴۱
خرڅول
0.02
1.08503
1.08601
ګټه
‪-0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71582126
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۰
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08503
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۰:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08601
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.02 USD‬
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۶:۰۱
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۰۷:۵۰
خریداری کول
0.02
1.08708
1.08791
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71612435
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۶:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08708
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۲۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۷:۰۷:۵۰
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08791
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۵
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۳۲
خریداری کول
0.04
1.08484
1.08642
ګټه
‪0.06 USD‬
EURUSD
سودا
#71566824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۵:۰۵
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08484
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.06 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۱۸
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۳۱
خریداری کول
0.02
1.08703
1.08642
ګټه
‪-0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#71550438
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۰:۰۰:۱۸
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08703
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۱:۳۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08642
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۱
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۴
خرڅول
0.02
1.08646
1.08566
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71561222
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08646
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۰۴:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08566
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۱:۴۳
خریداری کول
0.02
2375.52
2380.61
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#71557599
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۰۰:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2375.52
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۷.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۳۱:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2380.61
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۳۸
خریداری کول
0.02
1.08795
1.08728
ګټه
‪-0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#71509867
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۰۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.08795
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08728
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۳۸
خریداری کول
0.04
1.0857
1.08727
ګټه
‪0.06 USD‬
EURUSD
سودا
#71534293
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.0857
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۲:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.08727
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.06 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۱۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۳۴
خریداری کول
6
269.56
274.45
ګټه
‪0.29 USD‬
#MCD
سودا
#71407432
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۵۵:۱۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
269.56
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.29 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
6
بهر(وتل)
274.45
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.29 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۳۴
خریداری کول
3
274.62
274.45
ګټه
‪-0.01 USD‬
#MCD
سودا
#71348591
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
274.62
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۸:۳۴
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
274.45
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۱
خریداری کول
0.3
39821.5
40022.3
ګټه
‪0.60 USD‬
YM
سودا
#71488966
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۱:۳۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
39821.5
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
40022.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.60 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۵
خریداری کول
0.02
2373.85
2378.89
ګټه
‪0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#71534287
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2373.85
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۰۵:۵۵
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2378.89
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۱
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۲۱
خریداری کول
5
184.78
190.94
ګټه
‪0.31 USD‬
#AAPL
سودا
#70986259
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۲:۲۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
184.78
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.31 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۸:۲۱
د سوداګرۍ حجم
5
بهر(وتل)
190.94
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.31 USD‬
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۴
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۷:۴۱
خرڅول
0.02
1.08883
1.08803
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71495153
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۱:۱۵:۰۴
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08883
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۵۷:۴۱
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08803
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۵:۰۰
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۲۴:۲۰
خریداری کول
0.3
18588
18638.2
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#71491744
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۳:۰۵:۰۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18588
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۶.۰۵.۲۰۲۴ ۰۲:۲۴:۲۰
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18638.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۰۴
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۴۸
خریداری کول
3
471.9
477.25
ګټه
‪0.16 USD‬
#META
سودا
#71147169
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۰:۰۴
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
471.9
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۴۰:۴۸
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
477.25
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۲
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۳۷
خریداری کول
10
99.76
100.83
ګټه
‪0.11 USD‬
#MS
سودا
#71409909
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۴۵:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
99.76
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.11 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۳:۳۷
د سوداګرۍ حجم
10
بهر(وتل)
100.83
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.11 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۳۸
خرڅول
0.04
1.08636
1.0841
ګټه
‪0.09 USD‬
EURUSD
سودا
#71455179
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۴۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08636
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.09 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.0841
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.09 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۱۲
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۳۷
خرڅول
0.02
1.08202
1.08411
ګټه
‪-0.04 USD‬
EURUSD
سودا
#71423006
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۴۵:۱۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08202
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.04 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۹:۳۷
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08411
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.04 USD‬
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۰۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۲
خریداری کول
3
408.73
417.58
ګټه
‪0.27 USD‬
#MSFT
سودا
#70603307
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۲۶.۰۴.۲۰۲۴ ۲۱:۲۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
408.73
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.27 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۲
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
417.58
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.27 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۰۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۱۵
خریداری کول
0.3
39568
39769.1
ګټه
‪0.60 USD‬
YM
سودا
#71341914
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۳۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
39568
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.60 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۳:۱۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
39769.1
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.60 USD‬
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۴۰:۰۱
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
خریداری کول
0.3
18323.4
18378.3
ګټه
‪0.16 USD‬
NQ
سودا
#71421991
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۴۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18323.4
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۵.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۳۰:۰۱
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18378.3
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۵:۰۴
خریداری کول
0.3
18213
18262.9
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#71336872
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18213
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۵:۰۴
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18262.9
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۳۲
خرڅول
0.02
1.08198
1.08117
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71395124
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۱۵:۰۱
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.08198
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۲۰:۳۲
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.08117
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۳۴
خریداری کول
9
98.06
99.38
ګټه
‪0.12 USD‬
#MS
سودا
#71275361
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۱۷:۵۵:۰۶
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
98.06
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۷:۳۴
د سوداګرۍ حجم
9
بهر(وتل)
99.38
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.12 USD‬
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۳
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
خریداری کول
3
180.99
186.46
ګټه
‪0.16 USD‬
#QCOM
سودا
#71034864
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۶.۰۵.۲۰۲۴ ۱۹:۲۵:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
180.99
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۳۶:۵۵
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
186.46
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۱۰
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳
خریداری کول
0.02
1.07875
1.07964
ګټه
‪0.02 USD‬
EURUSD
سودا
#71350572
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۱۵:۱۰
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
1.07875
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.02 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۳:۵۰:۰۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07964
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.02 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۶
خریداری کول
0.08
2334.1
2348.05
ګټه
‪1.12 USD‬
XAUUSD
سودا
#71346191
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۸:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2334.1
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪1.12 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۶
د سوداګرۍ حجم
0.08
بهر(وتل)
2348.05
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪1.12 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۵
خریداری کول
0.06
2344.09
2348.05
ګټه
‪0.24 USD‬
XAUUSD
سودا
#71317929
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2344.09
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.24 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۵
د سوداګرۍ حجم
0.06
بهر(وتل)
2348.05
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.24 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۴
خریداری کول
0.04
2350.16
2347.77
ګټه
‪-0.10 USD‬
XAUUSD
سودا
#71311985
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۹:۱۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2350.16
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۴
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
2347.77
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.10 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۳
خریداری کول
0.02
2356.79
2347.85
ګټه
‪-0.18 USD‬
XAUUSD
سودا
#71306183
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۴:۳۰:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
2356.79
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.18 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۲:۱۹:۴۳
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
2347.85
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.18 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۲
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۳۰
خرڅول
0.04
1.07959
1.07805
ګټه
‪0.06 USD‬
EURUSD
سودا
#71330862
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۵:۱۵:۰۲
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07959
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.06 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۳۰
د سوداګرۍ حجم
0.04
بهر(وتل)
1.07805
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.06 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۰۶
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۲۸
خرڅول
0.02
1.07732
1.07805
ګټه
‪-0.01 USD‬
EURUSD
سودا
#71310824
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۸:۴۵:۰۶
ډول
خرڅول
د ننوتلو ځای
1.07732
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪-0.01 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۴.۰۵.۲۰۲۴ ۱۱:۱۴:۲۸
د سوداګرۍ حجم
0.02
بهر(وتل)
1.07805
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪-0.01 USD‬
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۳۵
خریداری کول
3
276.22
281.69
ګټه
‪0.16 USD‬
#V
سودا
#71138983
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۰۸.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۰۱
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
276.22
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.16 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۶:۳۵
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
281.69
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.16 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۲
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۷
خریداری کول
3
273.13
276.34
ګټه
‪0.10 USD‬
#MCD
سودا
#71284375
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۲۰:۵۰:۰۲
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
273.13
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.10 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۴۵:۴۷
د سوداګرۍ حجم
3
بهر(وتل)
276.34
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.10 USD‬
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۲۷
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۸
خریداری کول
0.3
39445.4
39642.2
ګټه
‪0.59 USD‬
YM
سودا
#71232347
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۰.۰۵.۲۰۲۴ ۰۳:۲۵:۲۷
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
39445.4
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.59 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۶:۲۹:۳۸
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
39642.2
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.59 USD‬
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۱۰:۰۳
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۴:۰۵
خریداری کول
0.3
18174.7
18224.9
ګټه
‪0.15 USD‬
NQ
سودا
#71308229
د خلاصیدو او شروع کولو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۰۶:۱۰:۰۳
ډول
خریداری کول
د ننوتلو ځای
18174.7
ګټنه
‪0.00 USD‬
ټوله
‪0.15 USD‬
د تړل او ختمیدو نیټه او وخت
۱۳.۰۵.۲۰۲۴ ۱۴:۱۴:۰۵
د سوداګرۍ حجم
0.3
بهر(وتل)
18224.9
د کمیشن لګښتونه
‪0.00 USD‬
ګټه
‪0.15 USD‬